EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia”

Godtfred Christiansen a mai LEGO kockák megálmodójának szavai szerint:

„A gyerekek eddig  kész megoldásokat kaptak. Másra van szükségük, olyasmire, ami erősíti a képzeletet és a kreativitást!”

Intézményünk pedagógiai célja, egy olyan gyermekközpontú iskola megteremtése, ahol minden gyermeknek színvonalas oktatásban és személyes képzésben van része.

Igyekszünk tanulóinkat 21. századi kompetenciák és széleskörű pedagógiai módszerek segítségével minél hatékonyabban felkészíteni a tudásszerzésre, tudásépítésre, illetve a jövőjük megalapozására. Az élményszerű tanulás eléréséhez a játék vonzerejét hívjuk segítségül, hiszen szinte minden gyermeknek kedvenc játéka a LEGO.

Az Irinyi Károly Általános Iskolában már több éve szakkör formájában sikert sikerre halmozva foglalkoznak a programozással, Lego robot építéssel.

Az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia” c. projekt

keretében kapott LEGO készletekkel az alsó osztályosok körében nagyon népszerűségnek    örvend   WeDo 2.0 „robot”, mellyel már a kisiskolás korban lerakható a robotika, a programozás alapjai. Szenzációs élmény gyermekeinknek  játszva tervezünk,  modellezünk, programozunk, precizitást, kombinációs képességet fejlesztünk és nem utolsósorban a csapatmunka szellemét alakítjuk tanulóinkban.

Az Irinyi Károly Általános Iskola és tagintézményeinek a következő eszközökkel bővült a tárgyi feltételei:

Esztár: felső tagozat: 10 doboz alsó tagozat: 12 doboz

Gáborján: 10 doboz

Szentpéterszeg: 20 doboz

Hencida: alsó tagozat: 10 doboz, felső tagozat: 8 doboz.

Köszönjük a fenntartónak  Berettyóújfalui Tankerületnek.

Posted in Egyéb.