Beiratkozás

Felhívás

az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. 7:30 órától 17:00 óráig

2019. április 12. 7.30 órától 17:00 óráig

Helyszín: Emeletes Iskola /4124 Esztár, Petőfi u. 4/b –titkárság/

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolában lépéshez szükséges fejlettség igazoló óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.