Értesítés a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban

É R T E S Í T É S

Értesítem a szülőket, hogy a 2015. március 06-án /pénteken /15:30-tól az emeletes iskolában  a
2015/2016-ös tanévben induló hit-és erkölcstanoktatással  kapcsolatosan
Vajasné Ragályi Edit igazgató-helyettes és Kolár Norbertné lelkésznő tájékoztatót tart
a leendő első, második,harmadik, ötödik, hatodik, hetedik osztályos tanulók szüleinek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Esztár, 2015. február 20.

Vajasné Ragályi Edit
igazgató-helyettes

Posted in Egyéb.