Esztár
Pedagógus neveBeosztásaVégzettségeTanított tantárgyakSzakkörök foglakozásokEgyéb feladatok megbízások
Törökné
Csörsz Csilla
Intézményvezetőpedagógia szak. – főiskolafejlesztés
Szökőcs
Beáta
Intézményvezető helyettesangol nyelv, főiskola-angolangol szakkör
Veréb Enikő Beátatanítótanító, informatikai műv.ter.- főiskolamagyar,
matematika, testnevelés,
technika és tervezés,
víz.kult, felzárkóztató,
ének-zene
osztályfőnök 1/a mérési rendszergazda
Barta
Istvánné
tanítóálta.isk.tanító, rajz szakképesítés, fejl.pedagógus főiskolamagyar,
víz.kult, felzárkóztatás, fejlesztés,
technika és tervezés
gyermekvédelmi felelős
osztályfőnök -2/a
Cseh Lajostanítóált.isk.tanító-főiskolatestneveléssportszakkör
Varga
Lászlóné
tanítóált.isk.tanító-főiskolamagyar, matematika,
ének-zene, technika és életvitel,
Vizuális kultúra, etika
 napközi
Vajas Józseftanármatematika- fizika szakos tanár -főiskolamatematika, fizika,
fejlesztés
 tehetséggondozásmunkaközösség vezető
Szécsi Attilatanártörténelem-földrajz szakos tanár-főiskolatörténelem, földrajz, tehetséggondozás,
tanulószoba , könyvvtár
osztályfőnök -6/a
Vajas Viktortanártestnevelés-földrajz szakos tanár, főiskolatestneveléssportszakkör  osztályfőnök -8/a
Vajas Veratanármagyar nyelv és irodalom szakos tanár Okleveles testnevelő tanártestnevelés
tehetségfejlesztő magyar
napközi
dráma és szinház
tanulószoba
osztályfőnök -7/a
Czár Krisztiántanárszámítástechnika tanár-főiskolainformatika,
etika,
digitális kultúra
angol

(intézményen belül áttanít)
robotika szakkör
mérési rendszergazda
osztályfőnök -5/a
Szabó-Kovács Idatanítótanító, ének-zene  műv.ter. főiskolamatematika,
technika és életvitel
környezetismeret
etika
testnevelés
ének-zene
napközi, énekkar 
Tóthné Kató Anitatanítótanító-főiskola testnevelés műv. ter.matematika
technika és tervezés
testnevelés
napköziosztályfőnök -2/b
Farkas Csillatanárbiológia, természetismerettermészetismeret, biológia
természettudomány
etika
tanulószoba, természetismeret szakkör
felzárkoztató
DÖK segítő pedagógus
Pelleiné Daróczi Enikőtanító.tanító – főiskola ének-zene műv. területmatematika,
magyar
ének-zene
technika és tervezés
 napközi, felzárkóztató, tanulószoba
énekkar
matematika-lego szakkör
Barczáné Bertók Ágnes Juliannatanáregyetem vegyészkémia
Vajna Fernanda Brigittatanárképi ábrázolás alapszakos festő/grafikus (festészet)

földrajz szakos általános iskolai tanár

okleveles vizuális- és környezetkultúra szakos középiskolai tanár

okleveles földrajztanár
vizuális kultúra
természettudomány
földrajz
technika és tervezés
tanulószobaGrafika
Molnár Anna Katalintanárközépfokú iskolai végzettségangol
Gáborján
Pedagógus neveBeosztásaVégzettségeTanított tantárgyakSzakkörök foglakozásokEgyéb feladatok megbízások
Szabó-Kovács Idatanítófőiskola
Magyarné Bene Krisztina
Szilágyi Mária
Gombos Gyuláné
Mező Nikolett
Hencida
Pedagógus neveBeosztásaVégzettségeTanított tantárgyakSzakkörök Egyéb feladatok megbízások
Ambrus Edittanítófőiskolamagyar irodalom
magyar nyelv
matematika
kulturális foglalkozás
felzárkoztató foglalkozás
Kopányi Erzsébettanárfőiskolamagyar irodalom
magyar nyelv
történelem
matematika
hon-és népismeret
felzárkoztató foglalkozás
Marozsán Fannitanármesterfokozat MScVizuális kultúra
technika és tervezés
kulturális foglalkozás
napközi foglalkozás
osztályfőnök 6/d
Pap Miklósnétanítófőiskolamagyar irodalom
magyar nyelv
környezetismeret
matematika
ének-zene
technika és tervezés
felzárkoztató foglalkozás
Simon Gézánétanármagyar irodalom
magyar nyelv
Biológia
Dráma és Szinház
Cigány népismeret
felzárkoztató foglalkozás
Viskiné Kollár MarianntanítófőiskolaCigány népismeret
környezetismeret
ének-zene
technika és tervezés
napközi foglalkozás
felzárkoztató foglalkozás
Ambrus Erzsébettanárfőiskolanémet
Cigány népismeret
matematika
felzárkoztató foglalkozás
tanulószoba
technika és tervezés
Osztáyfőnök 7/d
Gombos Szilárd Jánostanárfőiskolamatematika
történelem
ének-zene
Digitális kultúra
fizika
informatika
kulturális foglalkozás
fejlesztés
tanulószoba
felzárkoztató foglalkozás
Osztáyfőnök 8/d
Rinyu Sándortanáralapfokozat BSctestnevelés
technika és tervezés
fizika
tanulószoba
Sportfoglakozás Osztáyfőnök 5/d
Szentpéterszeg
Pedagógus neveBeosztásaVégzettségeTanított tantárgyakSzakkörök Egyéb feladatok megbízások
Albrecht-Szabó Andrea Kittitanáregyetem
Balyer Ibolya
Gál-Szabó Iréntanítófőiskola
Keresztesi Anikó Máriafőiskola
Kovács Zoltánegyetem
Mercs Györgynéfőiskola
Nemes-Bányai Helgafőiskola
Vadászné Farkas Évafőiskola
Veress Sándorné