Hitoktatás

A hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló
egyházi jogi személyek megnevezése,
valamint illetékes képviselőjének neve és címe

2024/2025-ös tanév

Magyar Református Egyház

Gáborjáni Református Egyházközség

Tóth József lelkész

4122 Gáborján Fő utca 110


Esztári református Egyházközség

Szabó Zsolt lelkész

Szabó Zsoltné lelkésznő

4124 Esztár Árpád utca 21


Hencidai Református Egyházközség

Székely Zsolt Ferenc lelkész

4123 Hencida, Kossuth utca 48


Magyar Pünkösdi Egyház

Lakatosné Kis Mónika hitoktató