2023 november-december

2023. 11.14.

Lázár Ervin program

Felelős: Vajas Vera

Budapest-Nemzeti Színház. Az idei év első Lázár Ervin Programja a Nemzeti Színház előadásában Petőfi Sándor: János vitéz című műve volt, melyet Vidnyánszky Attila rendezett. „ Ilyesmi, mint a János vitéz, a legnagyobbaknak is csak egyszer sikerül” – írja Szerb Antal Petőfi emblematikus művéről, mely 1844 óta az egyik legjelentősebb irodalmi alkotásunk. Méltán az, hisz ritkán tudjuk lekötni 2, 5 órán keresztül bármivel a gyerekek figyelmét, nemhogy egy színházi előadással. A Nemzeti Színház és a benti miliő is felejthetetlenné tette a délutáni előadást, melynek célja az volt, hogy a főszereplő próbatételes kalandsorát a mai gyermek-néző is a sajátjának, a hőssé válás hiteles példájának tekinthesse. Az Irinyi Károly Általános Iskolából 27, a Csere erdő Általános Iskolából pedig 10 fő nyolcadikos utazhatott vonattal a fővárosba. A Természettudományi Múzeumban több kiállítást is megtekinthettek, többek között a méhekről, ásványokról, a naprendszer bolygóiról, különböző földrészekről gyűjtött egzotikus, preparált állatokról. Interaktív játékokkal közelebb kerülhettek az állatok fejlődéséhez és még egy 3D-s tukánt is meg lehetett simogatni. Díjazott fotókon keresztül láthatták a természet csodáit. A múzeum körbejárása után a Cyberjump trambulin parkba ment Vajas Vera az osztályával. Ezen a helyen több, mint 3000 négyzetméteren sportolhatnak a gyerekek. Ez nem egy játszóház, hanem egy szabadidő központ, ahol egy óra egy komolyabb testmozgással ér fel, melyet észre sem vesznek a gyerekek.


2023. 11. 07.

Zöld kert – iskolai fák tél előtti gondozása

Felelős: Farkas Csilla

A nyár folyamán az Erzsébet tábor keretében 3 kocsányos tölgy és nyárfacsemete ültetésére vállalkozott Farkas Csilla. A hideg idő beállta előtt a fák utógondozását is elvégezték a gyerekekkel. A fák gyökerét betakarták a hideg elől védve a csemetét. A hó beállta előtt a csemetéket fagyvédő fóliával fogják megóvni.


2023. november 14.

Madáretető készítő verseny

Felelős: Farkas Csilla

Az idén jelentkezett Farkas Csilla a Derecskei Almáskert pályázatára. Az idei tanévben ezért került megrendezésre a Madárkarácsony program, melyen a cél madáretető készítése volt.  A benevezett madárbarát osztályoknak hagyományosan a téli szünet előtt el kellett készíteniük a madáretetőket, melyeket az iskola kertjébe helyeztek ki.  A felhasznált anyagok között nagy hangsúlyt kaptak az újragondolt, újrahasznosított, környezetbarát alapanyagok, használati tárgyak. A versenyt a 8. osztály madáretetője és egyéni versenyben egy 8. osztályos diák nyerte. A nyertes madáretetőt az iskolába helyezzük ki karácsony előtt. A többi madáretető a derecskei almáskertbe kerül a kis állatok örömére.


2023. 11.20.

Versmondóverseny

Felelős: Varga Lászlóné, Vajas Vera

A Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, ebben a tanévben rendezte meg 1. alkalommal a területi Vidám versek versmondó versenyét.

Amint a verseny elnevezése is sugallja, a versenyzőknek egy tréfás, humoros verset kellet szavalni. A verseny tematikájában egyedülálló volt, hogy felfedeztette a magyar irodalom érdemtelenül elhanyagolt területeit, ilyen a tréfás folklórszövegek, a régi magyar irodalom értékes, szórakoztató alkotásai, ugyanakkor napjaink humorban bővelkedő irodalmi szövegei is. Céljuk az volt a szervezőknek, hogy ezen szövegek felfedezése és megismerése során közelebb vigye a diákokat az irodalomhoz, megszerettesse az olvasást és műélvezőkké váljanak. Továbbá, hogy a diákok örömmel és jó kedvvel vállalkozzanak az ilyen jellegű szövegek felkutatására és előadására.

A verseny időpontja: 2023. november 24.  10.00 óra volt Pocsajban, melyre az alábbi tanulóink jelentkeztek:

I-II. osztályosok korcsoportja: Jónás Kende

III-IV. osztályosok korcsoportja: Tarcsi Petra

VII-VIII. osztályosok korcsoportja: Béres Niki, Jónás Sándor

Tanulóink nagyon ügyesen szerepeltek, Kende első helyezett lett, Sándor harmadik helyezést ért el. A többiek bár nem részesültek ajándékban, nagyon büszkék vagyunk rájuk.


2023 November 27-December 01.

Irinyi hét

Alsó:

Felelős: Varga Lászlóné és Cseh Lajos

Cím: „Sokszínű iskola – Élmények otthona – Irinyi – Hét”

A témahét ebben az évben november 27 és december 01. hétre esett. A programokat külön valósítottuk meg a felsősöktől.

Az alábbi célokat tűztük ki a hét során:

 • Irinyi Károlyra és családjára emlékeztünk.
 • Felelevenítettük iskolánk névadójának az életútját. Újra beszélgettünk intézményünk szervezeti felépítéséről, oktatással, neveléssel kapcsolatos hitvallásáról. Ismerkedtünk iskolánkban tanító tanárainkkal, az intézményben a tanulók számára nyújtott programokkal, lehetőségekkel.
 • Hangsúlyoztuk a sportolás, az egészséges életmód szerepét
 • A játék, az önfeledt szórakozás lehetőségének megteremtése, információszerzés
 • Kreativitás, önazonosság fejlesztése
 • Sokszínű programok biztosítása
 • Versenyszellem, kiállás, magabiztosság erősítés
 • Digitális kultúra fejlesztése

A programokról a gyerekek plakátok, Facebook, Messenger segítségével tájékozódhattak.

Sokszínű iskola-az élmények otthona (2023. november 27. hétfő)

Ismerkedés az iskola névadójának, Irinyi Károlynak és családjának az életével, az intézmény szervezeti felépítésével, adatok gyűjtése a pedagógusainkról, interjúkészítés. Kérdések összegyűjtése. Csak a 3 – 4.osztályosok csinálják meg. Az Irinyi Károlyról szóló olvasmányt mindenkinek olvassuk fel.

„Irinyi futás” (2023. november 28. kedd)

Iskolánk névadója Irinyi Károly emlékére szervezünk futást 2023. november 28-án, kedden a Berettyó-parton. Díjazás: évfolyamonként az első három helyezett érem, vagy oklevél jutalomban részesül. Jól sikerült a futás. Minden alsós részt vett benne. A díjazottak nagyon örültek az érmeknek.

„Álmaim iskolája” – alkotó pályázat (2023. november 29. szerda)

Olyan pályaműveket vártunk, amelyből kiderül, hogy milyen iskolába szeretnének járni. a gyerekek.

Csodás alkotások születtek, a gyerekek valóban szabadjára engedték a fantáziájukat. A képi megjelenítés mellett szöveges alkotások is készültek. Az elsősök, másodikosok rajzoltak, de ez érthető is, mivel ők még igazán nem tudják magukat írásban kifejezni. Többen készítettek fogalmazást.

Irinyi – vetélkedő (2023. december 01. Alsó tagozat 4. osztály tanterme.)

Vetélkedő iskolánk névadójáról, iskolánk arculatával, felépítésével kapcsolatosan játékos, humoros formában. Vegyes csoportokban az évfolyamok keverésével alkotott csapatok részvételével. Nagyon jól sikerült a vetélkedő. A gyerekek élvezték a humoros feladatokat. Kiderült számunkra, hogy az előző évekhez képest jobban ismerik iskolánk pedagógusait. A legjobban a seprűtáncoltatást élvezték.

Összegzés:

A projekt során kitűzött céljainkat megvalósítottuk. A fenntarthatóságot biztosítottuk. A keletkezett produktumok bizonyítják, hogy érdemes és szükséges is ilyen oktatási módszereket alkalmazni. A játszva tanulás, ismeretszerzés bizonyítottan a legmaradandóbb, nem beszélve arról, hogy a programban résztvevők élvezik is, amit csinálnak.

 • Bízunk benne, hogy sikerült átadni azokat az ismereteket iskolánk névadójáról, Irinyi Károlyról és családjáról, melyekkel bizonyíthatjuk, hogy méltó örökösei vagyunk az általuk képviselt eszmeiségnek.
 • Részletesebben megismerkedtünk iskolánk szervezeti felépítésével, arculatával, oktatással, neveléssel kapcsolatos hitvallásával, iskolánkban tanító tanárainkkal, az intézményben a tanulók számára nyújtott programokkal, lehetőségekkel.
 • Alkalmat teremtettünk a sportolásra, az egészséges életmód népszerűsítésére
 • Teret biztosítottunk a játéknak, az önfeledt szórakozásnak , információszerzésnek
 • Tanúi lehettünk a gyerekek kreativitásának, önazonosságuk bátor felvállalásának
 • A jelmondatunk: Sokszínű iskola- Élmények otthona. Ez az „Irinyi”, ahol jó diáknak és tanárnak lenni.

Felső:

Felelős: Szécsi Attila és Vajas Viktor

2023. 11. 27. – 12. 01. között iskolánkban megvalósult az Irinyi-hét. Az idei tanévben a hagyományos, immár hosszabb múltra visszanéző Irinyi-hét tematikáját a felső tagozat úgy állította össze, hogy a különböző programok megvalósítása úgy keltse fel a tanulók érdeklődését, hogy közben kompetenciafejlesztés, a gyakorlatias szemléletre nevelés is megvalósuljon. A hét tevékenységei tanórákon és tanórán kívüli foglalkozások keretében valósultak meg, teljesítve ezzel is a témahét előírásait. A pedagógusok törekedtek arra, hogy az újonnan érkező 5. osztályos tanulók, a régebb óta felső tagozatos gyerekekhez hasonlóan ismerjék meg intézményünk névadójának életrajzát, illetve szakmai és tudományos életútját. A témahét első napját Czár Krisztián kolléga kezdte meg a digitális kultúra tanóráin. A tanulóknak Irinyi Károly életrajzát kellett elkészíteniük word formátumban. A megoldás során a digitális kompetencia erősítése közben a gyerekek Irinyi Károly életútját is részletesen megismerhették. A második napon Farkas Csilla és Vajna Fernanda tanárnők „Irinyi- hagyaték” címmel iskolatörténeti kiállítást rendeztek, melynek keretében falak dekorációja, iskolatörténeti tárgyak elrendezése történt. Ugyanezen a napon Vajas Vera tanárnő Irinyi-interjú készítése által a tanulók szövegalkotási képességét mélyítette az adott tanórákon, felhasználva Irinyi professzor életrajzát, szakmai életútjának ismereteit. Ebben a tanévben a Debreceni Egyetem történetének, képzési struktúrájának megismerését is bevonták a témahétbe, mivel iskolánk névadója ennek a felsőoktatási intézménynek volt történelem szakos hallgatója, majd tanszékvezető professzora. Ennek megfelelően a harmadik napon, szerda délután Szécsi Attila és Vajas Viktor kolléga előzetes megfigyelési szempontok kiadása után vegyes évfolyamú tanulókból álló csoportok számára levetítették a „Magyarország híres épületei – A Debreceni Egyetem története” című ismeretterjesztő filmet. Az említett film megtekintése után a csapatok tesztlapot töltöttek ki, melynek értékelése még aznap délután megtörtént. A csütörtöki napon az Irinyi-nyomda „lépett működésbe”, melynek keretében Farkas Csilla tanárnő a DÖK tagjai által szerkesztett „Pergamen” című iskolaújság aktuális számát mutatta be, melyben interjúkat olvashatunk, illetve megjelentek cikkek Irinyi professzor munkásságával kapcsolatban is. A hét utolsó tanítási napján a megelőző napokon készített „Irinyi-hagyaték” elnevezésű iskolatörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitása történt meg Farkas Csilla és Vajna Fernanda tanárnők koordinálásával, keretbe foglalva az idei témahetet. 


2023. 11.28.  

Pályaválasztási tájékoztató

Felelős: Szécsi Attila, Vajas Vera

A 7. osztály pályaválasztási tájékoztatót kapott az Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumigazgatójától a továbbtanulási lehetőségekről.  A hetedikesek és a nyolcadikosok is érdeklődően hallgatták az iskola teljes körű bemutatását. Minden területéről pontos képet kaphattak azok, akiket ezek a szakmák érdekelnek. A kivételes programjaik még vonzóbbá tehetik azoknak az iskolát, akik ilyen irányban érdeklődnek.


2023. 11.28.

Kémiai mentorprogram

Felelős: Barczáné Bertók Ágnes

A 2023. november 28-i kémia mentorprogram foglalkozáson ugyanaz a 4 esztári gyermek vett részt, akik eddig is. A tervezettek szerint az online foglalkozáson már több iskola tanulója is részt vett. A foglalkozáson egy youtuber videóját használták. Ő Murányi Zoltánnál járt az Eszterházy Károly Egyetemen, ahol közösen próbáltak ki pár látványos kísérletet. Minden egyes kísérlet után a videót megállította tanár úr és megbeszélték a látottak kémiájából azt a részt, amit már egy hetedikes is megért. Beszélgettek a biztonságos munkavégzéséről, illetve arról is, hogy “mi történt volna, ha…”


2023. 11.28.

Karácsonyi erdő – rajzpályázat

Felelős: Farkas Csilla

„Karácsonyi erdő” címmel – a természettudományhoz kapcsolódóan – az iskolás gyermekek részére egy rajzpályázatot tervezett Farkas Csilla. A pályamunkák A/4 vagy A/3 méretben, szabadon választott technikával készülhettek. Egy gyermek 1 db rajzzal pályázhatott. A rajzok hátoldalára a gyerekek kódjaikat írták fel az anonimitás végett. Az iskola folyosójára a beérkezett képekből kiállítás került megrendezésre. Az elkészült pályaművek december utolsó hetén lettek értékelve és díjazva december 19-én.


2023. 11. 30.

Lázár Ervin Program

Felelős: Mursa Szabolcs, Pelleiné Daróczi Enikő, Pribék Franciska Anna, Varga Lászlóné

2023. november 30-án a Lázár Ervin Program keretében iskolánk 2.3.4. osztályos tanulói egy interaktív táncelőadáson vehettek részt Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Központ Színháztermében.

Az előadás címe: „Mese, mese, meskete…Kalandos utazás a magyar néptánc, népzene és népi ének világában.”

Előadó: a Bürkös zenekar és a Nyíregyházi Tánctanoda.

Az előadás során végig jártuk Közép-Erdély a Felvidék területét a mese világába foglalva, interaktívan a gyerekek bevonásával. Láttunk hangszer-és népviselet bemutatót, volt énektanítás, tréfás verbuválás.


DECEMBER

2023. 12.04.

Advent 1.

Felelős: Pelleiné Daróczi Enikő, Vajna Fernanda Ez alkalomból Törökné Csörsz Csilla iskolánk igazgatója meggyújtotta az adventi koszorún az 1. gyertyát. Ezt követően pedig az énekkaros tanulók Pelleiné Daróczi Enikő tanárnővel mikulás és adventi dalokat adtak elő gitárkísérettel. Az első adventi gyertya meggyújtása kapcsán Vajna Fernanda tanárnő az ötödik osztállyal hangolódott rá az ünnepi várakozásra. A tanulókkal olyan kreatív vizuális megoldásokat kerestünk a téli hónapok megjelenítésére, amelyek visszaadják az évszak és az adventi készülődés hangulatát. Az intézmény különböző pontjain hangulatkeltő dekorációkat barkácsoltunk a tanulókkal. Iskolába jövet megtapasztalhatták az évszak sokszínűségét és ezeket egyéni, illetve csoportos tevékenységeink során kifejezésre tudták juttatni alkotásaikban. A kifejezetten „télfestő” fali dekorációkon túl, az iskola karácsonyt idéző tevékenységéhez is készítettünk vidám téli kompozíciókat. Próbáltuk nem csak az intézményünket, hanem lelkünket is felkészíteni az ünnepre. 


2023. 12.05.

BISEL – Díjkiosztó (országos 3. helyzés)

Felelős: Farkas Csilla

Eredmény: országos 3. helyezett – Hydra csoport (Esztár, Irinyi Károly Általános Iskola) 2023. januárban indult az Energiaügyi Minisztérium és a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága által szervezett BISEL – Bioindikátorok a természetben c. országos tanulmányi versenyen a 7-8 évfolyamos biológia és biokémia szakkörre járó tanulókkal A verseny célja egy iskolához közeli vízfolyás vizsgálata volt: ökológiai állapotának BISEL (Belga index) módszerrel történő minősítése, élővilágának mélyebb megismerése. Kutatásainkat a Berettyó folyóban végeztük. A verseny ünnepélyes díjátadójára december 5-én Budapesten került sor, a Pénzügyminisztérium gyönyörű Pénztártermében. A díjakat Dr. Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár adta át a gyerekeknek. A rendezvény végén a többi csapattal közös állófogadáson vehettek részt a gyerekek.


2023. 12.06.

Mikulás az iskolában

Felelős: osztályfőnökök

Alsó tagozat

A hagyományokhoz híven az idei évben is eljött a Mikulás a Kastélyba az alsós gyerekekhez.

A nagy esemény előtt már mindenki lázasan készülődött. Az osztályok tanulói ünnepi díszbe öltöztették a termeket és a folyosót. Minden dekorációt saját kezűleg készítettek.

Verseket, dalokat tanultak, ezekkel kedveskedtek a Mikulásnak. Sokan levelet írtak, melyben kifejezték a jókívánságaikat és apró ajándékokat kértek A gyerekek is készítettek ajándékot melyeket nagy örömmel adtak oda az ősz, öreg, szakállas Télapónak.

Sajnos az idén sem esett hó december 6-án, így nem láthattuk a rénszarvasos szánt. A Mikulás minden osztályt külön látogatott meg. A versek, dalok után a gyerekek csomagot kaptak, hiszen az idén is jól viselkedtek és jól tanultak. S mivel Esztárban rossz gyerek nincs így senki nem kapott virgácsot.

A beszélgetés során a tanulók elmondták, hogy miért szeretnek ide járni iskolába, melyik tantárgyat szeretik a legjobban. Végül dallal búcsúztatták a nagyszakállú Télapót, aki megígérte, hogy jövőre is eljön hozzánk. Ezután természetesen a csomagok lelkes bontogatása következett.

Felső tagozat

December hatodikán iskolánkba is ellátogatott a falu Mikulása, aki minden osztályhoz eljutott és ajándékkal lepte meg a gyerekeket. A beszélgetés és zenehallgatás közben az osztályfőnökök is jókat nevettek a gyerekekkel Szent Miklós helyi tartóján. A Mikulás nagy élményt nyújtott diákjainknak és nagyon nagy sikert aratott köreikben.


2023. 12.07.

Mikulásnapi zenés előadás

Felelős: Alsós osztályfőnökök

2023.12.07-én az Irinyi Károly Általános Iskola alsó tagozata, és az óvodások, egy különleges zenés műsorban vehetett részt. Az alkalom Gurzó Nikoletta szervezői tevékenységének köszönhetően az Esztári önkormányzat támogatásával jöhetett létre.

Kísérő pedagógusként Veréb Enikő Beáta, Varga Lászlóné, Pelleiné Daróczi Enikő, Mursa Szabolcs osztályfőnökök, valamint Pribék Franciska jelent meg.

A műsor egy zenés, interaktív „Mikulás koncert” volt, melyet Gál István, volt zenetanár vezetett le. Az alsó tagozat életkorához illeszkedő zenés, játékos látványelemekben gazdag koncertet láthattunk.

Fontos eleme volt az elhangzott daloknak az ismertség, egyszerűség, és a folyamatos mozgásos tevékenység is. A gyerekek önfeledten vettek részt a játékokban és énekeltek.

A műsor végére az esztári mikulás is megérkezett, akinek ismét énekelhettünk dalokat.

Az Esztári önkormányzatnak köszönhetően, a gyerekek mikuláscsomagot is kaptak, így még nagyobb örömmel vihették haza magukkal a mozgalmas nap végén a délelőtt gyűjtött élményeket.


2023. 12.08.

Szumo robot kupa

Felelős: Czár Krisztián, Vajas Viktor

A 10. Szumó Robot Esztár Kupán 33 csapat robotja mérkőzött a kupákért és a díjakért. A versenyen ismét köszönthettük Szlovákiából érkezett barátainkat is.

Iskolánk egyik csapata, a TB csapat (Kovács Boldizsár és Mező Tamás) a 3. helyet szerezte meg! Első helyen Jászapáti egyik csapata, a második helyen a Joyson – Miskolc végzett.

További két Irinyis csapat a középdöntőig jutott. Ők a Color csapat (Réz Janka, Németh Zsolt, Szilágyi Gergő) és a Dree néven versenyző Rézműves László. Mindenki jól érezte magát, üres kézzel senki sem tért haza.A versenyt megnyitotta: Szécsi Tamás A díjakat átadta: Törökné Csörsz Csilla és Nagy László A szervezésben és lebonyolításban részt vettek: Pedagógusok: Vajas Viktor, Pribék Franciska (mellettük minden kolléga, aki helyettesített, közvetve segített) Tanulók: Bohos Zsófia, Nagy Erika Csenge, Varga Jázmin, Gábor Valentina. Robot szakkörös segítők: Nagy Szabolcs, Sárvári Hanna, Mező Jázmin, Zakar Lilla, Zakar Fruzsina, Varga Nikolett, Zsiga Dóra. Volt tanítványok: Kerekes Brigitta, Jónás Milán, Szécsi Levente


2023. 12.11.

Advent 2.

Felelős: Pelleiné Daróczi Enikő, Vajna Fernanda

Advent második vasárnapja:

Ez alkalomból Farkas Csilla tanárnő, a DÖK vezetője meggyújtotta az adventi koszorún a 2. gyertyát. Ezt követően pedig az énekkaros tanulók Pelleiné Daróczi Enikő tanárnővel adventi dalokat adtak elő gitárkísérettel.

Advent második napja kapcsán, Vajna Fernanda tanárnő irányításával a tanulókkal hópelyhek elkészítésébe kezdtek és úgy tervezték, hogy az iskola auláját és az osztálytermet fogják velük feldíszíteni. Az elkészítésében tanárnő a hatodikos korosztályt vonta be, akik nagy várakozással tekintettek a feladat elé. Elmesélte számukra, hogy milyen szándékkal szeretné velük elkészíttetni a hópelyheket. Nagy lelkesedéssel kezdtek a feladat megoldásához, hiszen tudták, hogy az iskolát fogják majd díszíteni az alkotásuk. A munka jó hangulatban zajlott és nagyon szép, illetve precíz alkotások születtek.


2023. 12.11.

Beszélő fák – A vitéz fenyő – természetismeret verseny

Felelős: Farkas Csilla

Az idén egy természetismereti versennyel készült Farkas Csilla az iskolában a gyerekeknek. Decemberben karácsony révén a fenyőfa volt a versenyfeladatlap központi témája. Az előző fordulóhoz hasonlóan most is egy élő fenyőfát kellett keresni a gyerekeknek és körülötte csapatokban elvégezni a feladatot. Három felsős csoport csatlakozott eddig a kis versenyhez. Az eredményhirdetésre 2024. januárban kerül sor.


2023.12.12.

Bozsik intézményi program

Felelős: Vajas Viktor

2023. 12. 12-én a Bozsik Intézményi Program keretein belül 1. korcsoportos labdarúgó foglalkozást tartottunk az Irinyi Károly Általános Iskola tornatermében. Az esemény jó hangulatban telt, mindenki kellemesen elfáradt. A program célja a labdarúgó, baráti kapcsolatok kialakítása, eredményt soha nem szoktunk számolni, nincs első- és szomorúan hazautazó utolsó helyezett sem.

Nevezett csapatok:

 • Irinyi Károly Általános Iskola
 • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI Hunyadi Mátyás Tagiskola
 • Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolája

2023. 12.13.

Utazó planetárium

Felelős: osztályfőnökök

Alsó tagozat:

2023.12.13-án 9:00-11:00-ig az Irinyi Károly Általános Iskola tanulóinak lehetősége volt megtekinteni az utazó planetáriumot. Az eseményt Hajdú-Bihar vármegye önkormányzata szervezésében valósították meg. Az előadások az újonnan épült sportcsarnokban voltak megtekinthetők.

Kísérőpedagógusként az alsó tagozaton Veréb Enikő Beáta, Varga Lászlóné, Pelleiné Daróczi Enikő, valamint Mursa Szabolcs osztályfőnökök és Vajna Fernanda vett részt az eseményen.

Tematikájában, a világűrrel, asztronómiával kapcsolatos látványos ismeretterjesztő kisfilmeket tekinthettek meg a gyerekek. Mindezt két gömbölyded sátorban valósították meg a szervezők, egy különleges projektor segítségével, mely képes volt beteríteni látványosságokkal a teljes kupolát.

Az alsó tagozat számára érdekes, életkoruknak megfelelő filmek közül választhattunk. A megfelelő téma kiválasztásában pedig a szervező csapat is készségesen segített.

A gyerekek érdeklődéssel figyelték a naprendszer bolygóit bemutató látványos dokumentumfilmet. Mivel a teljes emberi látószöget lefedte a vizuális élmény, így mindenkinek újdonságként, különlegességként hatott a vetítés.

Bolygók csodálatos világa

Résztvevő: 5. a osztály

Osztályfőnök: Cseh Lajos

Egy nagyon érdekes előadást láthattunk az Utazó Planetárium kft. szervezésében. Esztár Község Önkormányzata biztosította belépőjegyeket. A műsor címe a Bolygók csodálatos világa címet viseli. Különleges élményben volt részünk. Egy felfújható sátorba különleges technikával vetítettek egy a bolygók keletkezésével kapcsolatos filmet. A technikának köszönhetően olyan érzésünk volt, mintha mi is ott lennénk a bolygó között a Naprendszerben vagy éppen a Marson vagy a Jupiteren. Jó volt. Tetszett a gyerekeknek is és engem is magával ragadott. Egyetlen szépség hibája volt, hogy a földön ülve párnákon kicsit kényelmetlen volt, de a látottak és a hallottak feledtették velünk ezt a kis negatívumot.

A Naprendszer bolygói

Résztvevő: 6. a osztály

Osztályfőnök: Czár Krisztián

Az előadás nagyon jó volt. Kár, hogy nem minden gyerek értékelte az osztályból! 

A naprendszer bolygóit néztük meg, kb. 30 perces vetítésen.

Utazás a bolygók csodálatos világába

Résztvevő: 7. a osztály

Osztályfőnök: Szécsi Attila

2023. december 13-án az esztári Irinyi Károly Általános Iskola 7. osztályos tanulói az Utazó Planetárium tudományos és ismeretterjesztő cégének jóvoltából bemutató előadáson vettek részt. A tanulók a digitális planetáriumot az új sportcsarnok épületében felállított sátorban tekinthették meg. Előzetesen kiválasztottuk az előadást, mely az „Utazás a bolygók csodálatos világába” címet viselte. A regisztráció elvégzése után helyet foglaltunk a sátorban, ahol 360 fokos körpanorámás formában indult a bő félórás ismeretterjesztő film, magyar nyelvű alámondással. A gyerekek figyelmét teljesen lekötötte az új és hasznos információkban gazdag, nagyon színvonalas előadás. Tanulóink rendhagyó formában ismerhették meg Naprendszerünket, a bolygók csodálatos világát, „eljutottak” a távoli galaxisokba. A bemutató utáni beszélgetésből kiderült, hogy a részt vevő gyerekek ismeretei a világegyetemről gazdagodtak, segítséget kaptak a felhőkön túli világról kialakított képük részletesebb megismerésére, komplexebb megértésére. Nagyon jó volt, hogy ezen a napon ismereteink látványos és szórakoztató formában bővültek.

A Naprendszer, A fény

Résztvevő: 8. a osztály

Osztályfőnök: Vajas Vera

A program célja az volt, hogy tudományos ismereteket adjanak át a gyerekeknek, egy, a hétköznapitól teljesen eltérő formában. Hiszen a tanulók egy felfújható planetáriumban foglalhattak helyet, de a kialakítás miatt akár fekve is megtekinthették a csillagokról, fényről levetített előadást. A Naprendszer videó részletes betekintést engedett a bolygók világába, számtalan érdekes információval lettünk gazdagabbak. A félórás „műsort” a gyerekek csendben végig hallgatták, hiszen minden mondata lebilincselő volt. Majd egy rövidebb, a fényről szóló videót láthattunk, de ezt is érdemes volt végignézni. A célját elérte ez a közösségi program, hiszen rájöhettünk, hogy mind a világegyetem részei vagyunk és ezáltál közös az identitásunk. 

2023. 12. 16.

Gyermekkarácsony az országházban

Felelősök: Törökné Csörsz Csilla, Pelleiné Daróczi Enikő, Varga Zsuzsa

Az Országgyűlés és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat idén újra közösen szervezte meg az „Országházi Gyermekkarácsonyt”, melyre 800 hátrányos helyzetű, nehéz anyagi körülmények között élő általános iskolás gyermeket hívott meg Magyarországról és a határon túlról. Ez alkalomból iskolánk tanulói is részt vettek három kísérő pedagógusunkkal. Az ünnepség házigazdája Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya volt, aki az Országház kulcsát átadva, egy napra átengedte a gyermekeknek a Ház termeit. A 800 gyermeket népszerű művészek, előadók karácsonyi műsora szórakoztatta. Az ötórás program összesen nyolc helyszínen zajlott. Az érdekes programok és a finom ebéd után Mátrai Márta, az Országgyűlés háznagya, Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke, valamint a rendezvény támogatói a csíkszentdomokosi gyerekek adventi produkciója kíséretében ajándékokat osztottak ki minden résztvevő gyermek számára.


2023. 12.18.

Advent 3.

Felelős: Pelleiné Daróczi Enikő, Vajna Fernanda

Advent harmadik vasárnapja: Ez alkalomból Szilágyiné Nagy Erika, iskolánk titkárnője meggyújtotta az adventi koszorún a 3. gyertyát. Ezt követően pedig az énekkaros tanulók Pelleiné Daróczi Enikő tanárnővel adventi dalokat adtak elő gitárkísérettel. Advent harmadik gyertyagyújtása alkalmából Vajna Fernanda tanárnő a diákokkal karácsonyi díszgömbök elkészítésébe fogtak és úgy gondolták, hogy a karácsonyfát fogják velük felékesíteni. Az elkészítésébe tanárnő a hetedikes tanulókat vonta be, akik nagy örömmel és lelkesedéssel tekintettek a feladat elébe. Nagy izgalommal kezdtek a feladat megoldásához, hiszen tudták, hogy az intézmény fenyőfáját fogja majd díszíteni az alkotásuk. A munka vidám, ünnepi hangulatban zajlott és nagyon mutatós, illetve hangulatos alkotások születtek, a diákok pedig kíváncsian várják, amikor majd az elkészült díszgömbökkel felékesíthetik a fenyőfát.


2023. 12.21.

Advent 4.

Felelősök: Pelleiné Daróczi Enikő, Vajna Fernanda, Varga Lászlóné, Mursa Szabolcs, Osztályfőnökök, Napközis nevelők Advent negyedik vasárnapja. Ez alkalomból a karácsonyi műsor megkezdése előtt Szökőcs Beáta, iskolánk igazgatóhelyettese meggyújtotta az adventi koszorún a 4. gyertyát. Vajna Fernanda tanárnővel a 8. osztályos tanulók feldíszítették iskolánk fenyőfáját. Miután a világítás is felkerült az ágakra, igazi karácsonyfává alakult fenyőfánk. Ezt követően pedig az énekkaros tanulók Pelleiné Daróczi Enikő tanárnővel adventi dalokat adtak elő gitárkísérettel.


2023. 12. 21.

Karácsony

Felelős: Mursa Szabolcs, Varga Lászlóné

A hagyományokhoz híven az idén is összegyűltünk egy kis karácsonyi ünnepléshez, szülők, gyerekek, pedagógusok, hogy együtt idézzük fel az ünnep misztériumát.

Mint mindig, most is versekkel, dalokkal ünnepeltünk. De volt színdarab és Betlehemes játék is. A gyerekek az ünnephez méltó odaadással készültek fel. Igézőek voltak az angyalok, a Betlehemi Csillag ragyogása pedig elhomályosított minden gondot és bajt. A kis Jézus születésének történetét csendben, áhítattal hallgatta a közönség.

A karácsonyi dalok szépsége és a versek igazsága a szeretet erejéről eljutott az emberek szívéhez. Sokan a nézők közül a gyerekekkel együtt énekeltek. Emlékezetes egy-egy ilyen napnak a hangulata, hihetetlen közösségformáló szerepe van. Gyermeknek, felnőttnek egyaránt szüksége van erre az érzésre, mely összeköti a keresztény világ embereit. Hiszen a hit a legnagyobb összetartó erő, mely építeni képes.

A gyermekeket hallgatva sokunknak eszébe juthatott, hogy milyen jó lenne, ha nem csak karácsonykor lenne az emberek lelkében ilyen szeretet és békesség.

Idén is csatlakozott Farkas Csilla az alsós szervezésben készült karácsonyi műsorhoz. A csodálatos hóember c. mesével a hatodik osztályos gyerekekkel. Ez a kedves történet a hideg testű, ámde melegszívű Hóember csodálatos birodalmában játszódik.

Gáborján

2023.11.10

Vizeink, vizes élőhelyeink – előadás

Az előadás Magyarné Bene Krisztina szervezésével valósult meg november 10-én. „Szükségünk van a Földünkre. Az életet adó talajra, a vizekre, a levegőre. A Föld otthona sokszínű élővilágunknak, a csodálatos erdőknek, óceánoknak és a lenyűgöző állatoknak. Nem engedhetjük, hogy kevesek kisajátítsák vagy elpusztítsák természeti kincseinket. Védelmünkbe kell vennünk a bolygónkat! Természeti kincseink védelme egyenlő az élet védelmével. Amikor a környezetünket védjük, a saját életfeltételeink megóvásáért küzdünk. Tiszta levegőt akarunk szívni, egészséges talajban akarjuk megtermelni az élelmiszereinket, életet adó erdőkben szeretnénk gyönyörködni és kristálytiszta vizekből szeretnénk oltani a szomjunkat. A bolygónk az otthonunk, vigyáznunk kell rá!” Ezekkel a gondolatokkal került megnyitásra a gáborjáni iskola tanulói számára 2023. november 10-én az a tartalmas és rendkívül érdekes óra, melyet Varga Edit természetpedagógiai szakvezető tartott. Ebben az órában sok új dolgot tanultak meg a gyerekek az élővilágunk életéről, a növény- és állatvilágunkról, a természetvédelemről.

Újdonság volt, hogy a kitömött állatok tapintása, a ritka madarak tollának simogatása, a mikroszkóppal történő vizsgálat új szemléletet alakított ki a gyerekekben. Lenyűgözte őket az élő gőte megfigyelése és a frissen szedett őzlábgomba megtapintása a teknőspáncél tüzetes vizsgálata mellett.

Az ajándékba kapott könyvjelzőket a gyerekek a napköziben ki is színezhették. A rendkívüli környezet órát a gyerekek a saját tapasztalataikkal támasztották alá, mert a vadászathoz, halászathoz, érdemben hozzá tudtak szólni a víz életünkre gyakorolt hatása mellett.

Reméljük, hogy a következő előadás is ilyen tartalmas és hasznos lesz, már nagyon várjuk mindannyian.

2023.11.20

Irinyi Baglyos nap

Az Irinyi Károly Általános Iskola gáborjáni telephelyén már hagyomány az iskola „névadójával’ kapcsolatos tematikus nap: a Baglyos nap. Ezen a napon veszi kezdetét az ovisuli program is, hiszen az új tanévben ekkor látogatnak el először a nagycsoportos óvodások az iskolába. Számos program várja a gyerekeket, ezeket idén két tanító néni készítette elő és szervezte meg.

Magyarné Bene Krisztina és Molnár Anna Katalin tanítók a digitális eszközhasználaton kívül a kézműves tevékenységekre fektették a hangsúlyt. Volt puzzle játék, ahol különböző bagolyfajok képeit kellett kirakniuk a gyerekeknek, mindenki elkészítette a saját kisbaglyát és felragaszthatta az előre megfestett nagy fára. Mindeközben zene- és énekszó hallatszott ki az iskolából, a résztevő gyerekek megtanulták a bagoly-dalt, és még egy rövid ismeretterjesztő kisfilmet is megtekinthettek az iskola névadó állatáról. Interaktív játékos feladatokat is megoldhattak a leendő elsősök, játszhattak memóriajátékot, párosító játékot, valamint néhány kérdésből álló kvízjátékot is.

A gyerekek rendkívül érdeklődők és lelkesek voltak, izgatottan kezdtek hozzá a különböző tevékenységekhez, bátrabbak voltak, akiknek a nagyobb testvér volt a segítője. A gyerekek elmondták, hogy már nagyon várják a következő foglalkozást, jó volt látni, hogy jól érzik magukat a baglyos iskola falai között. Az intézményben dolgozó tanítók is várják a következő alkalmakat, amikor a jövőbeli tanítványaikkal ismerkedhetnek és mutathatják meg nekik, hogy milyen jó dolog iskolásnak lenni.


2023.11.30

„Mese, mese, meskete… – Kalandos utazás a magyar néptánc, népzene és népi ének világában”Lázár Ervin program

2023. november 30-án, csütörtökön reggel 9 órai kezdettel az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborján Fő utca 82. Telephelyének 2-3-4. c osztályos tanulói az előző évekhez hasonlóan ismét részt vehettek egy interaktív előadáson a Lázár Ervin program keretében „Mese, mese, meskete… – Kalandos utazás a magyar néptánc, népzene és népi ének világában” címmel Berettyóújfaluban a Nadányi Zoltán Művelődési Központban.

Mivel az alsó tagozatos gyerekek életkori sajátossága a mesék szeretete, ezért az e köré épülő táncos-zenés előadás nagy sikert aratott körükben. A műsorba becsempészett hangszerbemutatás /hegedű, brácsa, nagybőgő/ bővítette a tanulók népzenei ismereteit.

Lelkesen énekelték az ott megtanult népdalt. A színpadon történő színvonalas, közös néptánc felejthetetlen pillanatokat okozott minden diák számára.

Ismét bebizonyosodott számunkra, hogy milyen óriási jelentőséggel bír a gyerekek számára ez a programsorozat.


DECEMBER

2023.12. 01, 08, 15 és 21

Adventi gyertyagyújtások

Az advent az év utolsó négy hetére készülő időszaka, amikor a családok és barátok örömmel várják a karácsonyt. Minden vasárnap egy új gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún, ami fényt és melegséget sugárzott.

A kisiskolásoknak ez az időszak különleges volt, mert lehetőségük volt együtt készülniük a karácsonyra. Az adventi naptárak napról napra izgalmas meglepetéseket rejtettek, és a gyerekek alig várták, hogy kinyithassák a következő ablakokat otthonaikban. A csillogó díszek sorra töltötték be az utcákat, ahogy az iskolánkat is. 

Az adventi időszakban fontos volt az egymásra figyelés és a szeretet megosztása. Ahogy közeledett a karácsony, az izgalom és az öröm teljesen átjárta a kis szívüket.  Ezt éreztük minden gyertyagyújtáskor is, amit a közös éneklés varázsolt meghittebbé.

2023.12.06

A Télapó látogatása

December 6-án a legkisebbek és a legnagyobbak örömére a gáborjáni iskolába is ellátogatott a nagyszakállú, kedves, öreg Télapó. Meghitt és családias volt az ajándékozás hangulata, hiszen osztályszinten valósult meg. Minden osztályfőnök pompázatos ünnepi hangulatot varázsolt a tantermébe, előkerültek a fényfüzérek és a szebbnél-szebb dekorációk.

A Télapót énekszóval fogadták a gyerekek, akiket meg is dicsért és megkérte őket, hogy a következő évben is jól, szófogadóan viselkedjenek. Nagyon bőkezű volt, ugyanis útközben összetalálkozott Gáborján Község Önkormányzatának polgármesterével, aki minden gyermeknek küldött egy-egy csomagot, így a gyerekek két csomaggal tértek haza.

A nap zárása az iskolai „Mikulás buli” volt, ahol volt móka és kacagás. Vidáman táncoltak és jól érezték magukat a gyerekek. Pozitív, örömökkel teli napot zártak december 6-án az iskola tanulói, pedagógusai.

2023.12.20

Karácsonyi játszóház

Az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborján Fő utca 82. Telephelyén idén másodjára látogattak el a nagycsoportosok az óvodából, akik már nagyon várták ezt a napot. Az ovisuli programsorozat második eseménye az ünnepi hangulatot volt hivatott megteremteni. Cél volt továbbá az is, hogy minél több ajándékot vihessenek haza a gyerekek. Számos program várta őket, ezeket idén két tanító néni készítette elő és szervezte meg. 

Hataláné Nyeste Katinka és Molnár Anna Katalin tanítók kézműves tevékenységekkel készültek. Először egy hóemberes üdvözlőlapot csináltak a leendő iskolások. Műhó került a lap aljára, amit minden gyerek mókásnak tartott. Ezután egyesével felragasztották a hóember részeit, választhattak, hogy kalapba vagy mikulás sapkába öltöztetik. A sálat is kedvük szerint díszíthették színes filcekkel és tollakkal. A háttérbe pedig hópihéket rajzoltak. Ezt követően még kétféle karácsonyfadíszt készítettek. Az egyiknek a közepére egy rénszarvasos nyomda került és papírból készült fenyőágakat ragasztottak körbe rá, illetve ezüst és arany színű tollakkal rajzoltak a fennmaradó részre. A másikat szabadon díszítették, mintát és eszközt is ők választottak. Olyan ügyesek voltak, hogy mindannyian 3-4 dísszel is gazdagodhattak. Készült még fa spatulából akasztós fenyőfa alakú dísz is, amelyre csillogó matricákat ragasztottak. Végül pedig 3D-s karácsonyfát készítettek zöld kartonból, amit szabadon választott technikával díszítettek.

A gyerekek nagyon lelkesek és boldogok voltak. Várják már, hogy iskolások legyenek. Örömmel vitték magukkal névre szóló kis tasakokban az általuk készített csodás alkotásaikat.


2023.12.21

Karácsony

A naptári év legszebb, legmeghittebb ünnepére heteken át készültek a gyerekek. A színes programsorozat mellett verseket, énekeket tanultak meg a gyerekek Molnár Anna tanító segítségével. Szorgalmasan vettek részt a karácsonyi műsor próbáin, hogy december 21-én műsorukkal részt vehessenek az iskola karácsonyi ünnepségén. 

Az ünnepségen a gyerekek szép karácsonyi verseket szavaltak, énekeltek majd a műsort egy megható fényjátékkal zárták, ahol gyertyák fénye járta át a teret miközben Csondor Kata Add tovább című dalát énekelték. A műsor azon részével az emberek közötti kapcsolatokra összpontosítottak. A szolidaritást és az együttérzést emelték ki, hogy fontos felfigyelni azokra, akiknek segítségre van szükségük, és osszák meg a fényüket velük. A dal arra buzdít, hogy az ünnepi időszakban ne csak a saját boldogságukra koncentráljanak az emberek, hanem figyeljenek fel másokra, osztozzanak másokkal az örömben, és adják tovább mindazt, amijük van, még ha az csak egy cseppnyi fény is.

Az előadás után minden diák az Igazgyöngy Alapítvány ajándékcsomagját vehette át osztályfőnökeiktől, aminek nagyon örültek. A rendezvény zárásaként az adventi koszorún az iskola valamennyi dolgozója, a gyerekek és a megjelentek közösen gyújtották meg a negyedik gyertyát.

Posted in Egyéb.