1. osztály beiratkozás

Tisztelt Szülők!

BEIRATKOZÁS

a Irinyi Károly Általános Iskola

1. ÉVFOLYAMÁRA

Személyes úton történő beiratkozás időpontjai:

2023. április 20. (csütörtök) 2023. április 21. (péntek) 8:00-18:00 óráig

A beiratkozás gyorsabb és könnyebb lesz, ha előtte az alábbi dokumentumok fotóját vagy szkennelt formáját feltöltik a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap felületen. Az oldalon a jobb felső sarokban lévő ’Bejelentkezés’ gombra kattintva, majd az ’Új ideiglenes felhasználó’ funkciót kiválasztvakapnak belépési jogosultságot a beiratkozáshoz, a dokumentumok feltöltéséhez. (Ehhez segítséget ad egy youtube video, melyet a https://www.youtube.com/watch?v=qHTwy-h2o6E linkre kattintva tudnak megnézni.)       

 

(A gyermeket abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, iskolába kell íratni. Ezt akkor is meg kell tenni, ha a gyermek még egy évig az óvodában marad. Illetve ismételten be kell íratni, ha 6 évesen, 2022-ben már beíratták.)

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • Születési anyakönyvi kivonat
  • Személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány
  • Lakcímkártya
  • TAJ kártya
  • A gyermek adóazonosítója
  • Nyilatkozat a szülői felügyeleti jogról (Az üres nyilatkozatot az óvodáknak megküldjük, illetve innen letölthető: kattints ide!

 ha közösen nevelik/gyakorolják a nevelési jogot közös – mindkét szülő által aláírt – nyilatkozat szükséges,

–       ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, akkor hozni kell róla igazolást     

            (szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról; másik 

            szülő halotti anyakönyvi kivonata; Gyámhivatal határozata; Bíróság ítélete).

  • Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról

Ehhez a nyilatkozat innen letölthető: kattints ide!

  • Ha van, akkor a következő dokumentumok is szükségesek:

–       szakértői vélemény a sajátos nevelési igény vagy a BTMN megállapításáról;

–       határozat gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről;

–       tartós betegségről szóló igazolás.

Segédlet: Beiratkozás az általános iskolába 2023

Szeretettel várjuk önöket a beiratkozáskor!

Törökné Csörsz Csilla

Igazgató

Posted in Egyéb.