Pedagógus
neve
BeosztásaVégzettségeTanított tantárgyak Szakkörök foglakozásokEgyéb feladatok megbízások
Törökné
Csörsz Csilla
Intézményvezetőpedagógia szak. – főiskolafejlesztés  
Veréb Enikő Beátatanítótanító, informatikai műv.ter.- főiskolamagyar, matematika, testnevelés,környezet, víz.kult, felzárkóztató osztályfőnök -1/a. mérési rendszergazda
Barta
Istvánné
tanítóálta.isk.tanító, rajz szakképesítés, fejl.pedagógus főiskolamagyar, matematika, víz.kult, felzárkóztatós, fejlesztés osztályfőnök -2/a
Cseh Lajostanítóált.isk.tanító-főiskolamagyar, matematika, testnevelés, környezetismeret, felzárkózatósportszakkörosztályfőnök -3/a
Varga
Lászlóné
tanítóált.isk.tanító-főiskolamagyar, testnevelés, környezet víz.kult. ,felzárkózt , környezetismeret, etika napköziosztályfőnök -4/a
Kintené
Szökőcs
Beáta
tanárangol nyelv, főiskola-angol(intézményen belül áttanít)angol szakkörosztályfőnök -5/a
Vajas Józseftanármatematika- fizika szakos tanár -főiskolamatematika, fizika, fejlesztés, ének-zene tehetséggondozás munkaközösség vezető
Szécsi Attilatanártörténelem-földrajz szakos tanár-főiskolatörténelem, hon-és népismeret, etika , osztályfőnöki, természetismeret, ének-zene, technika, életvitel és gyakorlat (intézményen belül áttanít) történelem szakkörosztályfőnök -8/a
Vajas Viktortanártestnevelés-földrajz szakos tanár, főiskolatestnevelés, osztályfőnöki, etika, ének-zene, Technika, életvitel és gyakorlatsportszakkör  osztályfőnök -6/a
Vajas Veratanármagyar nyelv és irodalom szakos zanár Okleveles testnevelő tanártestnevelés magyar nyelv és irodalom napközisportszakkör
Czár
Krisztián
tanítószámítástechnika tanár-főiskolainformatika, etika,osztályfőnöki (intézményen belül áttanít)informatika szakkör, tanulószobaosztályfőnök -7/a
Szabó-Kovács Idatanítótanító, ének-zene  műv.ter. főiskolaének-zene, technika, életvitel és gyakorlat, etikanapközi, énekkar munkaközösségi vezető
Tóthné Kató Anitatanítótanító-főiskola testnevelés műv. ter.testnevelésnapközi 
Borsos
Tiborné
tanármagyar szakos tanár-főiskolamagyar, tehetséggondozás, ének-zene tanulószova 
Farkas Csillatanárbiológia, természetismerettermészetismeret, biológia-egészségtan, földrajz, kémiatanulószoba, természetismeret szakkör tartósan távol lévő
Tóth
Johanna
tanárzongora tanár -egyetemének-zene, zongora, szolfézs,korrepetíció,  munkaközösség vezető
Ferenczi
Tünde
tanártanár-főiskolagrafika (intézményen kívülről áttanít)  
Abuczki Norbert Csabaóraadóegyetemi főisk. hallgatógitár megbizásos
Nagy Imretanártanár -főiskolanéptánc megbízásos
Henye Ákosegyetemi főisk.hall.egyetemi főisk.hall.gitár  megbízásos
Vajasné
Ragályi Edit
igazgató- helyettes.néprajz szakos bölcsész –egyetem, tanító-ének spec.koll. főiskolaének-zene, folklórismeret énekkar 
Pelleiné Daróczi Enikő
tanító.tanító – főiskola ének-zene műv. területének-zene, folklórismeret, Technika, életvitel és gyakorlat, környezetismeret napközi, felzárkóztató, tanulószoba 
Somné Gál Gabriellatanártanár-biológia szakos tanárbiológiamegbizásos
Barczáné Bertók Ágnes Juliannatanáregyetem vegyész kémia, természetismeret, természettudománymegbizásos
Vajna Fernanda Brigittatanárképi ábrázolás alapszakos festő/grafikus (festészet)

földrajz szakos általános iskolai tanár

okleveles vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

okleveles földrajztanár
vizuális kultúra