1. osztályos beiratkozás

Tisztelt Szülők!

  1. ÉVFOLYAMRA BEIRATKOZÁS Irinyi Károly Általános Iskolába

A beiratkozás időpontja:

2024. április 18. (csütörtök)  8:00h – 18:00h

2024. április 19. (péntek)      8:00h – 18:00h 

A személyes úton történő beiratkozás könnyebb és gyorsabb lesz, ha előtte 2024.03.27. és 2024.04.19. között online feltöltik a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat. A tájékozató oldal alján vagy a következő linken elérhető: 

A gyermek általános iskolai beiratkozásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány
  • A gyermek nevére kiállított lakcímkártya
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A gyermek adóazonosítója
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról (Az üres nyilatkozatot az óvodáknak megküldjük, illetve innen letölthető: kattints ide!

 –  ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös – mindkét szülő által aláírt – nyilatkozat  szükséges,

–  ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást(szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete).

  • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról

       Ehhez a nyilatkozatot a beiratkozáskor kérjük kitölteni

  • Ha van, akkor a következő dokumentumok is szükségesek:

–  szakértői vélemény a sajátos nevelési igény vagy a BTMN megállapításáról;

–  határozat gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről;

–  tartós betegségről szóló igazolás.

      Felhívom szíves figyelmet az Nkt. 72. § (1a) bekezdésében foglaltakra:

     „A szülő kötelezettsége, hogy a nevelési-oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, fokozott kockázatú allergiás betegséggel diagnosztizált gyermeke fokozott figyelmet igénylő egészségi állapotáról és a megteendő sürgősségi intézkedésekről a beiratkozással egyidejűleg, vagy a diagnózis ismertté válását követően haladéktalanul tájékoztassa a nevelési-oktatási intézményt, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy az életmentő gyógyszert a gyermek, tanuló mindig tartsa magánál.”

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Törökné Csörsz Csilla
Igazgató