tamop314

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerület

FEKETE BORBÁLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

Örömmel tájékoztatjuk, hogy iskolánk támogatást nyert a „TÁMOP 3.1.4.C Innovatív Iskolák fejlesztése” című pályázati konstrukcióban.

Támogatás összege: 30 millió Ft

Projekt azonosító: TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0168

Projekt megvalósítási időszaka: 2015.05.20.– 2015.10.31.

A projekt célja:

A támogatás segítségével megvalósuló programok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítését, az idegen nyelvek, az informatika, a közlekedési ismeretek fejlesztését, a diákok nyári táboroztatását, az egészséges életmódra nevelését, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztését célozzák meg.

További cél a résztvevő pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése, szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztése a magasabb színvonalú oktatás érdekében,

Megvalósításra kerülő tevékenységek:
–          tanórán kívüli szabadtéri sportnapok szervezése Szentpéterszegen, Esztárban és Pocsajban
–          természetközeli sporttáborok a nyári szünetben Szentpéterszegen és Esztárban
–          német és romani nyelvi tábor Hencidán
–          nyelvi vetélkedők szervezése
–          nyelvi témahetek megvalósítása
–          informatikai szakkör az internet tudatos használatának segítésére
–          komplex közlekedési ismeretek szakkör
–          pedagógusok módszertani képzése, családpedagógiai továbbképzések
Projekt záró

 

Posted in Egyéb.