Események

2023. március 06.-10. Munkatervi program
PÉNZÜGYI TUDATOSSÁG ÉS VÁLLALKOZÓI TÉMAHÉT

   Cél: a jövő nemzedékének pénzügyi-gazdasági nevelése, és vállalkozói hajlandóságának formálása. 2023. március 6-től 10-ig olyan, a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzeteket teremtettek a pedagógusok az iskolások számára, aminek a tudatos kezelését a matematika, magyar, ének- zene, etika és technika és tervezés, valamint testnevelés órákon élményalapú tananyagok segítségével igyekeztek feldolgozni. A tanulókat pénzügyi és gazdálkodási alapfogalmakkal is megismertették, ezzel is bővítve a pénzügyi területre jellemző szókincsüket.

   Az előző tanévek pénzhéttel kapcsolatos tananyagait, kisfilmeket, feladatlapokat, színezőket, társas játékokat az idén is fel tudták használni a munkájukhoz.

  Olyan feladatokat kaptak a gyerekek, amelyekkel a pénzügyi döntéseiket segítették. Iskolánk fontos kitűzött célja, hogy a témahét során, már alsó tagozaton is megalapozza a pénzügyi és gazdasági tudatosságot és a vállalkozói kedvet. A korszerű pénzkezelés mellett a pénzügyi

kultúra és a gyakorlati tudás elmélyítése is megvalósult a heti munka során. A 3-4. évfolyamon megerősítést kaptak a diákok a tudatos pénzbefektetési és takarékossági lehetőségek felől.

További célfeladat az volt a különböző programelemek megvalósításával, hogy pénzügyileg tudatosabb felnőtté váljanak – akik jó döntéseket hoznak majd az őket érintő pénzügyekben.

   Az osztályfőnökök előzetes programtervet készítettek elő a projekthét megvalósítására, mely sokoldalúan támogatta a célzott kompetenciaterületeket. A tanulók a jövedelemről, a kiadások fogalmáról, az adósságról, a takarékosságról beszélgetések keretében ehhez kapcsolódóan feladatokat oldottak meg minden tanítási órán.

   A pénzügyi témahét során osztályfoknak megfelelően a főtárgyak, valamint a készségtárgyak tananyagaihoz igazodva lettek beépítve a témahéttel kapcsolatos feladatok. A magyar nyelv és irodalom, ének – zene órákon a pénzzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat, verseket, dalokat gyűjtöttek a gyerekek, melyeket egy tablóra írtak fel. Értelmezték a jelentésüket, hétköznapokra levetítve. Technika órákon a témához kapcsolódó munkadarabokat készítettek.  Terveztek „Bagoly – bankót, saját pénzt, vásárlást játszottak el, játékpénzzel dolgoztak a matematika órán. A délutánok szabadidős foglalkozásain a „Gazdálkodj okosan! ”társasjátékkal szívesen töltötték az időt a negyedikesek. Több kisfilmet is megnéztek, ami a pénz eredetéről és a gazdasági életről szólt. A 3. c „Mézengúz” osztály tanulói eddigi kiemelt szorgalmas munkájuk fejében összegyűjtött Mézgarasok összeszámolására is sor került. Így a Beporzók világnapja alkalmából tartott méhész előadás keretében megválasztásra került a legtöbb Mézgarast összegyűjtő Méhkirálynő és Legjobb dolgozó méh. Cél, hogy minél többször, átgondoltan hozzanak jó döntéseket, a pénzügyeikre vonatkozóan.  A pénzügyi tudatosság fejlesztésével érdemes azonban folyamatosan foglalkozni. A témahét remek alkalom a figyelemfelhívásra, s minden pedagógus lehetőség szerint beépítette tanmenetébe a kerettantervekben is megjelenő, mindennapi pénzügyi és gazdasági ismereteket. A projekthét elemei a tanulók pénzügyi gondolkodásmódjának fejlesztését szolgálták, a gyerekek számára a gazdasági élet közelebbi megismerését tették lehetővé.


2023. március 08.

SULIVÁRÓ 4. PROGRAM A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL

Iskolánk suliváró programjában szerepet kapott a Máltai Szeretetszolgálat egyrészt a több évre visszanyúló jó kapcsolat miatt, másrészt azért, hogy a felhőtlen játék öröméhez minden gyereket el kell juttatni. Ezért 2023. március 8-án az előzetes szervezések és egyeztetések után a Szeretetszolgálat munkatársai egy rendkívül tartalmas és élményekben gazdag délelőttel tették emlékezetessé a nagy csoportosoknak szervezett programsorozat nőnapi délelőttjét. Egy olyan történetbe csöppentek bele a gyerekek, amit ők alakítottak folyamatosan a részvételükkel.

Minden a kalózok élete köré szerveződött ebben a két órahosszában. A három kalóznak öltözött szereplők először a kalóz szigeten kincskeresésre buzdították a gyerekeket, akik az alvó és szemfüles kalózok mellől óvatosan csenték el a kincses csomagokat. Ezekben a csomagokban voltak az igazgyöngyök, amiket ezek után a gyerekek felfűztek egy zsenília drótra. A kalózsapka dísze a gyereke által választott kalóz motívum volt, ami után mindenki egy csillám tetoválást kapott.

A benti foglalkozás után a szabadban folytattuk a kalóz sziget túráját, ahol először is egy kötélpályán kellett végig menniük a gyerekeknek egyensúlyozva, majd egy lápos, mocsaras területen keresték tovább a nagy csoportosok a kincseket.

Az akadálypálya teljesítése közben a gyerekeket érdekes történetekkel és új ismeretekkel szórakoztatta a kalózvezér. A programok között a tanító nénik vendégül látták az ovisokat, akik így pótolták az elveszett energiájukat.

A nőnaphoz kapcsolódóan szalaggal díszített üvegbe tettek a gyerekek virágföldet és elültettek bele egy virághagymát, amit haza vihettek a kalóz sapka és a karkötő mellett.

 A délelőtt fénypontja a kalózos ugrálóvár volt, amit iskolánk műfüves pályáján állítottak fel a Szeretetszolgálat munkatársai. Öröm volt látni az ovisok boldogságát, sőt, külön boldogság volt, hogy az iskola minden tanulója kipróbálhatta az ugrálóvárat!


2023. március 10.

BEPORZÓK NAPJA

Öt éve annak, hogy civil polgári kezdeményezésként indult el egy új természetvédelmi jeles nap, a Beporzók napja (március 10.) megünneplése. Szakemberek, intézmények, civil szervezetek álltak támogatóként a javaslat mellé. Ma már országos eseményről beszélhetünk: múzeumok, könyvtárak, iskolák, óvodák, felsőoktatási intézmények, nemzeti parkok, önkormányzatok rendeznek valamilyen eseményt, amelyek vagy a beporzó rovarok életlehetőségeit javítják, vagy a róluk való ismeretek terjedését, az irántuk érzett empátiát segítik elő.

Március 10-én az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni Telephelyén a tanulók egy rendhagyó technika és környezetismeret óráján, Zöld napok keretében méhészeti bemutatót tartott Krucsó Antal méhész. A gyerekek először a növények életéről, beporzásának lehetőségeivel kapcsolatos információt hallhattak. Majd a rovarok világáról, azok testfelépítéséről, jelentőségükről, a természetben végzett munkájukról szólt az előadás. Üvegen át, megnézhették a méheket, így közelről is szemügyre tudták venni a kis szorgos rovarokat. A későbbiekben a méhészkedés munkafolyamatához szükséges eszközökkel ismerkedhettek meg. Kezükbe vehették, kipróbálhatták azokat. Belenézhettek a méhkaptárba, megismerték a műlépet, a kereteket, amin a méhek dolgoznak. Végig követve a méhek hogyan készítik a mézet.  Felvehették a méhészruhát, kalapot.  Így a méhek munkája, virágtól a kaptárig érthető volt a gyerekek számára. A mézfajták közül az akácmézet – mely Hungarikum, kóstolhatták meg a nebulók. Az előadó kitért a méhekkel szembeni óvatosságra is, az esetleges méhcsípés utáni teendőkre. Majd beszélt a méhészkedésről, mint munka- és hobbi lehetőségéről. Az előadással összekötve a 3. c osztály „Mézengúzai” a tanév során legtöbb „Mézgarast” gyűjtők közül megválasztásra került a Méhkirálynő és a legjobb dolgozó méh, akik jutalmul mézet kaptak. Az aktív, érdeklődő „kis méhészek” az előadás végén, kérdésekre válaszolva összegezték új ismereteiket, jutalmul mézes cukorkát ehettek.                 A témában számos kompetencia területet érintve, fejlesztve a tanulók elméleti tudásukat gyarapíthatták gyakorlati megközelítéssel.


2023. március 22

SULIVÁRÓ 5.

   A „Baglyos” iskola suliváró programjában újra a Máltai Szeretetszolgálat kapott helyet, akik ismét felejthetetlen perceket szereztek a leendő első osztályosoknak. A Víz Világnapja minden év március 22-én megtartott esemény, melynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. Ebben a témában készült kreatív ötletekkel a Szeretetszolgálat. A foglalkozás tartalmas beszélgetéssel kezdődött, ahol a gyerekek felelevenítették a vizek hasznával, körforgásával, szennyezésével és takarékoskodással kapcsolatos előzetes tudásukat. Nagy sikert aratott a közös kép készítése, mely a víz körforgását ábrázolta. A rajta található ábrákat a gyerekek színezték és ragasztottak fel a megfelelő helyre. A játékos formába ágyazott közös tevékenykedtetéssel és a kép megbeszélésével rengeteg új információval lettek gazdagabbak az ovisok. 


2023. március 23.

A VÍZ VILÁGNAPJA

„Gáborján település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című és TOP- 2.1.3-16- HB1-2019-00019 azonosító számú pályázat valósult meg 2023. márciusában. A projekt célja, a település belterületi csapadékvíz elvezetés rendszerének kialakítása és fejlesztése volt, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, továbbá a felszíni vizeink minőségének javítása. A településen a csapadékvíz – elvezető-rendszer, 4 utcán valósult meg, melynek köszönhetően az esetleges belvíz begyűjtve, fenntarthatóvá, hasznosíthatóvá is válhat. E pályázat keretében, a víz világnapjához kapcsolódóan, a Hajdú – Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség munkatársa, Barta Hédi az iskolás gyerekeknek előadást tartott. A tanulók képes beszámolóban kaptak információt arról, hogy mi a célja ennek a környezetvédelmi és ökológiai szempontból is fontos vízgyűjtő rendszernek lakóhelyükön. A gyerekek az előadás során, egy összefoglaló feladatgyűjteményben érdekes, fejtörő feladatok megoldásával erősíthették meg a témával kapcsolatos új ismereteiket. Milyen sokféle formában van jelen a víz bolygónkon? Mi veszélyezteti a Földet? A szelektív hulladékgyűjtés jelentőségét. A gyerekek jól érezték magukat, sok hasznos és érdekes alapinformációt tudhattak meg a csapadékról, ennek elvezetéséről. Az előadás közös játékkal, jó hangulatban zárult.


2023. március 27.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET AZ ÓVODÁBAN

 A többhetes suliváró program meghatározó része a gáborjáni Mocorgó Óvodában tartott szülői értekezlet volt 2023. március 27-én, ahol jelen voltak a nagycsoportos gyerekek szülei, az iskola igazgatója, Törökné Csörsz Csilla, Varga Dezsőné óvodavezető, Szökőcs Beáta Igazgatóhelyettes nő, Szilágyi Hajnalka nagycsoportos óvónő, a gáborjáni iskolából Gombos Gyuláné elsős és Magyarné Bene Krisztina negyedikes osztályfőnökök.

     Ez a program egy komoly része a több hetet átölelő sorozatunknak, mert az intézmény vezetői részről történő bemutatása mérvadó az iskolaválasztás előtt álló szülők számára. Az iskolai életet bemutató videó segített betekintést nyerni – még ha közvetetten is- a szülők számára a mindennapokra vonatkozóan. A bőséges programok, versenyek, ünnepek, szakkörök széles tárháza biztosította a szülők számára gyermekük minél sokoldalúbb fejlesztését. Ez egy olyan programsorozat, ahol a pedagógusok felkészítik a gyerekeket az iskola kihívásaira, fejlesztik készségeiket és képességeiket, hogy élmény legyen számukra iskolába járni.
   Igazgató Asszony részletesen kitért arra, hogy a gyermekek életében nagy fordulópont az iskolakezdés. Vannak, akik még nincsenek felkészülve erre a változásra, és sokszor elhangzik a szülők szájából, hogy „az iskolában ezt nem lehet csinálni…, ott minden szabály fontos lesz…, komolyan kell venni a tanulást…”! Ezekkel a mondatokkal nem biztos, hogy a várt hatást fogjuk elérni, mert félelmet is kelthetnek a gyerekekben és közben a gyermek nem tudja, milyen is lesz az iskola. Ezzel szemben kihangsúlyozta, hogy bizalommal és várakozással kell, hogy az iskolára gondoljanak a gyerekek.

   Az osztályfőnökök elmondták, hogy az elsősöknek az élete átalakul, a napirendjük felbomlik, a korábban megszokott dolgok, amik stabilitást adtak számukra, egyszerre megszűnhetnek. Kötelességeik, feladataik lesznek, lerövidül a játékra szánt idejük, s ráadásul teljesen új környezet, idegen felnőttek, gyermekek veszik körül őket. Ebben nyújt segítséget számukra a programunk, amely bevezeti őket az iskolai életbe és zökkenőmentesebbé teszi azt.
    Bemutatásra került, hogy hogyan segíti a gyerekeket felkészülni az iskolára az Ovisuli.
Fő cél az, hogy gyermekeik olyan új kihívásokkal, szabályokkal, feladatformákkal találkozzanak, amelyek segítik majd őket az iskolába kerüléskor, fokozatosan szoktatva hozzá őket az iskolai élethez. Mindezt oly módon biztosítva számukra, hogy barátságos légkörben, szorongásmentesen, biztonságot nyújtó közegben szerezzenek új ismereteket, kényszerek nélkül, pozitív megerősítésekkel és bizalommal teli, együttműködő, segítő attitűddel.
Az életkori sajátosságokat figyelembe véve foglalkoznak a gyermekekkel, kis létszámú tanulócsoportokban, hogy mindenki megkapja a számára szükséges figyelmet. A legváltozatosabb programokkal igyekszik mindenki számukra a legoptimálisabb feltételeket megadva az óvoda-iskola átmenetet gördülékennyé tenni.

   A délelőtti foglalkozások során megismerik a pedagógusok a gyermekek képességeinek fejlettségét, hogy a gyerekek közötti különbségeket figyelembe véve tudják az egyénre szabott, minőségi oktatást számukra majd megadni. Ki lett emelve a foglalkozások sokszínűsége, melyeken sok játékkal, képesség- és készségfejlesztéssel készülnek külsős partnerek bevonásával az iskola tanítói. A sok tapasztalattal rendelkező pedagógusok magas szakmai színvonalat képviselve elfogadó, segítő, motiváló, játékos és fejlesztő munkával segítik a beilleszkedésüket.  Vezérmondatuk, hogy a gyerekeket pozitív megerősítésekkel és sikerélményekhez juttatással oktatják. Cél, hogy a gyermekek szeressék az iskolát, és az itt megszerzett tudásnak értéket tulajdonítsanak. Az óvónők is biztosították a szülőket arról, hogy a tanítók a baglyos iskolában megalapozzák a gyermekek bizalmát és erre építve a személyiségük sokoldalú kibontakoztatását is megvalósítják az óvodai munkát folytatva.


2023. március 28.

NYÍLT FOGLALKOZÁS AZ ÓVODÁBAN

   2023. március 28-án Gombos Gyuláné elsős osztályfőnök betekintést nyerhetett a nagycsoportos óvodás gyerekek munkájába, amely magyar kezdeményezés volt. A foglalkozás Szilágyi Hajnalka óvó néni vezetésével zajlott.

   Fésűs Éva: Kié a virág? című meséjének óvónői, bábjátékos megismerése után a gyerekek különböző tevékenységekkel dolgozták fel a hallottakat és látottakat. Főbb tevékenységek: Állatkert építése; mesebolt-szerepjáték; memória kártyák színezése, ragasztása, vágása; puzzle kirakása;

   A mese feldolgozásának zárásaként a gyerekek elfújták a meselángot, amit egy meggyújtott gyertya jelképezett.

   Az óvodások a kezdeményezés egészében aktívan, fegyelmezetten vettek részt.


2023. március 28.

TAVASZI PEDAGÓGIAI NAPOK

2023. március 28-án, kedden az élményt adó olvasás értékközvetítő és tudásépítő szerepéről beszélt Kóródi Bence az Oktatási Hivatal Tananyagfejlesztési Főosztályának vezetője a NAT 2020 szerinti alsós humán taneszközök bemutatásával. Többek között elhangzott a beszédpercepció és a nyelvelsajátítás, a beszédhang-felismerés fontossága, és szó esett a betűtanulásról is: a hangoztató-elemző-összetevő módszerről, valamint az OH tankönyvcsalád „A” és „B” sorozatát ismertette az előadáson résztvevő pedagógusokkal, ami igen hasznos volt.

2023. március 29.

SULIVÁRÓ 6.

  Márciusi suliváró programsorozatunk következő foglalkozása egy hangszeres bemutató volt 2023. március 29-én Tóth Gyula citerás, a Népművészet Ifjú Mestere, a Derecskei AMI citera tanárának közreműködésével. Ráhangolódásként Szántó Lara, 2. osztályos tanuló két gyermekdallal köszöntötte az óvodás vendégeket. A gyerekek megismerkedhettek a különböző citerafajtákkal, azok elkészítésének történetével, majd közös éneklés következett, végül minden leendő elsős gyerek kipróbálhatta egyesével ezeket a hangszereket. Nagyon élvezték a pengetővel való zenélést. Minél többet gyakoroltak, annál bátrabban, hangosabban, ügyesebben szólaltatták meg a citerát!


2023. március 21 és 29

VÉDŐNŐI ÉS ORVOSI VIZSGÁLAT A GÁBORJÁNI ISKOLÁBAN

Minden tanévben tavasszal a második és a negyedik osztályos tanulók egészségügyi vizsgálaton vesznek rész a gáborjáni védőnő és a házi orvos munkájának köszönhetően. Ezek a vizsgálatok 2023. március 21-én és 29-én voltak. Ezeken a vizsgálaton a következőket nézték meg a tanulóknál: súly és magasság, hallás-és látás épsége, vérnyomás, lúdtalp, gerincferdülés gyanúja, nyirokcsomók állapota. Minden tanuló egészségügyi állapotfelmérése után a szülők írásbeli tájékoztatást kaptak, melyben a további szükséges szakorvosi vizsgálatokról is értesítve lettek a szülők. A további vizsgálatok eredményéről az illetékes háziorvost és védőnőt mindig tájékoztatni kell.


2023. március 27-31

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Ebben a tanévben 2023.03.27 – 2023.03.31. közötti időszak a Digitális témahét jegyében telt. Iskolánkban a digitális témahétre előzetesen részletes programtervet dolgoztak ki az osztályfőnökök és az osztályokban tanítók, valamint a fejlesztéseket végző kollégák.  Ki – ki a maga által tanított tantárgyakhoz kapcsolódó digitális tartalmakat kapcsolt vagy az általánosan is használt programokat Appokat használta.  Korunk diákjai alapvetően különböznek az őket megelőző generációk tanulóitól, mivel életüket jelentős mértékben átszövi a digitális világ.

  A délelőttök folyamán, a tanítási órákon IKT táblán online gyakorló feladatokat oldottak meg a tanulók irodalomból, nyelvtanból és matematikából, melyek nagy sikert arattak körükben. A feladatokhoz a Wordwall nyújtott segítséget. Tablettel is gyakorolhatták nyelvtan órán a helyesírást, matematika órán a szorzótáblát. Az IKT-eszközök, az új módszertani elemek és a hagyományos módszerek közös alkalmazása növelheti a zenetanítás hatékonyságát. Ének – zene órákon tableteken a Zenesziget programot használták. Így az órák élvezetesebbek, hatékonyabbak lehetnek. A program nagyon sikeres, népszerű a gyerekek körében. A Zenesziget egy online és offline is játszható program, amely az edutainment és gamifikáció filozófiájára és gyakorlatára épít. A nemrégiben felújított és berendezett informatika teremben a gyerekek önállóan kezelhetik a az asztali gépeket, ami számos lehetőséget biztosít a kutató, gyakorló munkára és a játékos feladatmegoldásokra. A testnevelés órákon mindig nagy sikere van a zenés, táncos, mozgásos jellegű játékoknak és testgyakorlatoknak. Ezen a héten előtérbe kerültek a gyerekjóga videók és a Zumba fitnesz.

Az internet számos lehetőséget rejt a tanulás segítésére. A figyelmet arra s rá kell irányítani, hogy a digitális eszközök tartalma veszélyforrás is lehet a korosztály számára.


2023 április 05.

SULIVÁRÓ 7.

    Programsorozatunk zárásaként április 5-én a ,,leendő” kis elsősök betekintést nyerhettek a robotika izgalmas világába Czár Krisztián tanár bácsi, valamint Zsiga Dóra és Szilágyi- Nagy Veronika tanulók közreműködésével, majd a várva várt Zumba következett! Minden óvodás örömmel, felszabadultan táncolt!

     A nagy csoportosok minden foglalkozásról elégedetten, vidáman és élményekkel gazdagodva távoztak!


2023. április 12.

TANKERÜLETI SZAKMAI NAP

„A gyerek először játsszon, és ha ebben elfáradt, akkor majd

kedvvel, önként veti magát a tanulásra. Mert a gyerek nem lusta,

hanem kezdettől fogva mérhetetlenül kíváncsi, és igyekszik

elsajátítani a világot.”     /Vekerdy Tamás- Pszichológus/

Az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborján Fő u.82.Telephelyén először került megrendezésre A Tankerületi Szakmai Nap 2023.04.12-én: „Kritikus kognitív képességek és affektív területek fejlesztése a Tankerületi mérés eredményeinek javítása tükrében” címmel. Előadók az Irinyi Károly Általános iskola Gáborján Fő utca 82. Telephelyén dolgozó pedagógusok voltak:

– Szilágyi Mária

– Magyarné Bene Krisztina

– Gombos Gyuláné

– Szabó- Kovács Ida

A programot Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony nyitotta meg, majd egy videó megtekintésével bemutatásra került a gáborjáni iskola élete. Ezt követően Nagy László, Szakmai Helyettes és Mező Gyula, Gáborján Polgármestere köszöntötte a megjelenteket.       A gáborjáni 1-2. osztályos tanulók nyitó műsorként citerázással készültek Tóth Gyula citerás, a Népművészet Ifjú Mestere, a Derecskei AMI citera tanárának felkészítésével. Nagyon ügyesen szerepeltek a gyerekek, a citeraszakkörön tanultakat szépen adták elő. 

 Az első előadást Szilágyi Mária,a 2. osztályos osztályfőnök tartotta, aki a fenti idézetre való utalás után egy figyelemfejlesztő-gyakorló tanórát mutatott be osztályában magyar nyelv órán. Kihangsúlyozta a Tankerületi mérések eredményeinek fontosságát, hiszen erre építve határozhatóak meg a fejlesztési területek, feladatok. Elmondta, hogy mennyire fontos 1. osztályban az előkészítő időszak és a betűtanulás időszaka, a helyes beszédhanghallás, mely az olvasás-és írástanulás alapja. Továbbá felhívta a figyelmet a napi 5-10 perces nyelvi játékok fontosságára az anyanyelvi tantárgyakban meghatározott tananyag teljesítése mellett, és azt is, hogy mennyire meghatározó, hogy a gyerekek érzelmi biztonságban legyenek otthon és az iskolában is, hiszen az érzelmi intelligencia kihat az egész személyiségre.                          A kognitív  /megismerési képességek/ közül kiemelten a figyelem fejlesztésére fókuszálva tervezett játékos tevékenységek kerültek bemutatásra, melyek a következők voltak: légző-és artikulációs gyakorlatok, nyelvtörők, mondókák után mondása, találós kérdések, „titkos” ének, melyeket minden tanórán fontos gyakorolni, valamint az óra fő részében Szótagdominó-szótaglánc, „Vedd át a ritmust!”, „Mi van a hátamon?”, Kiszámoló-játékok szótagolással, „Csapókirály!”, „Csapj az asztalra!” Kéz- és ujjtornák, „Figyeld a végét!”, Kupakdobáló játék, „Keresd a helyed!”, Wordart-, Wordwall- és Kahoot játékos feladatok, tevékenységek valósultak meg felölelve a 2. osztályos nyelvtan tudásanyagot is. Ezekkel a játékos tevékenységekkel a következő képességek fejlesztése valósult meg:  auditív és vizuális emlékezet, memória, koncentráció, megosztott figyelem, ritmusérzék, gondolkodás, szókincsbővítés, a szociális és digitális kompetenciák erősítése, együttműködés fejlesztése, beszédtechnika, kommunikáció, taktilis észlelés, érzelmi nevelés, helyesírási készség, stb.                                                                                                                               Az előadás végén összegezte a Szakmai Napban rejlő lehetőségeket, azt, hogy bemutathatta saját, jól bevált feladatbankját, módszereit, eszközeit, saját szakmai munkáját, külön megköszönve a sok pozitív visszajelzést, megerősítést, amit e nap kapcsán kapott.

Magyarné Bene Krisztina negyedikes osztályfőnök a tankerületi szakmai napon a képesség fejlesztés lehetőségeit mutatta be saját készítésű játékokkal, amik a környezettudatosság jegyében készültek. A pedagógus elmondta, hogy munkája során a játék központi szerepet kap a tanítási óráin. Éppen ezért konkrét, gyakorlati játékokat és játékos példákat is kiemelt a munkájából. Ezek a játékok a digitális világtól elrugaszkodva fejlesztenek. Az előadás elméleti háttere a játék jelentésének bevezetésével kezdődött, ami nem más, mint “ami a gyermekhez tartozik”. Hangsúlyt kapott az a tény, hogy játék közben nincs kényszer, hanem hagyja, hogy a kisgyerekek örömmel tanuljanak, mert a gyerekek játékok révén okosodnak, ugyanis ez eljut a lelkükig.  Az előadásában elhangzott, hogy ezek a játékok a gyermek életének szerves részét képezik, mert ebben az elfoglaltságban fejlődik önkifejező és másokkal való kommunikációs készségük, észrevétlenül fejlődnek a legkülönfélébb képességeik, valamint megtanulnak másokhoz alkalmazkodni és velük együttműködni. Kiemelte a játék egyéni fejlesztő és közösségformáló szerepét is, ami hatékonyabbá teszi ezáltal a tanítást és a tanulást.                                                                                                     A pedagógus elmondta, hogy a játék olyan közeget biztosít az óráin, ahol szabad hibázni. Magyarázatában kitért arra, hogy társadalmunk a sikerre és a teljesítményorientáltságra van felépítve, amely már egészen kicsi koruktól erre sarkallja gyermekeinket, amit nyomatékosítanak az iskolai osztályzatok is. A másodikos és a negyedikes tanulók videójában az új stratégiák és taktikák kipróbálására világított rá, amelyekben „megengedett” volt szabadabb keretek között kudarcot vallani. A kudarc megélése pedig fontos, mert ez lehetőséget biztosított arra, hogy átgondolják az általuk alkalmazott módszereket és stratégiákat, változtassanak rajtuk, hogy legközelebb másképp próbálkozzanak. Kifejtette, hogy a hétköznapi életükben erre ritkán van lehetőségük, mert társadalmunkban legtöbbször azt sugallják, hogy a kudarc rossz és nem elfogadható következmény. A legtöbb játékban azonban a kudarc elkerülhetetlen. Mindig senki sem győzhet, s ez lehetőséget ad arra, hogy megtanuljanak alkalmazni olyan értékes emberi képességeket, mint a kemény munka, a kitartás és az alkalmazkodás. A videó felvételeken látszódott, hogy a játékok biztonságos környezetet nyújtanak a gyerekek számára és közben még szórakoztatnak is úgy, hogy új képességeket tanulhattak és megerősítették az elképzeléseik kipróbálásában a tanulókat. Bebizonyosodott, hogy a játék egy olyan örömforrás, mely csökkenti, sőt akár teljesen meg is szüntetheti a gyermek belső feszültségét. A játékok részletes bemutatása és sajátos képességfejlesztő területeinek felsorolása során a tanítói szerep, mint játékmesteri szerep is bemutatásra került, ami a tanóra menetében a megfelelően kiválasztott és felépített játékoknak az elérendő célrendszerét is megmutatta.  A játékok felkeltették a tanulók érdeklődését egy adott téma iránt és megtörték az óra egyhangúságát. A hosszú távú hozadéka pedig ennek az, hogy segítik a fogalmak megértését, az ismeretek és a gondolkodási folyamat elsajátítását. Az órai játék az egész osztályt foglalkoztató, közös tevékenység volt, de egyben alkalmat adott arra is, hogy differenciáltan, kiscsoportban és egyénileg foglalkoztatta a gyerekeket.  Az előadása kitért arra, hogy a játékokon keresztül fejlődnek ki a sikeres iskolai teljesítményhez szükséges részképességek és játékkal korrigálhatók leghatékonyabban az esetleges képességhiányok. A játékra fordított idő a tanítási órán nem veszett el, mivel a játszó emberben óriási fizikai és szellemi energiák léptek működésbe, amely olyan aktivizált állapot, ami a tanulás szempontjából is ideális, hiszen az ilyenkor megjelenő új ismeretek könnyen integrálódnak és tartósan megmaradnak az emlékezetben. Részletezte, hogy a jól megválasztott, megfelelő helyen és kellő időben alkalmazott játék megkönnyíti és hosszabb távon is eredményesebbé teszi a tanulást. Emellett a játék megtöri a verbális közlések egyhangúságát, egyfajta kikapcsolódás, amely feloldja a diákokban lévő feszültséget és örömet is szerez nekik. Ezáltal válik a játék az óra azon részévé, melyet a gyermek a legjobban élvez és közben észrevétlenül tanul és fejlődik. A kártyajátékkal is a színes állat kirakóval a játék egy közösségépítő erejét hangsúlyozta ki, hiszen ez gazdagította a közösségi élményeket, ezáltal növelte az osztály összetartó erejét. Tapasztalatként elmondta, hogy ha szeretnénk váratlan helyzetekre vagy szokatlan problémákra minél sokoldalúbban felkészülni, akkor a kreativitásukat kell erősíteni, fejleszteni a gyerekeknek. A kreativitásnak sok formája van és nem is lehet pontosan körül határolni, de a különféle logikai fejtörő feladványokban bizonyosan megnyilvánultak a kreativitás ismérvei, hiszen sok lehetséges változatot kell végig gondolni, mire eljutottak a megoldásig. A kreativitás fejlesztésével ráadásul a személyiség is előnyére változik, nyitottabb lesz és mentes a konformizmustól.  A gondolkodást gátló három intelligenciacsapda: a kapkodás, a szűklátókörűség és a szétszórtság kiküszöbölésére is adott ötleteket a játékok használatával. A gondolkodtató játékok és feladatok arra bátorították a gyerekeket, hogy megálljanak és átgondolják a lépéseiket, ezáltal segíti őket a kapkodásról leszokni. A kreativitás fejlesztésével a szűklátókörűségen lehet segíteni. A különféle logikai játékok és fejtőrök segítik a stratégiai gondolkodás kialakítását.  Emellett a logikai fejtőrök a matematika eszköztárára támaszkodva a matematikai gondolkodásukat is fejlesztik. Az órarészletek rávilágítottak a szorzások és osztások nem könyvekhez és digitális eszközökhöz kötött gyakorlási lehetőségeire, amelyek számos készséget, képességet, aritmetikai és logikai gondolkodást is fejlesztettek.

A Szakmai nap harmadik prezentáló pedagógusa Gombos Gyuláné volt, aki az első osztály osztályfőnöke. Az előadás címe “Képességfejlesztés játékokkal, mozgással”. A telephely elsős diákjaival készítette az óra bemutató blogjait a fejlesztési lehetőségek tükrében. Beszámolójában elsőként a csoportprofilját mutatta be. Hangsúlyozta a mindennapi tevékenységekbe ágyazott fejlesztő tevékenységek fontosságát. Kitért a helyi óvodával való rendkívül jó kapcsolatra, akik átadólapja sokat segített a gyermekek fejlettségi szintjének feltérképezésében, valamint az iskolai mérések, a DIFER, Tankerületi mérés és a tanítói megfigyelés fontosságára, ami elengedhetetlen a fejlesztési célok kitűzése, ezáltal a gyermekek megsegítése szempontjából. Ennek tükrében a következő fejlesztendő területek születtek: vizuális emlékezet, gondolkodási műveletek, figyelem, térirány, szociális kommunikáció, írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, memória, koncentráció, beszédkészség, szép kiejtés, helyes artikulációs készség.                                                         Az első órarészletben a „Nyelvtörőlánc” és a „Keresd a helyed” játékok fejlesztő hatásaival ismerkedhettek meg az érdeklődő kollégák. A mozgásos, játékos, tevékenykedtető feladatokat lelkesen oldották meg a gyerekek. Az egyéni differenciálással a képességeiknek megfelelő feladatot kaptak, ezzel is elősegítve a sikerélményhez való juttatást, valamint a videó készítés okozta stresszhelyzet oldását. A feladattal a következő területek fejlesztését segítette elő: szociális kommunikáció, figyelem, gondolkodási műveletek, koncentráció / figyelni kell arra, hogy ki az, aki még nem volt/, beszédkészség, szép kiejtés, helyes hangképzési készség, térirány, beszédhang-hallás, memória, koncentráció. A második órarészlet a „Jegyezd meg és rakd össze!” – elnevezésű játékos feladat komplexebb fejlesztési lehetőséget foglalt magába. A feladatmegoldás az egyéni-páros-csoportos munkaforma ötvözete volt, belecsempészve némi kooperatív tanulási technikát tanító egymás közötti kooperációt, együttműködést. Elmondása szerint ezt a feladatot minden újabb betű tanulásánál elvégezték, kisebb módosításokkal a figyelem fenntartása miatt. A gondolkodtató feladat ellenére a gyerekek jól vették az akadályokat, látszott a folyamatos gyakorlás pozitív hatása a feladattípusnál. A játékos tevékenységgel sikerült a szociális kommunikációt, figyelmet, gondolkodási műveleteket, koncentráció / figyelni kell arra, hogy ki az, aki még nem volt/, beszédkészséget, szép kiejtést, helyes artikulációs készséget, térirányt, beszédhang-hallást, memóriát, koncentrációt, analizáló-szintetizáló képességeket /rész-egész viszony/ fejleszteni. A prezentációt idézettel zárta, mellyel a pedagógus hangsúlyozta csoportjának sokszínűségét:

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhányan magasabbra repülnek, mint mások.
De mindegyik olyan magasra repül, amilyen magasra csak tud.
Miért hasonlítanánk őket össze?
Mindegyik különböző.
Mindegyik különleges.
                                 Mindegyik gyönyörű.”   
(ismeretlen szerző)

A Szakmai nap negyedik prezentáló pedagógusa Szabó – Kovács Ida volt, aki a harmadik osztály osztályfőnöke. A készségtárgyakat összevont órában oktatja az iskolában. E tantárgyak közül a Technika és tervezés, valamint a Technika életvitel és gyakorlat 3 – 4. osztályban volt az előadás témája. Az órarészlet a húsvéti népszokásokat dolgozta fel multikulturális tartalmakkal színezve az újrahasznosítható anyagok felhasználásának lehetőségével.  Beszámolójában elsőként az összevont csoport profilját mutatta be. Kitérve arra is, hogy e két osztály tanulói hiányt szenvedtek a vírus időszak idején e tantárgy, ezen belül is a kézműveskedés, mint alkotó tevékenységekre alapozott fejlesztendő készségek és képességek terén. Az órarészlet megtekintése után összegezte azon kompetenciaterületeket melyek érintve vannak a készségtárgy oktatásánál. Elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektet az osztályfokban – és az ezen belüli differenciált munkára. Kiemelte a BTMN -s tanulók csoportját, akiknél külön egyénre szabott fejlesztő feladatokban, nyilvánult meg a hatékony együtt tanulás, a célfeladat elvégzésének, sikerélményével motiválva a későbbi munkát. A pedagógus kitért,az órarészletben látott tevékenykedések során a különböző direkt csoportokban dolgozó gyerekek önálló és jól kooperáló,örömteli munkájára. A multikulturális tanóra megvalósulásához szükséges előzetes feladatairól is lényeges elemként beszélt, mint a kutatómunka, anyaggyűjtés, eszközök biztosítása, megelőzve a munkafolyamatot, melyek szerves részét képezik a tanítási óra sikeres megvalósulásának. A magyar Húsvéti hagyományokon kívül más népek szokásait, (angol, német) ételeit is megismerhették a tanulók. Közös és hasonló elemeket keresve a hagyományokban. Ezek alapján készítették el munkadarabjaikat.  Az új és érdekes ismereteket feldolgozva, motivációként is szolgálta célfeladatok megvalósulásához. Az egymástól tanulás, közös munka sikerélményben gazdag örömteli munkafolyamattá válik. Szem előtt tartva azokat a fejlesztési területeket melyek az eddigi tapasztalatok alapján és a tankerületi mérés javítása érdekében alátámasztásként segítik a tanulók jobb eredményeit. Az órarészlet végén a pedagógus lényeges elemei közé sorolta a közös játékot és a gyerekek egymás munkájának az értékelését. Az elkészített dekorációkat a húsvéti falon” a résztvevő pedagógusok megtekinthették az elkészült bárányokat, nyuszikat, tojásokat, ajtókopogtatókat. A pedagógus, mint hagyományőrző is beszélt a feldolgozott tartalmakról, értékközvetítő jelentőségéről, mely napjaink gyermekeinek nemcsak „múltidézés” csupán, hanem átélő, munkáltatásra épülő tapasztalati ismeretszerzés. „Szerintem, bárki, aki elég indíttatást érez, hogy alkosson, és ne elvegyen, tiszteletet érdemel.” (Kurt Cobain)A számos készség és képesség fejlesztése mellett kiemelten következő fejlesztendő területek születtek: logikus gondolkodás, szövegértés, memória, kommunikáció, figyelem, türelem, kreativitás, szépérzék, kézügyesség, finommotorika, fegyelem, környezettudatosság.              A prezentációt Németh László szavaival zárta, mellyel egyben a résztvevő pedagógusok munkájára is utalt.

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”   (Németh László)


TANKERÜLETI VISSZAMÉRÉS

Az iskola első éveiben a gyermekek fejlődése eltérő ütemű, ezért fel kell mérni a különböző készségek és képességek szintjét, ami az egyéni igényeknek megfelelő differenciált fejlesztést biztosít számukra. A hatékonyság feltétele a mindenkori aktuális állapot felmérése. A méréssel (elemi számolási készség, relációszókincs, írásmozgás-koordináció) megállapítható a kiindulópont, ezáltal szükséges megszervezni a fejlesztést. Ehhez a segítséget a kritériumorientált mérés-értékelés rendszere adja. Az első osztályban is alkalmazott Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer igyekszik feltárni a tanulók iskolaérettségi, kritikus elemi készségeinek szintjét és felszínre kerülnek a fejlesztendő területek is.

A visszamérést Szilágyi Mária és Magyarné Bene Krisztina végezte el a gyerekekkel április 3-án a 2. c osztályban 14 fővel. / tanulási képesség, Tímár-teszt, DIFER-mérés /

A tanulási képességek mérési eredményeinek tükrében /mérési profilok/ az előírt fejlesztési terv meghozta a várt eredményt. A hiányosnak és gyengének mért területek esetében a kritériumorientált készség fejlesztéssel egyértelműen fejlődés mutatkozott.


2023. április 11.

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

A magyar költészet napját 1964 óta ünnepeljük április 11-én, József Attila születésnapján. Szilágyi Mária és Gombos Gyuláné pedagógusok egy kis videó segítségével ismertették meg az alsó tagozatosokkal e nap lényegét, és gondoskodtak róla, hogy ez alkalomból versek sokasága hangozzon el az iskolában magyar irodalom órákon április 13-án. A felolvasott, elszavalt és a megzenésítve is megismert versekhez (József Attila: Mama.,Altató., Kertész leszek…) illusztrációt készítettek a tanulók. Mindenki nagyon ügyes és kreatív volt. A tanulók új élményekkel gazdagodtak, és erősítették a magyar nyelv szeretetét.


2023. április 17-25.

NYÍLT ÓRÁK A GÁBORJÁNI ISKOLÁBAN

A nyílt napok további lehetőséget biztosítottak a szülőknek arra, hogy megismerjék gyermekük munkáját, iskolai életét, ezért az érdeklődő szülők megtekinthettek 1-1 tanórát.

2023. április 17-én, hétfőn az első órában Szilágyi Mária, a 2. c osztály osztályfőnöke egy játékos nyelvtan órába engedte betekinteni az érdeklődő szülőket. A gyerekek érezhetően izgultak a jelenlevő 5 szülő és az Igazgatóhelyettes Nő előtt, azonban annál ügyesebben, aktívabban alkalmazták és mutatták be az egész év során megszerzett nyelvtani ismereteiket, illetve tudásukat. Óra végén mindenki reálisan értékelte önmaga munkáját, majd a pedagógus is értékelte egyénenként a tanítványait. Minden szülő meg volt elégedve gyermeke teljesítményével és a látottakkal!

A második órában az elsős gyerekek szülei vehettek részt nyílt órán. Az órát tartó pedagógus, Gombos Gyuláné magyar irodalom tantárgyból a „ty” betű tanításának játékos formáját mutatta be az érdeklődők számára. Az órán 4 szülő és az intézmény igazgatóhelyettese vett részt. A tanulók nagyon ügyesek voltak, aktívan működtek közre egész tanítási órán. Mind a szülők, mind a gyerekek pozitív élményekkel lettek gazdagabbak.

2023. április 24-én a második órában a gáborjáni iskola 4. osztályában az érdeklődő szülők számára nyílt órát tartott Magyarné Bene Krisztina matematikából. Az órán négy szülő vett részt. A gyerekek számot adtak az írásbeli műveletekről szerzett tudásukról, a nyitott mondatok megoldásáról és a fejszámolási képességükről. A pedagógus beszélt a felső tagozatos matematikatanulás nehézségeiről, az otthoni gyakorlás jelentősége mellett. A gyerekek az órán fegyelmezetten és ügyesen dolgoztak, a szülők elégedetten nézték gyermekeiket az órai munkájuk során.

Végül 2023.04.25-én, kedden az első órában, nyílt matematika órát tekinthettek meg a 3. c osztályos gyerekek szülei. Az órát Szabó – Kovács Ida osztályfőnök tartotta, melyen Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony és három szülő vett részt. A tanórán képességek szerint, három differenciált csoportban dolgoztak a tanulók az eddig elsajátított ismeretek, szabályszerűségek, eljárások alkalmazásával. A gyakorló óra egyben a következő felmérő típusfeladatait dolgozta fel. Az érdeklődő szülők pozitívan értékelték az órán látottakat.


2023. április 16.

MEGEMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT MAGYARORSZÁGI ÁLDOZATAIRÓL

A magyar kormányzat 2000-ben határozott arról, hogy április 16-a a Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja legyen. Iskolánkban április 14-én,pénteken,napközis foglalkozás keretében került sor a megemlékezésre az 1-4. osztályokban. E komoly téma közlése, megismertetése nem könnyű feladat az alsó tagozatos gyerekek esetében, ezért a pedagógusok, Szilágyi Mária és Gombos Gyuláné arra törekedtek, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodva, „gyermeknyelven”, körülírtan mondják el számukra a legfontosabb eseményeket, kitérve a főbb fogalmak, helyszínek, személyek megismertetésére. Ezek például a következők voltak: holokauszt szó jelentése, II. világháború, Adolf Hitler, zsidóság, népirtás, haláltábor, gázkamra, Auschwitz, stb. Néhány személyt, helyszínt szelektálva szemléltettek is YouTube videók által, vigyázva arra, hogy durva képhatások ne érhessék a tanulókat. Felhívták figyelmüket az elfogadás, a tolerancia fontosságára, ami nagyon fontos mindennapi életünk során.


2023. április 18.

PEDAGÓGUS TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS – GÁBORJÁN

A tanfelügyeleti ellenőrzést legalább ötévente egyszer el kell végezni minden köznevelési intézményben a törvényi szabályozásnak megfelelően.  Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer a pedagógus munkáját értékelve végez országos pedagógiai-szakmai ellenőrzéseket a megadott eszközök felhasználásával. Magyarné Bene Krisztina kollégánál 2023. április 18-án a pedagógusok országos pedagógiai-szakmai ellenőrzése valósult meg egy mezőberényi tanfelügyelő és egy körösladányi vezető tanfelügyelő részvételével. Minden az előzetes megbeszélések szerint zajlott, a vezető tanfelügyelő által elküldött forgatókönyvnek megfelelően. A látogatott órák a következők voltak: matematika 2. c, vizuális kultúra 4. c. Minden az előkészületeknek megfelelően ment végbe, Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony aktív és segítő részvételével!


2023. április 28.

MÖBIUSZ MATEMATIKA VERSENY

2023.04.28-án Tankerületi matematika verseny került megrendezésre az Irinyi Károly Általános Iskola Fekete Borbála Általános Iskolában Szentpéterszegen. A versenyre egy iskolából, 1-8. évfolyamon egy – egy tanuló jelentkezhetett. Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony köszöntötte a versenyzőket, majd Nagy László Szakmai helyettes nyitotta meg a rendezvényt. Bátorító, lelkesítő mondataival motiválta a tanulókat azzal, hogy már nyertesként, vannak jelen, hiszen iskolájuk legjobbjaiként versenyezhetnek. Beszédében kitért a matematikafontosságára napjainkban, a tantárgy tanulásának nehézségeire. Biztatta a tanulókat azzal is, hogy akik már egy kicsit is többet foglalkoznak e tantárggyal ne hagyják abba, szeressék azt, bátran vegyék az akadályokat, nézzenek szembe a kihívásokkal, a pozitív hozzáállás is sokat segít a jó eredmények elérésében. A verseny menetéről, a szabályokról, tudnivalókról Mercs Györgyné matematika szakos tanárnő adott tájékoztatást.                         A gáborjáni iskolából 4 tanuló jelentkezett a versenyre. Kinter Zsolt 1. c, Báthory Máté 2. c, Mező Renátó 3. c és Hajdu Péter 4. c osztályos tanulók lelkesen készültek a megmérettetésre. Szeretik a matematikát, szabadidejükben, az iskolában és otthon is szívesen végeznek plusz gyakorló feladatokat. A verseny előtt nagy volt az izgalom. A tanulóknak 13 +1 feladatból (100 pont) álló feladatlapot 60 perc alatt kellett megoldaniuk. A furfangos, feladatok többségében nem az osztályoknak megfelelő törzsanyagból volt összeállítva, ami nem volt könnyű egy évfolyamnak sem. Az elsős tanulók segítséget kaptak azzal, ha szükség volt rá, a feladatokat felolvasták a segítő pedagógusok.

A verseny után az eredményhirdetésig a gyerekek az iskola udvarán játszhattak, ismerkedtek, barátkoztak más iskola tanulóival. Minden versenyző emléklapot kapott. Az elsősök, mint ezen a versenyen első résztvevők ajándékot is kaptak, melynek nagyon örültek. Minden évfolyamon az első három, legtöbb pontot elért tanuló kapott I-III. helyezést. Kinter Zsolt 1. c osztályos tanuló az első évfolyamon az I. helyezést kapta, mellyel könyvjutalom járt. Felkészítője Szabó – Kovács Ida volt.

A versenyen jól érezték magukat a gyerekek sok tapasztalatot szereztek, kicsit fáradtan, de büszkén tértek vissza iskolájukba.


2023. január 20.

Magyar Kultúra napja

Felelős: Gombos Gyuláné, Szilágyi Mária

1823.januar 22-èn véglegesítette Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét, melynek 200. évfordulóját ünnepeltük 2023. január harmadik hetében. A Magyar Kultúra Napja alkalmából több napos programmal tettük a gyerekek számára kézzelfoghatóvá, hogy mit is jelent hazánk kultúrája, mik tartoznak oda. A hét első négy napján előzetes gyűjtőmunka révén tablókat készítettek a tanulók több témakörben, melyeket a hét folyamán szünetekben megtekinthettek. A híres magyar sportolók, a nevezetes írók és költők, magyar zeneszerzők, festők és alkotásaik témákban folyt az otthoni kutató munka.

Január 20-án a harmadik tanítási órában az interaktív tábla segítségével emlékeztünk meg a jeles napról. Megismerkedtünk az ünnep tartalmával, történelmi hátterével, majd megtekintettünk erről egy kisfilmet is.

A délutáni napközis foglalkozás keretében tovább folytattuk a nemzeti tudatunk erősítését. Csoport, illetve páros munkában „Kedvenc mese, vers, mesefilm” illusztrálásával, magyar költőket, írókat, zeneszerzőket megjelenítő puzzle kirakásával, kedvenc dal eléneklésével színesítettük és zártuk a napot.

2023. január 22-én az állami megemlékezés után az Országház főlépcsőjén 100 anyaországi és 100 határon túli magyar gyermek szavalta Novák Katalinnal, Magyarország köztársasági elnökével együtt a magyar Himnuszt, mely nemzetünk imádsága. Az élő közvetítés lehetővé tette, hogy iskolánk tanulói is részesei legyenek a jeles eseménynek.


2023.01.31.

Boldogságóra

A boldogságóra program 5. hónapjának témája a célok kitűzése és elérése.

A pszichológiai elméletekből és kutatásokból rengeteg bizonyíték szól amellett, hogy a célok kitűzése és az elérésükre irányuló törekvés fokozza a boldogságérzetünket. Sokkal boldogabbak azok az emberek, akik valami olyan dologra törekszenek, ami számukra fontos. A boldog embernek mindig van min dolgoznia.

Amiért érdemes elköteleződni egy cél elérése mellett az, hogy céltudatossá tesz bennünket. Növeli az önbecsülésünket, magabiztosságunkat, biztosítja érzelmeink felpezsdülését. Értelmet nyer az életünk. Segít abban, hogy beosszuk az időnket, fontos a tervezés. Segít a válságos időszakainkban. A célok eléréséhez gyakran van szükség együttműködésre embertársainkkal, tanárokkal, diákokkal, barátokkal, partnerekkel.

A fenti sorok tudatában a boldogságóra feladata, tanulni valója ebben a hónapban az, hogy a gyerekek megfogalmazzák, vágyaikat, céljaikat. Nagyon fontos a reális célok megfogalmazása – ebben segíteni diákjainkat a korosztály figyelembevételével. El kell jutni a kívánságoktól a kitűzött célokért tett erőfeszítések boldogságfokozó és fejlesztő erejéig. A megvalósulást segíti a közös beszélgetés, tapasztalatcsere. Mind eközben a gyerekeknek azzal is tisztában kell lenniük, hogy a nehézségek, kudarcok természetes velejárója a célok elérésének, megvalósításának.

Januári témánkról, mint mindig, most is sokat beszélgettünk, főleg arról, hogy ki mit szeretne elérni, kinek milyen céljai vannak.  Ezeket hogyan lehet elérni? Feldolgoztuk Az öreg halász és a nagyravágyó felesége című mesét. Megbeszéltük, hogy milyen érzést vált ki belőlünk a célok elérése, a problémák megoldása, a siker érzelmi megjelenése.

Kifejtették a gyerekek, mit is jelent számukra a boldogság.
Szerencsére vannak céljaik a tanulóinknak, azt is tudják, hogy hogy fogják azokat elérni. Hasznossá szeretnének válni, ami nem csak a januári céljuk.  Megépítettek álmaik otthonát hóból és megbeszéltük, hogy mi is az álom és a vágy. Beszélgettünk arról, hogy milyen érzés az, ha teljesül az, ami nekünk fontos. Egymással sokat beszélgettek a testi és a lelki egészségről, a támogató pozitív érzelmekről. Rajzot készítettek a célok megvalósulásáról. Mivel a félév zárása is terítéken volt, az érdemjegyeken való javítás is céljuk lett. A felső tagozatos éveikre is voltak céljaik, főleg az, hogy büszkék legyenek rájuk szüleik.


2023.02.08. (munkatervi feladat)

„Suliváró” programsorozat 1.

Játékos foglalkozás a „Baglyosban”

Felelős: Szilágyi Mária

A Gáborjáni Mocorgó Óvoda és Mini Bölcsőde nagycsoportos óvodásai február 8-án ismét ellátogathattak a „Baglyos” iskolába. A „Suliváró” programsorozat keretében ezúttal, egy játékos foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a tanár nénik és a Bojtért Egyesület közreműködésével.

A programsorozat összetett feladatokat céloz meg lelendő iskolások számára. Többek között ismerkedést az iskola épületével, osztálytermekkel, az ott tanító pedagógusokkal, tanulókkal. Több alkalommal van lehetőség számukra „kicsit iskolásnak lenni”, együtt lenni a nagyokkal, barátokkal, testvérekkel, rokon gyermekkel. Betekintést nyerhetnek az iskola mindennapi életébe, szabadidős tevékenységeibe, a tehetséggondozó szakkörökbe, foglalkozásokon vehetnek részt. Iskolánk, kiemelten fontosnak tartja, a külső partnerekkel, a Gáborjáni Önkormányzattal, Kisebbségi Önkormányzattal, a környékbeli Hagyományőrző Egyesületekkel, a Máltai Szeretetszolgálattal, az Igazgyöngy Alapítvánnyal való jó kapcsolattartást.

 A Bojtért Egyesület több éve külső partnere az intézménynek a nyári táborok, szabadidős foglalkozások révén. A főként hagyományőrző csoport ez alkalommal érdekes, látványos, mókás, játékokkal segítette a rendezvényt, hogy jó hangulatban teljen ismét a délelőtt az iskolában az óvodásoknak. A számos kompetenciaterület érintő a versenyszellemet is felébresztő, fejlesztő feladatokat nagy izgalommal várták a gyerekek. Kezdetben, ismerkedésként meglepetés ajándékot kellett megkeresniük a gyerekeknek, ami egy- egy állat képét rejtő cukorka volt. Ezután mindenki azzá vállhatott, amit a képen felismert. Hangokkal, mozdulatokkal utánozva azt. Volt macska, tehén, medve, kutya, egér – egymás színészkedésén sokat nevettek a gyerekek. A feszültségmentes, jó hangulat megalapozott volt. A továbbiakban sorversenyek sorozatában két csapat mérhette össze ügyességét, leleményességét. A csapatszellem, az összefogás élménye fokozta a verseny izgalmát. A foglalkozás végén evőversenyre is sor került, melyet szintén élveztek a gyerekek.

A foglalkozás végére kellemesen elfáradtak a gyerekek, jól érezték magukat, de néhányan még szerettek volna játszani. Örömmel és elégedetten záródott a délelőtt.

Ezúton is köszönjük a Bojtért Egyesület tagjainak a segítő munkát.


2023.02.15.

„Suliváró” programsorozat 2.

Felelős: Gombos Gyuláné, Szilágyi Mária

„Suliváró” programsorozatunk keretében 2023.02.15-én, szerdán egy farsangi-tavaszi zenés-táncos foglalkozáson vehettek részt a nagycsoportos gyerekek iskolánkban, mellyel egyben elő is készítettük következő közös programunkat, a farsangi jelmezes mulatságot.

A foglalkozást „A három pillangó” című mese megtekintésével, megbeszélésével kezdtük, majd dramatizáltuk is azt. A legkisebb gyerekek is nagyon ügyesen élték bele magukat a különböző szereplők helyzetébe. Ezt követően áttértünk a farsangi ünnepkörre, melyet az óvodások már jól ismertek, hiszen náluk már korábban lezajlott a farsang.  Foglalkozásunk másik fő feladata a farsangi szemüvegek díszítése volt, melyeket lelkesen és kreatívan készítették el a gyerekek a nagyobbak segítségével, tollakkal, gyöngyökkel, matricákkal díszítve. A kész kis munkákat hazavihették. Munka közben tavaszváró dalokat énekeltek és mondókáztak.

A foglalkozást közös tánccal zártuk. A leendő elsősök iskolánk tanulóival élhettek át vidám pillanatokat.


2023. 02.24.

Farsang

Felelős: Szilágyi Mária

„ Itt a farsang, áll a bál…”

„Suliváró” programsorozatunk harmadik állomásához érkeztünk február 24-én, pénteken. A leendő elsősök megmérettettek az iskolásokkal farsangunk közös jelmezes felvonulásán.

 11 nagycsoportos és 34 alsó tagozatos gyermek öltött jelmezt magára ezen a délelőttön. Mindenki nagyon kreatív, ötletes volt. Háromtagú zsűri értékelte a jelmezes gyerekeket, melynek tagjai a következők voltak: Tóth József református lelkipásztor, Sándorné Bunyik Andrea és Mezőné Nagy Gabriella. Nagyon örültünk, hogy programunkra ellátogatott Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony és Szökőcs Beáta Igazgatóhelyettes Asszony is.

Farsangi mulatságunkat az iskolás gyerekek csoportos és egyéni produkcióival nyitottuk meg, ezzel is színesítve rendezvényünket. Hatalmas sikert aratott a közönség körében a Zumba, a Cigánytánc, a Hastánc, a Despacito és „Wednesday” koreográfiája. Ezt követően végre felvonulhattak jelmezeseink. A döntés-mint mindig-most is nehéz volt. Öt kategóriában értékelte a zsűri a gyerekeket, melyek a következők voltak: Legviccesebb, Legötletesebb, Legmunkaigényesebb, Legszebb és Legcsúnyább.

A helyezést elért, legnagyobb tetszésnek örvendő ovis jelmez-ötletek az alábbiak voltak:

  • Rendőr
  • Dobókocka
  • Légyölő galóca
  • Pillangó
  • Jooker-lány

A helyezéseken felül minden nagycsoportos gyermeket egységes ajándékkal jutalmaztunk.

Az iskolások közül a helyezést elért jelmez-ötletek:

  • Son Goku                    – Hastáncos                                   – Szép boszorkány
  • Dínó-csontváz             – „Félig ördög, félig angyal”         – Hamupipőke
  • Pókember                    – Dominó                                       – Vámpír
  • Katicabogár                 – Spanyoltáncos                             – Boszorkány
  • Pincér                          – Csipkerózsika                              – „Wednesday”

A zsűri értékelése és ajándékosztása után tovább folytatódott a tánc, a diszkó. Számtalan sütemény-és üdítő-választék csalogatta a vendégeket büfénkbe. Külön megköszöntük a helyi Önkormányzat „ajándékát”, az istenien finom farsangi fánkot!

Tartalmas, vidám farsangi mulatságunkon mindenki jól érezte magát. Élményekkel teli nappal zártuk a hetet!


2023. február 24.  

Megemlékezés – A kommunista diktatúrák ádozatainak emléknapja

Felelős: Gombos Gyuláné, Szilágyi Mária

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. június 13-án elfogadott 58/2000. /VI.16./ sz. határozata rendelte el a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja megtartását, melynek napja minden évben február 25.

Tanulóink egy videót tekintettek meg ezekről az eseményekről.


2023.02. 28.

Boldogságóra

Februárban a Boldogság órák a megküzdési stratégiák kidolgozására épültek. Napjainkban nagy teher nehezedik tanulóinkra. A problémák megoldásához nyújt ez a hónap a boldogság órákon keresztül segítséget. Megküzdésre minden nap szükségünk van, mert az élet teremti nekünk ezekhez a helyzeteket. A „hogyan” kérdésén van a hangsúly a feldolgozás menetében. Megküzdünk a boldogabbá válás lehetőségéért. A viselkedésünk, a gondolkodásunk összefügg azzal, hogy mennyire leszünk boldogok. Az órákon a módszer lehetőséget mutat a stratégiák elsajátításához, ami a személyiség változásához is hozzá járul. Munkánk akkor sikeres, ha el tudjuk mondani magunkról, hogy a probléma megoldása érdekében minden erőnkkel tenni akarunk valamit. Ebben a folyamatban csak kis lépésekben szabad haladni. A segítséget el kell fogadni, a tanácsot szívesen kell fogadni.

        Az órákon az órakezdő relaxáció nyújtott alapot, amit a hónap dalának eléneklése segített kiteljesíteni. A munkafüzet feladatai a témával kapcsolatban segítettek a gyereket megerősíteni az elsajátítás folyamatában. A gyerekek szerették azt a feladatot, amiben ösztönző mondatokat gyűjtöttek. Ennél a feladatnál lehetőségük volt a saját tapasztalataikat elmondani: mit éltek meg, hogy dolgozták fel, ki segített nekik, mit tanultak belőle.

        Mivel egészségre és boldogságra született emberi lények vagyunk, a szeretetkapcsolatokat fent kell tartani, ami ezeken az órákon megvalósul.

             A foglalkozáson a tanulók elkészítették a megküzdés szivárványa tablót.