2024 január – február

2024. 01. 22.

Magyar Kultúra napja

Felelős: Veréb Enikő Beáta, Vajas Vera

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát. Ez a nevezetes nap alkalmat ad arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, megmutassuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket.

Életkori sajátosságaiknak megfelelően az alsó tagozatosokat is bevontuk e jeles nap ünneplésébe. Játékos, figyelemfelkeltő, manuális tevékenységet is tartalmazó programsorozatot terveztünk számukra.

A napot egy a Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzata és az Országos Széchenyi Könyvtár által készített – „Himnusz 200” című kisfilm levetítésével kezdtük. A filmben a költő eredeti kéziratának digitalizált változata került a vászonra, alatta pedig szavalat formájában maga a költemény hallható Meleg Vilmos határon túli kiváló színművész előadásában.

A Himnuszon túl, a magyar kultúra szerves részét képezi a nyelvújítás, és az ősi magyar kutyafajták (a gyerekek kedvencei), ezért ezeket is beleépítettük a programunkba. 

„Nyelvújítóként” feladatlapon kellett megkeresni a képek leírását, és szófelhőből kellett megkeresni 9 ősi kutyafajtát.

Sutori és Genially gyűjteményen keresztül szereztünk számos új ismeretet kultúránkkal kapcsolatban, illetve „versek nyomában” járva mi is költőkké váltunk a foglalkozás erejéig.

Kultúránk szerves részét képezi a hagyományos zene és népviselet is. Ehhez kapcsolódóan színes népviseletbe öltözött papírbábokat készítettünk és ki is színezhették a minta alapján a fekete-fehér képeket is.

A program kísérő elemeként január 23-án este 18 órától a Közösségi Színtérben ünnepelhettük a magyar kultúrát. Szécsi Attila, intézményünk történelem tanárának ünnepi beszédét a Szederinda népdalkör műsora, tehetséges néptáncosok fergeteges tánca és két vendég előadó zenés-verses összeállítása követte. A rendezvényt intézményünk tanulóinak rajzai színesítették, melyeket Vajna Fernanda rajztanár szakmai útmutatásával készítettek.

Minden osztályban a hétfőt megelőzően Vajas Vera beszélgetett a gyerekekkel arról, hogy miért ünnepeljük ezt a napot, miért fontos ez nekik, és mi is tartozik bele a magyar kultúrába.

Első óra előtt, becsengetéskor az udvaron gyűlt össze az összes osztály, és közösen elszavalta a Himnuszt.

A magyar órák pedig úgy kezdődtek ezen a napon, hogy közösen elénekelték a Himnuszt, majd projektórát tartottak arról, hogyan keletkezett a vers, és Kölcsey életének érdekességeit hozták fel. Aztán más himnuszokról beszéltek. Volt olyan osztály, akik elénekelték a székely himnuszt, de olyan is akadt, ahol a cigány himnuszt adták elő. Így méltóképpen tudtak megemlékezni erről a napról.


2024. 01. 22-26.

Vizes élőhelyek világnapja

Felelős: Farkas Csilla

Farkas Csilla tanárnő a Vizes élőhelyek világnapja keretében az alsós (3-4. osztályos tanulókkal) egy rövid túra keretében emlékezett meg az évente ekkor tartandó Vizes élőhelyek világnapjára. A Világnap minden évben február 2-ára esik. A foglalkozás keretében a gyerekek megismerhették a 2024 év vízparti állatait, növényeit: Fehér tündérrózsa, Kaszpi haragossikló, Sisakos sáska, Szürke galóca. A gyerekek nagy élvezettel vettek rész a foglalkozáson, melyen csapatban feladatot is kaptak.


2023. 01. 26.

Középiskolára fel! 2024 (Berettyóújfalui SzC Bessenyei György Technikum)

Felelős: Vajas Vera

A nyolcadik osztályosok a berettyóújfalui versenyre öt fős csapattal neveztek. A csapat tagjai főleg olyan diákokból álltak, akik ebbe az iskolába adták be a jelentkezésüket. Huszti Imre, Mező Balázs, Mező Ottilia, Varga Jázmin, Varga Ildikó. Kilenc órakor kezdődött a verseny, mely kilenc feladaton keresztül mutatta be az iskolát, a szakokat, a várost és hozott bennünket közelebb a felvételihez. A versenyen a megyéből tizenhét iskola jelentkezett, közülük az ötödik helyezést érték el. A műveltségüket, a kreativitásukat és ügyességüket mérték össze a nyolcadikos tanulók. Szabadulószobás, mindennapi életből vett angol feladatok is voltak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, pogácsát, forró teát is kaptak. 


FEBRUÁR

2024. 02.

Teremdíszítés 5. osztály

Felelős: Cseh Lajos

A tanteremdíszítés fontos tevékenység. Az 5. osztály mindig ügyel arra, hogy rend és tisztaság legyen náluk. Az évszakoknak, vagy az aktuális munkatervi feladatoknak megfelelő hangulatot jelenítenek meg a termükben. Ebben az időszakban a farsang volt a központi téma. Ezt a hangulatot próbálták visszaadni.


2024. 02.07.

Bolhapiac

Felelős: Szécsi Attila

A 7. osztály SZMK-nek szervezésében nagy sikerrel megtörtént az iskolai Bolhapiac lebonyolítása. Az osztály tanulói nagy aktivitással vettek részt a programok megvalósításában, az iskola tanulóközössége nagyon jól érezte magát a délután folyamán.


2024. 02. 14.

Valentin nap

Felelős: Vajas Vera

Valentin nap: Ismét megrendezésre került a szív küldi, ahol kedves üzeneteiket tudták elküldeni a fiúk a lányoknak, vagy fordítva. Az aulában elhelyezett szíves ládába kellett beledobni a papírra írt üzeneteket, amelyet a kupidók továbbítottak a címzetteknek.


2024. 02. 17.

Farsang

Felelős: Vajas Vera

Ezen a szombati napon összegyűlt a falu apraja-nagyja.

A program az egyéni jelmezesek felvonulásával indult, melyre annyian jelentkeztek, hogy három alkalommal kellett a gyerekeket színpadra engedni. Végül 19 díjazott kapott ajándékot. Ezek után az alsósok műsora következett, melyben megtalálhattuk a busójárást, a pingvintáncot, de felcsendült a Reptér című szám is.

Szünet és büfézés után a felsősök műsora következett, melyben inkább a kiscsoportos előadások domináltak. A nap végén tombolahúzás zárta a kellemes délelőttöt.


2024. 02. 20.

Derecskei almáskert program – Az almáskert tündére

Felelős: Farkas Csilla

Idén a 2. fordulóig jutott eddig Farkas Csilla tanárnő a természetismeret szakkörök keretében az 5-6. osztályos gyerekekkel a derecskei almáskert pályázatán. Az első fordulóban ősszel a feladat egy madáretető készítése volt, a második fordulóban most azt vállalta, hogy a szakkörös gyerekekkel az almafa fejlődését örökítik meg egy óriás társasjátékon keresztül, rajzzal. A kész művet március végéig készítik el majd a gyerekek.


2024.02.20.

Iskolacsalogató Lego matek

Felelős: Pelleiné Daróczi Enikő

2024. március 20-án az Iskolacsalogató program keretén belül Pelleiné Daróczi Enikő Lego-matek foglalkozást tartott a leendő 1. osztályos gyerekeknek, melynek során négy (közülük két Lego-matek szakkörös) tanuló volt Enci néni segítségére: Balogh-Brincken Jázmin, Mándoki Lara, Mohácsi Csenge és Széles Jázmin Zoé 4. a osztályos tanulók. A foglalkozás ráhangoló részében interaktív táblán oldottak meg feladatokat (Párosító; Több, kevesebb ugyanannyi; Páros, páratlan stb.) Lego-s témában, majd pedig egy feladatlapot, amelyen különböző építőelemekből bohóc volt szerkesztve. Ezt követően pedig a szerencsekerék által kipörgetett építményeket kellett megépíteniük. Végezetül pedig a megismert Lego elemekből kellett a gyerekeknek egy-egy bohócot építeni.


2024. 02. 27.

Környezetismeret ovisoknak

Felelős: Farkas Csilla

Farkas Csilla tanárnő idén is részt vett az esztári óvodások iskolába készítő programján, a Sokszínű iskola – élmények otthona. Környezetismeret ovisoknak c. programon. A gyerekek ez alkalommal egy külső, erdei foglalkozáson vettek rész, melyen megismerkednek a Berettyó part élővilágával. Vizsgáltak nagyítóval, öltek fát, hallgattak madarakat.


2024. 02. 29.

Roots and Shoots – Jane 90. Jane Godall – program gyerekeknek. Ültess fát.

Felelős: Farkas Csilla

Jane Godall intézet munkájához idén február 25-én csatlakozott Farkas Csilla az 5-6. osztályos szakköri diákokkal. A Roots and Shoot program keretében a gyerekek minden hónapban feladatot kapnak környezetvédelemből, amelynek végeredményét, dokumentációját el kell küldeni az intézetnek. Dr. Jane Goodall (etológus, USA) idén ünnepli a 90. születésnapját. Ezen ünnepi alkalomból, szimbolizálva e kerek évfordulót, április 3.-ig az egész országban 90 db facsemetét kell ülteti a Roots & Shoots csoportjaink közreműködésével. A csoport február utolsó napjára vállalta, hogy fát ültet az iskolában.


2024. 02. 28 – 03. 01.

Zöld iránytű program

Felelős: Farkas Csilla

A 2024. tanévben Farkas Csilla tanárnő vállalta, hogy az általános iskolás korosztály számára környezetvédelem, fenntarthatóság, ökológia témakörben három napos foglalkozást tart iskolai szünetekben a gyerekeknek. A foglalkozás célja, hogy minél korábbak kezdjük tanulóink szemét rányitni a környezet szeretetése, megismerésére. Minél korábban kezdődik megértésére, annál nagyobb az esély arra, hogy később, felnőttként is ennek megfelelően cselekedjenek. Idén a gyerekek nemcsak a hulladékszedés fontosságával, hanem a zöld környezet megteremtésével, biotermékek használhatóságával, a zöld étrenddel is megismerkedhetnek. A Jane 90 programhoz kapcsolódva az iskola külső terének beültetésével is foglalkozik tanárnő.


2024. 01. 08. – 04. 01.

Madáretető ellenőrzése és feltöltése

Felelős: Farkas Csilla

Farkas Csilla tanárnő a 2023. decemberben „Madárbarát program” keretében kihelyezett madáretetőket a 8. osztályos tanulókkal minden héten ellenőrzi. A gyerekek folyamatosan hozzák a kisebb-nagyobb zsírtartalmú olajos és olaj nélküli magokat, melyeket elhelyezünk a két nyertes madáretetőbe. A madarak etetése felelősség, amennyiben a tél elején elkezdtük tavasz elejéig folytatni kell. Nem csak etetésükről, de itatásukról is gondoskodik tanárnő a gyerekekkel.


2024. 02.05.

Farsangi dekoráció

Felelős: Farkas Csilla

Farkas Csilla tanárnő a iskola alsó folyosójának díszítését vállalta a DÖK diákokkal farsangi maszkokkal, színes szalagokkal. A DÖK minden éven a faliújságot feldíszít, ugyanakkor vállalja a segítségnyújtást farsangi színhely, a művelődési ház dekorálásában is. Idén három zsák papír díszt készítettek a gyerekekkel, melyet felajánlottak a farsangi díszítéshez.


2024. 02.14.

Valentin nap- kavicsfestés

Felelős: Farkas Csilla

Idén a Valentin nap keretében az iskolások Farkas Csilla és a DÖK vezetésével egy kőfestés programon vehettek részt. A gyerekek a közeli focipályán a szerelmük nevével vagy egyszerűen csak szívekkel megfestett kavicsot dobhatták el, helyezhették el olyan helyre, ahol fontosnak érezték. Volt aki inkább választottjának adta a kavicsot. Egy másik kavicsra rákerült egy-egy elengedni kívánt dolog, név is, melyet aztán ki a Berettyóba ki a Berettyó parton hajított el elengedve ezzel a „szív fájdalmát.


VERSENYEREDMÉNYEK

2024. 01. 10.

Hevesy György Országos Kémia Verseny

Kiíró: Magyar Természettudományi Társulat

Felelős: Farkas Csilla

A 2023-24-es tanév januárjában Farkas Csilla tanárnő jelentkezett a XXXV. Hevesy György Országos Kémia versenyre.  A Versenyt a Magyar Természettudományi Társulat kémia témakörben magyarországi és külhoni, magyar anyanyelvű iskolák hetedikes és nyolcadikos (13–14 éves) tanulói számára hirdeti meg két kategóriában: hetedik és nyolcadik évfolyamban. Iskolánkból két tanulóval: Zsiga Dórával és Béres Nikolettával (8. osztály) nevezett tanárnő a versenyre. Szakköri munka keretében már szeptembertől készültek a versenyre. A gyerekek az iskola szertárában gyakorolhattak és készülhettek a megmérettetésre heti egy alkalommal. A gyakorlati feladatokat – kémiai kísérletek – már egyedül végzik, felügyelet mellett a biztonsági előírásokat (ruházat, védőszemüveg, védőkesztyű) betartásával. Megismerték az általuk használt kémiai vegyszerek tulajdonságát valamint balesetvédelmi oktatásban is részt vettek. Az elmúlt hét alkalmával (február 21.) megírt dolgozatukkal bekerültek a megyei versenybe: Zsiga Dórának 95pontból 81 pontja lett, Béres Nikolettának pedig 79 pontja. Mind a ketten szépen teljesítettek. Várják a megyei verseny helyezését.        

2024. 01. 12.

BISEL Országos Biológia Verseny

Felelős: Farkas Csilla

Idén is jelentkezett Farkas Csilla tanárnő a BISEL – Bioindikátorok a természetben c. tanulmányi versenyre a 8. és 7. osztályos diákokkal. Idén ismét kreatív csapatfeladat lesz a gyerekeknek, a közeli vízforrás vizsgálatával. A vizsgálatokat a kis csapat elkezdte, első forduló várhatóan március végén lesz majd a gyerekeknek, a víz világnapja alkalmából. Idén a 8. osztályos tanulók, akik tavaly 3. helyezést értek el mentorálják a vizsgálat során a 7. osztályos tanulókat.


2024.02.01.

„Ha a csend beszélni tudna…” -Általános Iskolások XIII. Országos Vizuális Versenye

Felelős: Vajna Fernanda

Az elmúlt két hónapban egy pályázaton vettünk részt az intézmény diákjaival. Az alkotópályázat témája „Ha a csend beszélni tudna…”. Ez egy kétfordulós, országos vizuális verseny, amelyen 17 tanulóval vettünk részt és nagy örömünkre 7 tanulóval továbbjutottunk a döntő fordulóba. A második, döntő fordulót február elsején rendezték meg az Eszterházy Károly Katolikus Gyakorlóiskola Egyetemi Rendezvényközpontjában. A hét fős gyerekcsoportból mindenki a saját korosztályának megfelelő versenycsoportban kezdett hozzá a pályamű elkészítéséhez, amelyre három óra állt rendelkezésükre és bármilyen, szabadon választott vizuális technikával készíthették el azokat. A diákok a versenymunkák elkészítése után mosolygós arccal hagyták el a műtermeket és bizakodva abban, hogy sikereket érnek el a benyújtott alkotásokkal, amelyeknek az eredményét március elsején fogjuk megtudni.


2024. 02. 02.

Beszélő fák – iskolai természetismeret verseny

Felelős: Farkas Csilla

Farkas Csilla tanárnő az előző félévben sikeres próbaverseny miatt februárban meghirdette az iskolai Beszélő fák – természettudományi versenyt. Tanárnő két korcsoportban foglalkozik a gyerekekkel:  a 3-4 osztály (3 csapat) 5-6 osztály 4 csapat.  A versenyben minden hónapban két fát kell keresniük a gyermekeknek, melyek élőhelyét-környezetét csapatban meg kell vizsgálni. Cél: minél több fafaj megismerése kisiskolás korban. Jelenleg az első forduló zajlik a versenyben, a végső megmérettetésre a szabadban kerül sor májusban a Madarak és fák napja alkalmából.


2024. 02. 08.

Benevezés a „Nőként a világért” tankerületi versenyre.

Kiíró: Berettyóújfalui TK és a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola

Felelős: Szécsi Attila


2024. 02. 08.

Benevezés a „Nőként a világért” tankerületi versenyre.

Kiíró: Berettyóújfalui TK és a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola

Felelős: Vajas Vera


Vajas Vera jelentkezett a Nőként a világért című tankerületi versenyre. Kétfordulós verseny, mely negyedik éve működik, és az előző években mindig első helyezést értek el. Eredményhirdetés nőnapon, március 8-án lesz.

Szécsi Attila felkészítő tanár a „Szépleányok” nevű 5. osztályos lánycsapatot benevezte a Berettyóújfalui TK és a Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola által kiírt „Nőként a világért” tankerületi versenyre. A csapat tagjai: Decki Teréz, Szabad Réka Mira, Szakál Csenge Virág.

Eredmény: még nincs


2024. 02. 20.

Benevezés a Zöld kód versenyre.

Kiíró: Vodafon

Felelős: Czár Krisztián

Beneveztünk a Zöld-kód elnevezésű Vodafone-os programozói pályázatra 3 fő 5. osztályos tanulóval. A pályázat benyújtási határideje február 20. volt. Az elbírálás március 5.-ig történik meg, így ennek eredményét még várjuk. Amennyiben továbbjutunk, március 23.-án lesz a döntő Budapesten.


2024. 02. 21.

Benevezés a „Nagyítóval és távcsővel a természetért” országos versenyre.

Kiíró: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Debreceni Természettár

Felelős: Szécsi Attila

Szécsi Attila felkészítő tanár a „Vadludak” nevű 5. osztályos csapatot benevezte a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága és a Debreceni Természettár által kiírt „Nagyítóval és távcsővel a természetért” országos versenyre. A csapat tagjai: Decki Teréz, Kinter Balázs, Szakál Csenge Virág.

Eredmény: még nincs


2024. 02. 22.

„Legyen a zene mindenkié” – Tankerületi Népdaléneklő verseny az Irinyi Károly Általános Iskolában

Felelős: Pelleiné Daróczi Enikő

Az Irinyi Károly Általános Iskola 2023/2024-es tanévben második alkalommal hirdette meg Kodály Zoltán születésének 141. évfordulója alkalmából népdaléneklő versenyét 3-8. évfolyamon a Berettyóújfalui Tankerületi Központ támogatásával.

A népdaléneklő verseny témái az alábbiak voltak:

• 3-4. osztályban: „Kedvenc tavaszi népdalom!”- (1 dal)

• 5-8. osztályban: „Kedvenc népdalcsokrom!” szerelem témában (3 dal)

A verseny megrendezésére 2024. február 22-én került sor, melyen a Berettyóújfalui Tankerületi Központ 9 iskolája vett részt, összesen 23 tanulóval.

E jeles alkalmat Törökné Csörsz Csilla, az Irinyi Károly Általános Iskola igazgatója nyitotta meg. Ezt követően pedig Nagy László, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ szakmai helyettese köszöntötte a résztvevőket. Majd Pelleiné Daróczi Enikő ének-zene tanár ismertette a verseny menetét.

Az izgalmak feloldása képpen a zsűritagokból (Vajasné Ragályi Edit Anna, Balázsné Kanalas Angéla Brigitta, Karancsi Annamária, Balázs Mihály és Tóth Gyula) ezen alkalomból összeállt népzenei együttes rövid műsora következett, amely során Rábaközi dalokat adtak elő citera kísérettel. A verseny során szebbnél szebb dalokat hallhattunk, amelyet többnyire népviseletbe öltözött, csillogó szemű gyerekek adtak elő. A zsűri feladata nem volt egyszerű, de meg kellett hozniuk a döntést. Az eredményhirdetés előtt a jelenlevők bepillantást nyerhettek a művészeti iskolás tanulóink mindennapjaiba. Vajasné Ragályi Edit Anna néptáncpedagógus vezetésével néptáncosaink Somogyi improvizációt mutattak be. A műsor után pedig elérkezett a várva várt pillanat, amikor is a zsűri értékelt.

A helyezések a következőképpen alakultak:

1. kategória (3-4. osztály):

I.helyezés: Nemez Zita Blanka /Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája (Báránd) 4. osztály/

II.helyezés: Csalló Dorka /Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája (Báránd) 3. osztály/

III.helyezés: Balogh Szofi /Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchenyi István Tagiskolája 4. osztály/

Különdíj: Jóbás Ábel /Irinyi Károly Általános Iskola (Esztár) 4. osztály/

2. kategória (5-6. osztály):

I.helyezés: Béres Ádám László /Irinyi Károly Általános Iskola (Esztár) 5. osztály/

II.helyezés: Monori Lili /Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 6. osztály/

III.helyezés: Nagy Petra /Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 5. osztály/

3. kategória (7-8. osztály):

I.helyezés: Juhász Viktória /Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztály/

II.helyezés: Szegi Katalin /Derecskei Bocskai István Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája (Konyár) 7. osztály/

III. helyezés: Buzás Zara /Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagiskolája (Monostorpályi) 7. osztály/

Azok a tanulók, akik nem értek el helyezést, nem szomorkodtak, hiszen senki sem ment haza üres kézzel (mindenki kapott egy aprócska ajándékot és emléklapot). Sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva térhettek haza a gyerekek és a felkészítő pedagógusok egyaránt.


2024.02.27.

Tankerületi mesemondó verseny Gáborjánban

Felelős: Varga Lászlóné

2024.02.27-én kedden iskolánk alsós tanulói a gáborjáni mesemondó versenyen mérették meg magukat. A verseny témája a tréfás mesék voltak, így ezen a napon mindannyiunk kapott mókából, kacagásból és a próbatétel miatti adrenalinból megfelelő mennyiséget. Az alkalmon két korcsoport, az 1.-2. és a 3.-4. osztály mérte össze tudását. Az első kategóriában Kalmár Milán indult, aki második helyezést ért el (felkészítette Veréb Enikő Beáta). A második kategóriában Váradi Krisztián és Oláh Kristóf versenyeztek (Felkészítők Varga Lászlóné és Mursa Szabolcs). Bár ők helyezést nem értek el, de tanulóink rengeteg elismerést kaptak mind a zsűritől és a felkészítőktől is.


2024. február

Bozsik Intézményi Program – téli fordulók

Felelős: Vajas Viktor, Vajas Vera, Cseh Lajos

2024.02.15-én, 02.22-én, 02.29-én a Bozsik Intézményi Program keretein belül 2. 3. és 4. korcsoportos labdarúgó foglalkozást tartottunk a berettyóújfalui Kabos Endre Városi Sportcsarnok csarnokában. Az esemény jó hangulatban telt, mindenki kellemesen elfáradt. A program célja a labdarúgó, baráti kapcsolatok kialakítása, eredményt soha nem szoktunk számolni, nincs első és szomorúan hazautazó utolsó helyezett sem.

Nevezett csapatok:

 • Irinyi Károly Általános Iskola
 • II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és AMI Hunyadi Mátyás Tagiskola
 • Diószegi Kis István Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Kismarjai Bocskai István Tagiskolája
 • Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
 • Irinyi Károly Általános Iskola Csere-Erdő Általános Iskolàja

GÁBORJÁN

2024. 01. 22.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Felelős: Szilágyi Mária

A magyar kultúra napját 1989 óta ünneplik meg január 22-én, annak emlékére, hogy, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon megírta a „Himnusz”- „ A magyar nép zivataros századaiból” című költeményét. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt tartanak.

Iskolájukban az alsó tagozatos gyerekekkel január 17-22-ig emlékeztek meg erről a napról különböző változatos programokon keresztül Szilágyi Mária és Gombos Gyuláné tanító nénik szervezésével.

Fő tevékenységek:

Ismerkedés az ünnep tartalmával:

 • Történelmi háttér-tanítói megemlékezés
 • Kisfilm megtekintése a Magyar Kultúra Napjáról

Közös gyűjtőmunka a tanulókkal:

 • Kedvenc magyar írók és költők csarnoka
 • Híres magyar festők és grafikusok csarnoka
 • Legismertebb magyar zeneszerzők csarnoka

Kedvenc magyar népmese illusztrálása egyéni, csoportos vagy páros munkával.

Szünetekben a hét folyamán közösen készítettek kiállítást és tekinthették meg a tanulók, szülők is az iskola folyosóján. Mindenki aktívan, örömmel vett részt a programokon. Szép, kreatív, esztétikus munkák születtek.


2024. 02. 12.

SZÜLŐI ÉRTEKEZLET A MOCORGÓ ÓVODÁBAN

Felelős: Magyarné Bene Krisztina

     A sikeres beiratkozás iskolai programjának egyik eleme, a helyi óvodában tartott szülői értekezlet volt, ami már hagyománynak számít. Ezen a délutánon, egy olyan videót vetítettek a nagycsoportos szülőknek, ami bemutatta az iskola dolgozóit, feladataikat, az iskola arculatáról képet adott. Itt jelen volt Törökné Csörsz Csilla igazgató asszony, valamint az iskola minden pedagógusa. Sárváriné Lakatos Andrea a nagycsoportosok óvónénije bemutatta a leendő elsősöket, beszélt a tanulói összetételről és a szülői házról.

      Igazgató asszony a következő tanévre vonatkozó tervekről beszélt, úgy, mint az angol oktatása három osztályban is, a tánc bevezetése szakkör formájában, a citera oktatásáról, a Bozsik programról, úszás oktatásáról a negyedik osztályban.

      A szülők több kérdést is tettek fel, amelyek az otthoni tanulásra vonatkoztak. Érdeklődtek a kirándulási lehetőségekről és az iskola számítógépes parkjáról is. A kötetlen beszélgetés lehetőséget adott az ismerkedésre, bár a tanítók a szülők nagy részét tanította általános iskolában.

     Az iskola beiskolázási tervének ez a szülői értekezlet azért sarkalatos pontja, mert, céljuk a pedagógusoknak, hogy minden gyermeket és szülőt meg tudjanak szólítani a minél sikeresebb tanév kezdésének érdekében.

2024. 02. 13.

KISZEBÁB ÉGETÉSE

Felelős: Gombos Gyuláné

   A „Télűzés, kiszebáb égetés” szép, régi magyar népi hagyományok közé tartozik. A szalmából készült női alakot ábrázoló bábut régen keresztül hurcolták a falu lakói a községen, közben zajongtak, tavaszköszöntő verseket szavaltak. A menet végén elégették, illetve folyóba dobták azt. Mindez a telet, betegségeket, bajokat és rossz szellemeket szimbolizálta. A babona szerint a kiszebáb égetése megszabadította az embereket a gondjaiktól.

   Kis iskolájukban az Irinyi Károly Általános Iskola Gáborjáni Telephelyén, először került megrendezésre a télűző kiszebáb égetés, melyre nagy lelkesedéssel készülődtek a gyerekek és pedagógusok egyaránt. A természettel összefüggő jeles nap megtartásával iskolájuk célja az volt, hogy egy újabb népi hagyománnyal ismertesse meg tanulóit.

A jeles napot megelőzően ráhangolódásképpen, magyar órákon megismerkedtek a hozzá kapcsolódó néphagyománnyal, szokásokkal. Ének-zene és technika órákon közösen készítettek a gyerekekkel álarcokat, zajkeltő eszközöket és kiszebábot. Minden osztály osztályfőnökével télűző verssel és dallal készült, valamint a hagyomány ápolásaként megírták gondűző céduláikat. Mindezt színesítette, hogy a helyi óvodával és önkormányzattal együttműködve tették felejthetetlenné a gyerekek számára ezt a napot. A közös éneklés, kántálás, gondűző cédula égetése, teázás, süteményezés színesítette a rendezvényt. A lelkes részvétel arra ösztönözte őket, hogy e szép népi hagyományt a következő években is ápolják.


2024. 02. 14.

VALENTIN NAP

Felelős: Magyarné Bene Krisztina

Minden évben február 14-e Szent Bálint, avagy Valentin napja, a szerelmesek ünnepe, amikor az emberek világszerte virággal, apró ajándékkal lepik meg kedvesüket, szeretteiket. Ehhez a szokáshoz csatlakozott iskolájuk is, mert idén először, de nem utoljára megünnepelték ezt a napot.

Izgalmas várakozással telt el tanulóiknak egy hét, amíg kiosztásra nem kerültek a piros papír szívre írt apró üzenetek és rajzok. A háttérben Szandi dalai szóltak, megteremtve egy kellemes hangulatot. Megbeszélték ennek a napnak a történetét, a jelentőségét, a mondanivalóját. Mindenki csillogó szemmel fogadta a titkos üzeneteket. Hiába alsós gyerekekről van szó, azért ámor nyila a nagyobb lányokat és fiúkat már eltalálta.

 Ezt ők is megtapasztalták ezen a napon. Voltak, akik apróbb ajándékokat is adtak a kiszemeltjüknek. A legkisebbek leíratták az üzenetüket, majd lemásolták ezeket. A tanítónénik is kaptak néhány szívet, mert nem csak a szerelem, de a barátság is megünneplésre került ezen a napon.

A céljukat elérték, mert a gyerekek boldogok voltak egy szokás által, ami egyre nagyobb teret hódít február 14-én.


2024. 02. 23.

MEGEMLÉKEZÉS A KOMMUNISTA DIKTATÚRA ÁLDOZATAIRÓL

Felelős: Magyarné Bene Krisztina

      A kommunista diktatúra alatt sok ember szenvedett és sokan áldozatul estek az elnyomásnak és az emberi jogok megsértésének. Sok család veszítette el szeretteit, akiknek az emlékét mindig meg kell őrizni és tisztelni kell. Az áldozatokra emlékezve tanulhattak az eseményekből a megemlékezés alkalmával a gyerekek.

     A tanulóknak fontos megérteniük, hogy a kommunista diktatúra alatt sok ember szenvedett, és sok család gyötrődött a hatalom visszaélései miatt. Az embereknek nem volt szabad véleményt nyilvánítani, és sokan börtönbe kerültek azért, mert nem értettek egyet a kormánnyal. Erről is beszélgettek a gyerekekkel az osztályfőnökök február 23-án a kisfilmek megtekintése után.

      Megértették a gyerekek, hogy az áldozatok emlékét meg kell őrizniük, hogy soha ne felejtsék el, mi történt, és hogy soha ne engedjék meg, hogy hasonló dolgok ismét megtörténjenek. Az áldozatok emlékének tiszteletben tartása fontos része a történelem megértésének és az emberek iránti tiszteletnek.

A kommunista diktatúra áldozataira való megemlékezés fontos tanulságokkal is járt. Megtanulhatták, hogy miért fontos a szabadság és az emberi jogok védelme.

A megemlékezés fontos része a gyógyulásnak és az emlékek megőrzésének. A rövid üzenete ennek az órának az áldozatokra való emlékezés segíthet az embereknek megérteni a múltat és felkészülni a jövőre.


2024. 02. 27.

TANKERÜLETI MESEMONDÓ VERSENY

Felelős: Magyarné Bene Krisztina

2024. február 27-én újra a gáborjáni iskola adott otthont egy tankerületi versenynek, amire a meséket kedvelő gyerekek nevezését várták. Az előzetes szervezésnek köszönhetően 60 tanuló jelentkezett. Minden várakozásukat felülmúlta ez a szám, hiszen a 18 település iskoláiból érkező diákok komoly próbatétel elé állították a zsűrijeiket.

            A nagyszabású versenyt Majosi Pálma tankerületi igazgató nyitotta meg.

     Nagyon alaposan felkészültek a gyerekek, voltak, akik népi ruhába öltözve jelentek meg, voltak, akik több ilyen megmérettetésen vettek már részt, ezért rutinosnak számítottak.

    Szerencsére osztályonként lettek megválasztva a helyezettek és a különdíjas tanulók, de így is szoros volt a mezőny. Az 1. és 2. osztályos tanulók zsűritagjainak: Bartha Istvánné tanítónak (elnök), Szökőcs Beáta igazgatóhelyettesnek és Szilágyi Hajnalka vezetőnek, aki a Mocorgó Óvodát és Mini Bölcsödét vezeti, sikerült a mesék meghallgatása alatt egy elképzelt helyezési listát felállítani, amit már csak finomítaniuk kellett.  A 3. és 4. osztályos tanulók zsűrijének a tagjai pedig a következők voltak: Simon Gézáné pedagógus (elnök), Tóth József lelki pásztor, Szabó Jenőné az iskolai munkát sokat segítő jótevőjük.

     A két verseny párhuzamosan zajlott, amit rövidebb szünetekkel szakítottak meg, ami alatt szendviccsel, hidegtállal, üdítővel és kávéval kedveskedtek a vendégeiknek.

     Az időjárás is kegyes volt hozzájuk, mert gyönyörű napsütéses időjárásuk volt, így a gyerekek összeálltak egy foci meccsre, amíg a zsűri pontosította a helyezetteket. Jó volt látniuk, amint a sokféle iskolából érkező gyerekek egy pillanat alatt összebarátkoztak és a műfüves pályát meghódították.

Mező Gyula, Gáborján község polgármestere adta a felkészítő pedagógusok ajándékát, ami a falu szövő üzemében készült. A szép szőnyegeket boldogan vették át a pedagógusok. Ezen kívül pedig minden gáborjáni iskolába járó versenyzőnek édességgel kedveskedett, szokásához híven, ahogy a tanítóknak is.

     A vendégeik feltöltődve, jó kedvvel távoztak és búcsúzóul biztosították a vendéglátókat, hogy jövőre megint jönni fognak a gáborjáni iskolába vers vagy mesemondó versenyre.


2024. 02. 29.

  FARSANG

Felelős: Szilágyi Mária

    2024. február 29-én, csütörtökön a leendő elsősök ismét megmérettettek az iskolásokkal farsangjuk közös jelmezes felvonulásán.

     A nagycsoportosok és az alsó tagozatos gyermekek szebbnél szebb és ötletesebb jelmezeket öltöttek magukra ezen a délutánon. Mindenki nagyon kreatív és lelkes volt.

     Háromtagú zsűri értékelte a jelmezes gyerekeket, melynek tagjai a következők voltak: Tóth József református lelkipásztor, Sanyó Attiláné, a Kisebbségi Önkormányzattól, valamint Mezőné Nagy Gabriella a helyi Önkormányzat képviseletében. Nagyon örültek, hogy programjukra ellátogatott Törökné Csörsz Csilla Igazgató Asszony és Mező Gyula Polgármester Úr is.

    A farsangi mulatságot Szilágyi Mária tanítónő köszöntője és programismertetője nyitotta meg, majd a jelmezes gyermekek felvonulása következett Molnár Anna Katalin felvezetésével!

     A döntés-mint mindig-most is nehéz volt. Öt kategóriában értékelte a zsűri a gyerekeket, melyek a következők voltak: Legviccesebb, Legötletesebb, Legmunkaigényesebb, Legszebb és Legcsúnyább.

A helyezést elért, legnagyobb tetszésnek örvendő jelmez-ötletek az alábbiak voltak:

 • Cigányjós
 • Almafa
 • Hercegnő
 • Hercegnő
 • Wednesday

A helyezéseken felül minden nagycsoportos gyermeket egységes ajándékkal jutalmaztak.

A további helyezést elért jelmez-ötletek:

 • Vámpír                   
 • Pom pom lány
 • Katica
 • Ronaldo
 • Pókember
 • Varázsló, stb.

     A zsűri értékelése és ajándékosztása után tovább folytatódott a tánc, a diszkó, majd megtörtént a várva várt tombolahúzás is.    

      A farsang színvonalas megvalósításához nagyban hozzájárultak a szülői és egyéb külsős felajánlások is. Támogatóik voltak: az iskolánk vezetősége, Micskei Gyula, Baranyai Endre, Szilágyi Róbert, Molnár Róbert, Magyar Sándor, Rácz Gyula, Alimánné Szabó Erika, Mendi Pedro. Külön köszönték a helyi Önkormányzat részéről a finom fánkokat és a Kisebbségi Önkormányzattól a sok-sok gyümölcsöt!

     Mindenki jól érezte magát! Az ünnepségről sok-sok ajándékkal, és elégedetten távozhattak vendégeik és tanulóik is!

Posted in Egyéb.