“HATÁRTALANUL” Pályázatok

„Erdély szépségei”

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., mint támogató pályázatot hirdetett a „Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.  A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából. Fenntartónk, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ sikeresen pályázott, a program 3 780000 forintos támogatással valósult meg. A fent jelzett időpontban a pályázati felhívásra készített „Erdély szépségei” elnevezésű pályázat keretében az esztári Irinyi Károly Általános Iskola 25 tanulója 3 kísérő pedagógus vezetésével 2024. május 7-12. között Erdélybe (Románia) látogatott.

A kiutazás előtt előkészítő óra keretében a részt vevő tanulóink IKT eszközök felhasználásával a meglátogatandó célterületről áttekintő ismereteket kaptak, melyek irodalmi, történelmi, földrajzi valamint néprajzi szempontból ismertették meg tanulóinkkal Erdély magyarlakta területeinek említett jellemzőit. Az előkészítő foglalkozás alapján a gyerekek szembesültek a trianoni döntés máig ható következményeivel, a kisebbségi magyar lét mindennapi problémáival. Felhívtuk diákjaink figyelmét az elszakított területeken a magyar nyelv és az anyanyelvi kultúra megmaradásának, gondozásának fontosságára, illetve az ott élő magyarsággal való kapcsolattartás megvalósítható formáira. A rendhagyó órán a kiutazó tanulók tájékoztatást kaptak a kirándulás útvonaláról, látnivalóiról és az elvárható viselkedés szabályairól.

Az első napon reggel idegenvezetői társaságában, autóbusszal indultunk a borsi határátkelő felé és a Királyhágón átlépve indultunk Bánffyhunyad irányába. A városba érkezve a négy fiatornyos református templomot látogattuk meg, amely Kalotaszeg építészetének egyik legjelentősebb remekműve. A templomban Jakab Mihály Gyula parókus lelkipásztor fogadott bennünket, aki részletes ismertetőt tartott az épület történelméről, építészeti sajátosságairól. A következő úti cél Farkaslaka volt, ahova megérkezve elfoglaltuk a szállásunkat a Hadnagy panzióban. A következő napon a 200 éves, székelyderzsi erődtemplomot tekintettük meg, mely az UNESCO világörökség része. Fehéregyházán a Petőfi múzeumot és az Ispán-kutat, Kőrispatakon a Szalmakalap Múzeumot néztük meg, majd a bözödújfalui tragédia emlékhelyét. A harmadik napon egy hosszú utazás keretében a Gyimesekben az ezeréves határ, Csíksomlyón a kegytemplom, Csíkszentsimonon a csipsz- és sörgyár került megtekintésre. A negyedik nap első fele Korondon telt el. Itt a taplászat, a kürtős kalács készítés, szövés, sófeldolgozás autentikus világába nyertünk betekintést. Szovátán a Medve-tóhoz kirándultunk, Farkaslakán Tamási Áron szülőházához mentünk, majd a híres író sírjánál elhelyeztük az emlékezés koszorúját. A napot Korondon a helyi művelődési házban folklór- és táncház est zárta. Az ötödik napon a Kalonda-tetőn a hagyományos faszénégetéssel ismerkedtünk meg, majd a Nárcisz-rét nyíló virágaiban gyönyörködtünk. Ezt követte a spotfoglalkozás akadályversennyel, focival, melybe a Korondi Magyarnyelvű Általános Iskola diákjai is bekapcsolódtak. Az utolsó nap reggelén következett a hazautazás.

A Berettyóújfalui Tankerületi Központnak intézményünk, valamint a részt vevő tanulóink nevében köszönjük, hogy a sikeres pályázat keretében élményekben és különleges látnivalókban gazdag tanulmányi kiránduláson vehettünk részt.

Határtalanul 2024: fotó


Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
(HAT-20-01-1025)

„Határtalan örömmel a Vajdaságba”

Az esztári Irinyi Károly Általános Iskola Iskola 26 tanulója 3 kísérő pedagógus vezetésével 2022. április 4-8. között a Vajdaságba (Szerbia) látogatott.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma jóvoltából és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati felhívásra készített „Határtalan örömmel a Vajdaságba” elnevezésű pályázatunk 2 263 796 forintos támogatással valósult meg.

A kiutazás előtt előkészítő foglalkozás keretében irodalmi, történelmi, földrajzi valamint néprajzi előadások ismertették meg tanulóinkat a Délvidék magyarlakta területeinek természeti, történelmi, irodalmi jellemzőivel. Az átadott ismeretek alapján a gyerekek megláthatták a trianoni tragédia máig ható következményeit, a kisebbségi magyar lét aktuális problémáit. Felhívtuk diákjaink figyelmét az elszakított területeken a magyar nyelv és az anyanyelvi kultúra megmaradásának, gondozásának fontosságára, illetve az ott élő magyarsággal való kapcsolattartás megvalósítható formáira. A bevont tanulókat tájékoztattuk a kirándulás közel 1300 kilométeres útvonaláról, látnivalóiról és az elvárható viselkedés szabályairól.

Igaz, hogy a világjárvány miatt módosult a kirándulás időpontja, de tanulóink örömét ez nem vette el, és nagy izgalommal indultunk a röszkei határátkelő felé. A Vajdaságba megérkezve csatlakozott hozzánk idegenvezetőnk, majd Tóthfalun elfoglaltuk a szállásunkat. Innen Moholra mentünk, ahol államalkotó Szent István királyunk szobrát koszorúztuk meg. Adán Damjanich János honvédtiszt, illetve Szarvas Gábor nyelvész emlékművei előtt tisztelegtünk, majd a Tisza hídon sétával zártuk az első napot.

Másnap először Szabadkára érkeztünk, ahol a gyönyörű szecessziós Városházát, a Raichle-palotát és a felújított Zsinagógát csodáltuk meg, Kosztolányi Dezső szobránál egy tanulónk verset szavalt. A szecesszió jegyében született épületek megtekintését a Palicsi-tó partján sétálva folytattuk. Csúrogon az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra emlékező szoborcsoportnál helyeztünk el koszorút, Csantavéren a monumentális katolikus templomot néztük meg.

A harmadik napon Beodrán a Katárka Múzeum ipartörténeti kiállítását tekintettük meg, Eleméren Kiss Ernő honvéd altábornagy síremlékénél a szabadságharc legfontosabb eseményeit felelevenítve róttuk le tiszteletünket. Innen az Aracson található román-korai gótikus Pusztatemplomhoz érkeztünk, mely a délvidéki magyar nemzeti identitás jelképe és az egyik legrégibbi magyar építészeti örökség a Délvidéken. Törökbecsén Leiningen-Westerburg Károly honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú mellszobrát koszorúztuk meg, majd rendhagyó énekórán Micsik Béla hangszer bemutatója nyújtott különleges élményeket.

Az utolsó előtti napon a Délvidék legnagyobb lélekszámú városában, Újvidéken, a főtéren sétálva tekintettük meg a Városházát és a neogótikus katolikus templomot. A Duna túloldalán Péterváradon a „fordított” Óratoronyhoz sétáltunk fel és ámulva csodáltuk a hatalmas katonai erődítményt. Óbecsén a Dunát a Tiszával összekötő Ferenc-csatornához kirándultunk, délután a Than-fivérek szülőházában kialakított játszóházban interaktív foglalkozáson vettek részt tanulóink. A napot Adán táncház zárta a Vadvirág Hagyományápoló Kör közreműködésével.

Az utolsó napon Zentára utaztunk. A Tisza partján diákjaink a zentai csata emlékművénél megismerkedtek a szövetséges keresztény seregek 1697. szeptember 11-én törökök felett aratott hatalmas győzelmének történetével. Az emlékmű koszorúzása után a városközpontban a Városházát és a közelben található Plébániatemplomot tekintettük meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek és a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak intézményünk, valamint a részt vevő tanulók nevében köszönjük a pályázati lehetőséget, a támogatást. A megvalósítás folyamán kiutazó diákjaink olyan tanulmányi kiránduláson vettek részt, melynek során új és tartalmas ismeretekkel gazdagodtak, rengeteg felejthetetlen élményt szereztek, magyarságtudatuk erősödött.


„II. Rákóczi Ferenc nyomában Kárpátalján”

/  november 8, 2019/  Egyéb/  0 comments

2019. október 4-8. között az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ”Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”  pályázat keretében  az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és AMI 25 hetedik osztályos tanulója és 3 kísérőtanára  látnivalókban és élményekben gazdag napokat tölthetett Kárpátalján. A tematikusan tervezett és megvalósított útvonalon a kiutazók a magyar történelemben kiemelkedő szerepet játszó II. Rákóczi Ferenc fejedelem nyomába szegődtek. Az emlékhelyek és a szellemi örökség kutatásával párhuzamosan a diákok megismerkedtek az Északkeleti-Kárpátok természeti kincseivel, betekintést kaptak a határon túli magyarság hétköznapjaiba.

A kiutazás napján a beregsurányi határátlépést követően a Beregszászi Kálvin János Református Vendégszálláson elfoglaltuk szálláshelyünket. Ezt követően Tiszaújlakra utaztunk, ahol a kuruc csapatok első győztes csatájának helyszínén a diadal, illetve a nagyságos fejedelem hamvainak Rodostóból való hazahozatala emlékére 1906-ban emelt Turul-emlékművet koszorúztuk meg tanulói kiselőadás után. Másnap a Rákóczi Ferenc életében nagy szerepet betöltő Munkács várát látogattuk meg. A vár felső szintjéről a már hófödte havasok csúcsait csodálhattuk meg. A belvárosban a ma már egy művészeti középiskolának otthont adó Rákóczi-kastélyt kerestük fel, amelytől nem messze a város híres szülöttjének, Munkácsy Mihálynak a szobra áll. A következő napon a 841 méter magasan levő Vereckei-hágóhoz érkeztünk. Megemlékeztünk arról, hogy a fejedelem itt érkezett Magyarországra a szabadságharc kezdetén. A Himnusz eléneklése után az itt emelt emlékműnél koszorút helyeztünk el. A visszafelé tartó úton Kárpátalja egyik legszebb műemlékét az egykori Rákóczi-uradalom területén fekvő Schönborn-kastélyt tekintettük meg.

Október 8-án részt vettünk a beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola ünnepségén, amelyen a helyi kortárs osztály az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúkra emlékezett. Ezt követően közös koszorúzás volt az iskola névadójának szobránál, majd irányított és kötetlen beszélgetés a kiutazott és a külhoni hasonló életkorú gyerekek között. Délután esős időben, de töretlen lelkesedéssel kerestük fel az ungvári várat.

A kirándulás utolsó napján, Beregszászon, melyet a fejedelem „az én városomnak” nevezett fejeztük be az emlékek kutatását. A város postája előtt fekvő téren Esze Tamás 1703. május 22-én bontotta ki Rákóczi zászlaját és itt olvasta fel a fejedelem kiáltványát. Ebéd után a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megismerkedtünk az intézmény történetével, majd rövid, érdekes előadások következtek a kémia-, biológia-, földrajz tanszékeken.

Az élmények mesélése már a hazafelé tartó úton elkezdődött, mely néhány nap múlva a kirándulás során készített fényképek és video anyagok felhasználásával értékelő órán folytatódott.

 Iskolánk és a részt vevő tanulók nevében köszönjük a támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Berettyóújfalui Tankerületi Központnak. A tanulmányi kirándulás megvalósítása során diákjaink felejthetetlen élményekhez jutottak, magyarságtudatuk erősödött.    

A szervező pedagógusok nevében: Szécsi Attila


„Határtalan jókedvvel Kárpátaljára”

2018. október 4-8. között az EMMI jóvoltából az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és AMI 21 hetedik osztályos tanulója 3 kísérőtanár vezetésével a Határtalanul! program keretében Kárpátaljára látogatott. A tartalmas utazáson a diákok közvetlenül élhették át előzetes tanulmányaik során megszerzett ismereteiket.  Feledhetetlen élményt nyújtott Munkács és Ungvár vára, a Vereckei-hágó, a tiszacsomai Honfoglalási Emlékpark, a viski református templom valamint a szolyvai katonatemető. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán hallott előadások előkészítették a Sipot-vízesés és a Tisza forrásvidékének meglátogatását. Beregszászon a 4. sz. Kossuth Lajos Középiskolában a helyi kortárs csoport aradi vértanúkra emlékező műsora közös koszorúzással zárult. A kirándulás során a kiutazók élményekkel és új ismeretekkel gazdagodtak, találkozhattak a határon túl élő magyarsággal, erősödött magyarság tudatuk.


Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

(HAT-17-01-2017-01106)

„1122 év – 1122 km Kárpátalján”

Az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7.a osztályos tanulói 2018. március 19-23 között Határtalanul! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek program keretében Kárpátaljára látogatott.

 Az utazáson 25 tanuló és 3 kísérő pedagógus vehetett részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 1 118 334 forintos támogatásával.

A tanulmányi kirándulás az „1122 év – 1122 km Kárpátalján” címet kapta, ami jelzi, hogy 5 nap alatt több mint 1100 km-t tettünk meg az említett célterületen.

A tanulmányi kirándulást előkészítő foglalkozások előzték meg. Ezek keretében a pályázathoz és az Arany János emlékévhez kapcsolódva a debreceni Irodalmi Múzeum kiállításán vettünk részt, majd intézményünk szakos pedagógusai történelmi, földrajzi, néprajzi előadások keretében ismertették meg a bevont tanulókkal a meglátogatandó célterületre vonatkozó történelmi, irodalmi, természeti és néprajzi jellemzőket. A gyerekek az említett tevékenységek keretében megismerték a történelmi Magyarország felbomlásának okait és következményeit, megtudták, hogy magyar anyanyelvű emberek miért kerültek határainkon túlra. Kiemelt figyelmet kapott az anyanyelvi kultúra ápolásának fontossága, az elszakított részeken élő magyarsággal való kapcsolattartás lehetősége. A tanulók tájékoztatást kaptak a kirándulás részletes programjáról, az útvonal tervezett látnivalóiról, valamint az együttműködő, támogató viselkedés szabályairól.

A „tavaszi télben” nagy izgalommal indultunk el és Beregsuránynál léptük át a magyar-ukrán határt. Szállásunkat a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumban foglaltuk el. Innen a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épületében tettünk látogatást, ahol a főiskola életéről kaphattunk pillanatképeket, majd érdekes előadások keretében az Északkeleti-Kárpátok természetföldrajzi jellemzőivel ismerkedhettek meg tanulóink.

A második nap délelőttjén a beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskolában iskolatörténeti előadás mutatta be a határon túli anyanyelven történő oktatás mindennapjait, majd az iskola kortárscsoportjával közösen a forradalmi és szabadságharc eseményeire emlékezetünk és a délelőttöt koszorúzás zárta le.

Délután Munkácson folytattuk a tanulmányi kirándulást, ahol a városközpontban Munkácsy Mihály szobrát koszorúztuk meg, majd a várban Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc tettein keresztül ismerkedhettünk meg a magyar történelem kiemelkedő időszakával. Innen Ungvárra utaztunk, ahol a Drugeth-vár illetve az Ung-folyó csodálatos látványa nyűgözött le bennünket.

A következő napon egy hosszú utazás első állomása Visk volt, ahol a XVI. századi fakazettás mennyezetű református erődtemplomban a helyi református lelkész mondta el a történelmi vonatkozásokat, valamint adott lelki útravalót. A viski tájház előtt elénekeltük az itthon tanult kárpátaljai népdalt.

Técső következett, ahol Kossuth Lajos valamint Hollósy Simon szobrait koszorúztuk meg, majd Aknaszlatinán a több évszázados sóbányák megtekintése után a helyi szoborparkban az Árpád-házi királyok szobrait csodáltuk meg. Nagy élmény volt Terebesfejérpatakon Európa földrajzi középpontjánál megállni. A nap csúcspontjaként Rahónál a Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásánál láthattuk honnan indul sietve hazánk felé a Tisza.

Másnap a szolyvai katonatemetőben a világháborúban elesett hős katonák emléke előtt róttuk le kegyeletünket.

Autóbuszunk 1400 méter magasra kapaszkodott fel, ahol térdig érő hóban értük el Fülöpfalvánál a 14 méter magas megragadó látványt nyújtó Sipot-vízesést.

Az utolsó napon Tiszacsomán a Honfoglalási Emlékparkban ismerkedtünk a magyar történelem kezdetével, és honfoglalási vetélkedővel foglaltuk össze az ismereteket.

Innen a hazafelé tartó út következett, ahol az elmúlt napok sűrű, de felejthetetlen élményeinek, emlékeinek a felsorolása folyt és annak megerősítése, hogy jó volt belelátni a határon túli magyarság életébe. Bízunk benne, hogy a pályázat megvalósítása erősítette a tanulmányi kiránduláson részt vett tanulók magyarságtudatát.


HATÁRTALANUL! Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

HAT-16-01-009

„HATÁRTALAN ÖRÖMMEL KÁRPÁTALJÁRA”

A Fekete Borbála Általános Iskola hetedikes tanulói október elején feledhetetlen tanulmányi kirándulást tettek, egy szomszédos ország magyarok lakta vidékére: Kárpátaljára.

A szentpéterszegi székhely intézményből, illetve az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és AMI tagintézményből október 5-8. között a Határtalanul! program keretében 25 tanuló és 3 pedagógus utazhatott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 691 000 forintos pályázati támogatásával.

Beregsuránynál léptük át a magyar-ukrán határt és szállásunkat a beregszászi Kálvin János Református Szakkollégiumban foglaltuk el. Még aznap Munkácsra utaztunk, ahol először a vár történetét, Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc történelmi tetteit ismerhettük meg. A városközpontban az említett fejedelem és Munkácsy Mihály emlékeit kerestük. Este csodálatos látványt nyújtott a beregszászi városközpont, ahol a város történelmi, kulturális nevezetességeit, köztük az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színházat tekintettük meg. 

Másnap a beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola kortárscsoportjával ünnepi műsor keretében az aradi vértanúkra emlékeztünk, majd az iskola bejáratánál Kossuth Lajos szobrát koszorúztuk meg.

Délután a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tettünk látogatást, ahol az Északkeleti-Kárpátok természetföldrajzával ismerkedtek tanulóink, alaposan előkészítve a másnapi gyalogtúrát.

A harmadik nap első állomása a szolyvai katonatemető volt. Itt a világháborúban elesett magyar hősök tiszteletére létrehozott emlékparkban róttuk le kegyeletünket. Óriási élmény volt a gyerekek számára a Vereckei-hágó és az emlékmű, ahol a honfoglalás meghatározó helyszínére történő felérkezés után csodálatos tájkép tárult elénk a borús idő ellenére. Következett egy természeti csoda, a 14 méter magas Sipot-vízesés Fülöpfalvánál, ahol a sok-sok látnivaló mellett kőzet- és növényfelismerést, magasság- és távolságbecslést végeztek tanulóink.

Az utolsó napon újra egy hosszabb utazást téve a Tisza felső folyását követve megragadó látványt nyújtott a párából kibontakozó huszti várrom, hasonlóan, mint a huszti-kapuból előretörő és hegyi folyóból alföldi folyóvá szelídülő Tisza. Visken a XIV. századi gyönyörű, fakazettás mennyezetű református erődtemplom megtekintése után a templomkertben a gyerekek írásos tesztfeladatot oldottak meg a vallástörténeti és néprajzi ismeretek összefoglalásaként. Az autentikus népi építészet jellegzetes jegyeit hordozó viski tájház előtt videóra rögzítettük az előkészítő órán tanult egyik kárpátaljai népdal eléneklését.

Hazaindulásunk előtt nehéz volt otthagyni azt a helyet, azt a környéket, amelyet négy nap alatt nagyon megszerettünk. Szintén nehéz volt elbúcsúzni kedves beregszászi barátunktól, aki igazi kárpátaljai magyarként nagy szeretettel beszélt szülőföldjéről. Igaznak bizonyult az a mottó: „Vendégként érkeztünk, barátként búcsúztunk”.  

A hazafelé tartó úton felidéztük a legemlékezetesebb élményeket és arról is beszélgettünk, hogy jó volt meglátni hogyan élik mindennapijaikat az anyaországtól elszakított kárpátaljai magyarok.