2022. szeptember 1 Tanévnyitó ünnepség

Szeptember elsején tizenhárom kis elsőst köszönhettünk intézményünkben. A nyolcadikosok vezették fel őket az udvarra, ahol ők is bemutatták, mivel készültek az első napra. A versek után Törökné Csörsz Csilla intézményvezető asszony tartott beszédet, őt pedig Tóth Hanna harmadik osztályos tanuló követte, aki Bieber Mária „Tanévnyitóra” című versével köszöntötte a tanulókat az első napon. Majd az első osztályosok fogadalma következett, majd ezután a hetedikesek adták át az iskola ajándékát nekik, hogy könnyebb legyen a beilleszkedés. Végezetül Halász Flóra nyolcadik osztályos tanuló fogadta „igazi Irinyisekké” az iskola „legújabb” tanulóit, majd megkezdődött a tanítás, s mindenki az osztályfőnökével vonulhatott a termébe. Az első három tanórán étkezéssel kapcsolatos dokumentációt pontosították az osztályfőnökök, megtörtént a tankönyvosztás. Az gyerekek számára a Tűz-és balesetvédelmi oktatást tartottak, megtörtént a Házirend ismertetése.

A 2022. szeptember 1-jén iskolába lépő elsős gyerekek az ünnepélyes tanévnyitó után nemcsak az új tanteremmel, gyerekekkel és felszereléssel ismerkedhettek meg, hanem megkapták az iskolai közösséghez tartozás szimbólumát, az Irinyis pólójukat is.