Beiratkozás

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során személyesen vagy online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

  1. Online beiratkozás módja:

.Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.  Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

 A felület használatához segítséget itt talál:
Beiratkozás általános iskolába KRÉTA hozzáférés nélkül:
https://www.youtube.com/watch?v=N4uXSDBvj8M


Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratja be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Kérem, hogy amennyiben az intézményünk beiskolázási körzetében lakik, de gyermekét másik, nem körzetes intézménybe íratja be, arról értesítsen bennünket
e-mailben (irinyi.k.iskola@gmail.com) vagy telefonon (06/54 414-067).
 

Amennyiben a beiratkozási időszak alatt módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti iratok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy nyilatkozni kell arról, hogy gyermeke számára hit-és erkölcstan vagy etika órát választja.

2. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy az iskola e-mail címén jelezzék beiskolázási szándékukat: irinyi.k.iskola@gmail.com.

Ebben az esetben az e-mailben kérjük tüntessék fel:

gyermekük nevét, születési helyét, idejét, édesanyja nevét, lakcímét, jelenlegi óvodája nevét és a törvényes képviselő(k) nevét, telefonszámát,

3. A beiratkozás személyes módja:

Ideje: 2021. április 15-én (csütörtökön) 7.30 és 17.30 óra között és 16-án (pénteken) 7.30 és 17.00 óra között.

Helye:    4124 Esztár, Petőfi u 4/b

A beiratkozás személyes módjára előzetes időpontegyeztetést követően kerülhet sor az intézményvezető engedélyével.

Időpontot nevének megadásával az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Telefonon: 06-54/414-067.   2021.04.13-án 16 óráig.

Az épületben, irodában ügyintézés során egy ügyfél tartózkodhat. Az épületbe belépéskor kézfertőtlenítés, az épületben tartózkodás teljes ideje alatt az orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

§ A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány

§ A gyermek nevére kiállított TAJ kártya

§ A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány

§ Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

§ Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

§ Nyilatkozat az etika vagy hit- és erkölcstanoktatás választásáról

(A nyilatkozatok április -13.tól átvehető iskolánk bejáratánál. A nyilatkozatokat mindkét szülő aláírásával ellátva kell benyújtani, kivéve, ha kizárólagos felügyeleti jog illeti meg az egyik szülőt.)
Lehetőség szerint csak végső esetben éljenek a személyes beiratkozás lehetőségével 

Az intézmény 2021. április 23-ig dönt a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén keresse iskolánkat: 06-54-414-067.

Kedves Szülők!

 Tájékoztatom önöket, hogy az Alapfokú Művészeti Iskolában a leendő elsősöknek a beiratkozás megegyezik az általános iskolai beiratkozással.  

Választható tanszakjaink:    – zongora

  • gitár
  • néptánc
  • grafika
  • furulya

A hátrányos helyzetűeknek az oktatás a művészeti iskolában ingyenes.

A beiratkozás egy  tanévre szól. A jelentkezési lapot mellékeljük.

 Bővebb felvilágosítást: Tóth Johanna AMI munkaközösségvezető : 06 70-3 122-187

2021. 04. 09.

Törökné Csörsz Csilla
Intézményvezető

Posted in Egyéb.

Beiratkozás

Felhívás

az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratásokra

az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. április 11. 7:30 órától 17:00 óráig

2019. április 12. 7.30 órától 17:00 óráig

Helyszín: Emeletes Iskola /4124 Esztár, Petőfi u. 4/b –titkárság/

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolában lépéshez szükséges fejlettség igazoló óvodai szakvélemény, nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni.

 

Posted in .