Tanulmányi versenyek

Október 14:

2022. október 14-én a Nagykereki Bocskai István Általános Iskolában hagyományosan megrendezésre kerülő mese- és prózamondó versenyen vettek részt alsó tagozatos tanulóink. Két korcsoportban jelentkezhettek: az 1-2. osztályból Réz Lilien és Tarcsi Petra Zsuzsanna, a 3-4. osztályból Tóth Hanna képviselte iskolánkat. Tanulóink az alapos felkészülésről színvonalas produkcióval tettek tanúbizonyságot. A verseny résztvevői sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodtak.

Iskolánkból a 2022/2023-as tanévben 9 alsós tanuló nevezett be a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Tudásbajnokság elnevezésű országos levelezős tanulmányi versenyébe két tantárgyból.

A versenyzők és választott tantárgyaik:

1.         Kincses Dominik Barna 1. a (matematika)

2.         Pellei Endre Sándor 1. a (matematika)

3.         Rácz Viktor 2. b (matematika)

4.         Tóth Levente 2. b (matematika)

5.         Balogh-Bricken Jázmin 3. a (matematika)

6.         György Attila 3. a (olvasás, szövegértés)

7.         Mándoki Lara 3. a (matematika)

8.         Oláh Kristóf 3. a (olvasás, szövegértés)

9.         Szakál Máté 3. a (matematika)

A gyerekek már az 1. forduló feladatlapjait megkapták, és hozzá is láttunk a munkához.

2022. október 20.

 Benevezés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Agrárminisztériumhoz benyújtott HUNG-2022 kódjelű HUNG-2022/9574 azonosító számú pályázatának „Megyénk kincsei” 3 fordulós vetélkedőjébe, mely a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat által meghirdetett tudásalapú, háromfordulós megyei verseny.

Benevező tanár: Szécsi Attila

Benevezett tanulók: Halász Flóra (8. o.), Imre Antónia, Pántya László, Széles Milán Tamás (6. o. tanulók)

BIESEL „Víztiszta” országos verseny, Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny: Farkas Csilla

A 2022-23. évben a 7-8. osztály tanulói a BIESEL Víztiszta elnevezésű versenyen vesznek részt, az 5-6. osztály tanulói pedig a Kaán Károly Országos Természet és Környezetismereti versenyen Farkas Csilla tanárnő irányításával. A tanulókkal a versenyre való felkészülést már szeptember 15 után elkezdték. Eddig hetente két alkalommal készítették elő a vizsgálati eszközöket csoportonként valamint csoportonként megbeszélést tartottak, melynek célja legfőképpen a feladatok csoporton belüli felosztása volt.

7-8. osztály: 2022-2023.-as tanévben a BISEL országos verseny „Víztiszta” elnevezésű programjában vesznek részt a 7-8. osztályos tanulók. A verseny ez évi fordulóját még csak október végén írták ki, azonban az osztályok résztvevő diákjaival már előkészültek a versenyre. A verseny célja: a közeli kisvízfolyás vizsgálata, ökológiai állapotának BISEL módszerrel történő minősítése, élővilágának mélyebb megismerése. További cél az élményszerű feladatokon keresztül a vízfolyások és környezetük védelme iránti elköteleződés erősítése, az ökológiai összefüggések felismerése, komplex, átfogó gondolkodásmód elsajátítása és nem utolsósorban a csapatmunka, közösségépítés ösztönzése. A versenyhez választott terepmunka helyszíne: Berettyó folyó, Pocsaj-Esztári szakasz

5-6. osztály: XXXI. Kaán Károly Országos Természet- és Környezetismereti verseny. A verseny célja: az 5-6. osztályos tanulóknak lehetőséget biztosítani a megmutatkozó tehetségeik kibontakoztatására: környezetük önálló megfigyelésében, a terepmunka gyakorlásában, a kutatómódszerek önálló alkalmazásában, mondanivalójuk kiselőadás során történő kifejtésében.

Posted in Egyéb.