2022. szeptember 1 Tanévnyitó ünnepség

Szeptember elsején tizenhárom kis elsőst köszönhettünk intézményünkben. A nyolcadikosok vezették fel őket az udvarra, ahol ők is bemutatták, mivel készültek az első napra. A versek után Törökné Csörsz Csilla intézményvezető asszony tartott beszédet, őt pedig Tóth Hanna harmadik osztályos tanuló követte, aki Bieber Mária „Tanévnyitóra” című versével köszöntötte a tanulókat az első napon. Majd az első osztályosok fogadalma következett, majd ezután a hetedikesek adták át az iskola ajándékát nekik, hogy könnyebb legyen a beilleszkedés. Végezetül Halász Flóra nyolcadik osztályos tanuló fogadta „igazi Irinyisekké” az iskola „legújabb” tanulóit, majd megkezdődött a tanítás, s mindenki az osztályfőnökével vonulhatott a termébe. Az első három tanórán étkezéssel kapcsolatos dokumentációt pontosították az osztályfőnökök, megtörtént a tankönyvosztás. Az gyerekek számára a Tűz-és balesetvédelmi oktatást tartottak, megtörtént a Házirend ismertetése.

A 2022. szeptember 1-jén iskolába lépő elsős gyerekek az ünnepélyes tanévnyitó után nemcsak az új tanteremmel, gyerekekkel és felszereléssel ismerkedhettek meg, hanem megkapták az iskolai közösséghez tartozás szimbólumát, az Irinyis pólójukat is.

Posted in Egyéb.