Október 04. Az állatok világnapja az alsó tagozaton

Az állatok szeretetét nem lehet könyvekből megtanulni, tanítani. Az élménnyújtás, tapasztalatszerzés, tevékenykedés a legjobb módszer arra, hogy a gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerüljenek, ezáltal kialakuljon bennük a szeretet, gondoskodás, védelem érzése.

A világnap alkalmából először megbeszéltük, hogy miért is fontos ez a nap és miért ünnepeljük. Kötetlen beszélgetést kezdeményeztünk arról, kinek milyen személyes élménye volt állatokról. Melyiket szeretik a legjobban, miért. Milyen szerepet is töltenek be az állatok az emberek életében.

Ezután egy rövid kis filmet néztünk meg közösen, majd vicces állatvideókban gyönyörködhettünk.

Előzetes feladatként kapták a gyerekek, hogy hozzanak állatokról képeket. Ezek felhasználásával az elsősök figyelemfelhívó plakátot készítettek. Matematika órán a számfogalom erősítését a mai nap állatos ’’ Nálam van… Kinél van?” Kártyákhoz kapcsolták.

A második osztályosok a Genially online platformon interaktív feladatokat oldottak meg. Ezt a gyerekek nagyon élvezték. Állathangok párosítása képhez, állat kvíz, állatokhoz kapcsolódó szólások, közmondások, találós kérdések, állatok csoportosítása lakóhely szerint, memóriajáték szerepelt a feladatok között.

A negyedikesek gyönyörű, színes állatos képeket csoportosítottak különböző szempontok szerint. Majd kiválasztották, melyik állat lennének szívesen és elmondták, hogy miért. Ez nagyon tetszett nekik. Végül kedvenc állatukról készítettek csodaszép rajzokat, amiket be is mutattak.

Tanulságos és szórakoztató volt ez a nap. A sok új információ mellett sokat nevettünk és beszélgettünk magunkról és a hozzánk kötődő állatokról. Azt gondolom érzelmileg is sikerült megérinteni sokakat, hisz tudatosult a gyerekekben, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes.

Felső tagozaton

Október hónap kiemelkedő eseményeként az Állatok Világnapja (október 4.) alkalmából egy egész délelőttös programot szerveztünk iskolánk diákjai számára. A diákok osztályonként 45 perces foglalkozáson vehettek részt, melynek keretében egy rövid kiépített tanösvényen (8 állomás) megismerkedhettek a Fekete gólya életével, élőhelyvédelmével valamint állatmentési alapismeretet is tanulhattak. A védelmi program során növényhatározáson, tojásvizsgálaton és fészeképítésen keresztül a gyerekek megismerték a gólya fészkelési szokásait, érzékenyítő foglalkozáson keresztül pedig a gólya életmódbeli, előhelyi sajátosságaival foglalkozhattak. Az állatmentési foglalkozás első részében alapvető mentési technikákat tanultak a diákok (mentőcsomó készítése, állat-elsősegélynyújtás) de láthatták és kipróbálhatták milyen eszközökkel, mennyire gyorsan történik pl. egy-egy sérült állatokhoz való kiszállás, orvoshoz juttatás.  Sort kerítettünk az állatkínzások, állatbántalmazások valamint a felelőtlen, hanyag állattartás áldozatainak megmentéséről való beszélgetésre, gyógyításukra és elhelyezésükre is.

Az iskola folyosójára elkészítettük a Fekete gólya védelmi program és az Ev állatai kiállítást is, amit a diákok és érdeklődők 2 héten keresztül nézhettek meg iskolánkban Az év állatai kiállításnál nagy gondot fordítottunk, hogy az iskolások ne csak az állatokról hanem környezetükről és az őket veszélyeztető körülményekről is képet kapjanak.

Posted in Egyéb.