2022. november 28-december 02. Irinyi-hét:

„Sokszínű iskola – Élmények otthona – Irinyi – Hét”

A témahét ebben az évben november 28. és december 2-ig tartott. A programokat külön valósítottuk meg a felsősöktől.

Az alábbi célokat tűztük ki a hét során:

 • Irinyi Károlyra és családjára emlékeztünk.
 • Felelevenítettük iskolánk névadójának az életútját. Újra beszélgettünk intézményünk szervezeti felépítéséről, oktatással, neveléssel kapcsolatos hitvallásáról. Ismerkedtünk iskolánkban tanító tanárainkkal, az intézményben a tanulók számára nyújtott programokkal, lehetőségekkel.
 • Hangsúlyoztuk a sportolás, az egészséges életmód szerepét.
 • A játék, az önfeledt szórakozás lehetőségének megteremtése, információszerzés.
 • Kreativitás, önazonosság fejlesztése.
 • Szereplési kedv, előadói kultúra segítése.
 • Sokszínű programok biztosítása.
 • Versenyszellem, kiállás, magabiztosság erősítés.

A programokról a gyerekek plakátok, Facebook, Messenger segítségével tájékozódhattak.

Iskolánk névadója Irinyi Károly és családja élete munkássága

2022. november 28-án hétfőn az osztályfőnökök délelőtt osztálykeretben, a napközis nevelők délutáni foglalkozások keretében ismerkedtek iskolánk névadójának Irinyi Károlynak és családjának az életével, iskolánk pedagógusaival.

 „Irinyi futás”

Iskolánk névadója Irinyi Károly emlékére szervezünk futást 2022.november 29-én kedden délután 14:00-tól a Berettyó-parton. A megtehető táv: 1931 m.

Díjazás: Évfolyamonként az első három helyezett érem jutalomban részesül. A Különdíjasok oklevelet kapnak. Pl. legkisebb, legkitartóbb, legnagyobb, legfáradtabb…

Jól sikerült a futás. Minden alsós részt vett benne. A díjazottak nagyon örültek az érmeknek.

Ezért történt velem az „Irinyiben” – alkotó pályázat

Az alsós munkaközösség rajzból, számítógépes grafikából, kisfilmekből, versírásból, fogalmazásból szervezett versenyt az iskola alsós tanulói részére. Olyan pályaműveket vártunk, amelyből kiderül, hogy miért jó ebbe a suliba járni, volt-e valamilyen kedvenc program, rendezvény, melyre szívesen emlékszik. De elegendő akár egy kedves óra, órarészlet felidézése vagy egy közös tanár-diák sztori megelevenítése. A résztvevők jutalomban részesültek! A pályaműveket: 2022. december 02-ig vártuk.

A legtöbb pályázati anyag rajzból érkezett. Inkább az elsősök, másodikosok rajzoltak, de ez érthető is, mivel ők még igazán nem tudják magukat írásban kifejezni. Többen készítettek fogalmazást is, melyben az iskolával, tanulással kapcsolatos benyomásaikat, érzéseiket fogalmazták meg.

Nagyon örülünk, hogy megosztották velünk gondolataikat, érzéseiket, ezekkel a kedves kis írásokkal.

Irinyi – vetélkedő

Vetélkedő iskolánk névadójáról, iskolánk arculatával, felépítésével kapcsolatosan játékos, humoros formában. Vegyes csoportokban az évfolyamok keverésével alkotott csapatok részvételével. A vetélkedő időpontja: 2022. december 01. Helyszín: Felső tagozat 7. osztály tanterme

Nagyon jól sikerült a vetélkedő. A gyerekek élvezték a humoros feladatokat. Kiderült számunkra, hogy az előző évekhez képest jobban ismerik iskolánk pedagógusait. A legjobban a seprűtáncoltatást élvezték.

Irinyi – KI? MIT? TUD?

Azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a jelentkezését vártuk, akik éreznek magukban annyi késztetést, hogy megmutassák tehetségüket egy kisebb közösség előtt.

Bármilyen témában, bármilyen produkcióval lehetett jelentkezni. ( Vers, mese, éneklés, tánc, paródia, vicc, bűvészkedés…)

Jelentkezési határidő: 2022. november 30.

Jelentkezni lehetett az osztályfőnököknél.

Az előadás időtartama legfeljebb 5 perc volt.

Vetélkedő időpontja: 2022. december 02. délután 13:00 óra volt.

Helyszín: Felső tagozat 7. osztály tanterme

A tavalyihoz képest sajnos kevesebben vettek részt ezen a programon. 15 produkciót láthattunk, hallhatunk. Főleg a kicsik vették a bátorságot és gátlások nélkül álltak a hallgatóság elé az előadásukkal. Jó volt látni, hogy elsősorban olyan tanulók szerepeltek, akikről nem gondoltuk, hogy ki mernek állni a többi gyerek elé szerepelni. Negatívum volt, hogy egy téma köré csoportosultak az előadások.

A jó munka gyümölcse a jutalom. Jutott belőle bőven a programon résztvevőknek. Boldogan zárhattuk a hetet a munkák értékelésével.

Összegzés:

A projekt során kitűzött céljainkat megvalósítottuk. A fenntarthatóságot biztosítottuk. A keletkezett produktumok bizonyítják, hogy érdemes és szükséges is ilyen oktatási módszereket alkalmazni. A játszva tanulás, ismeretszerzés bizonyítottan a legmaradandóbb, nem beszélve arról, hogy a programban résztvevők élvezik is, amit csinálnak.

 • Bízunk benne, hogy sikerült átadni azokat az ismereteket iskolánk névadójáról, Irinyi Károlyról és családjáról, melyekkel bizonyíthatjuk, hogy méltó örökösei vagyunk az általuk képviselt eszmeiségnek.
 • Részletesebben megismerkedtünk iskolánk szervezeti felépítésével, arculatával, oktatással, neveléssel kapcsolatos hitvallásával, iskolánkban tanító tanárainkkal, az intézményben a tanulók számára nyújtott programokkal, lehetőségekkel.
 • Alkalmat teremtettünk a sportolásra, az egészséges életmód népszerűsítésére.
 • Teret biztosítottunk a játéknak, az önfeledt szórakozásnak , információszerzésnek.
 • Tanúi lehettünk a gyerekek kreativitásának, önazonosságuk bátor felvállalásának.
 • Úgy érezzük lehetőséget adtunk a szereplési kedv fokozására, előadói kultúra segítésére, az egészséges versenyszellem kialakítására, a magabiztosság erősítésére.

2022. november 28-december 2. Irinyi hét

Felelős: Szécsi Attila, Vajas Viktor

Az idei tanévben a hagyományos, immár hosszabb múltra visszanéző Irinyi-hét tematikáját a felső tagozatban úgy állítottuk össze, hogy a különböző programok megvalósítása úgy keltse fel a tanulók érdeklődését, hogy közben kompetenciafejlesztés is megvalósul. A hét tevékenységei tanórákon és tanórán kívüli foglalkozások keretében valósultak meg, teljesítve ezzel is a témahét előírásait. Törekedtünk arra, hogy az újonnan érkező 5. osztályos tanulók a régebb óta felső tagozatba járó gyerekekhez hasonlóan ismerjék meg intézményünk névadójának életrajzát, illetve szakmai és tudományos életútját. A nyitónap délelőttjén Szécsi Attila a különböző osztályokban, tanórai keretek között ismertette iskolánk névadójának életrajzát. Délután a felső tagozat vegyes csapatainak kompetenciafejlesztő feladatokat kellett megoldaniuk az erre az alkalomra összeállított feladatlapon. Ehhez olyan szöveget kaptak, amely Irinyi Károly történész professzor életét ölelte fel, egyik közvetlen egyetemi munkatársával készült interjú alapján. A második napon Farkas Csilla tanárnő a DÖK tagjainak segítségével újította meg az „Irinyi-falat”. Ehhez kapcsolódott Vajna Fernanda kolléganő, aki a vizuális elemeket felhasználva az „Irinyi-lépcsőt” alkotta meg tanítványaival, amely hasznos információkat tartalmazva mutatta be Irinyi Károly életének fontos állomásait. Vajas Vera magyart tanító kolléganő írt egy „Irinyi-indulót”, melyet a délelőtti tanóráin tanított meg a gyerekekkel. A csütörtöki nap a folytatásban további izgalmakat tartogatott. Ugyanis Farkas Csilla tanárnő a DÖK tagjai által szerkesztett „Pergamen” című, az idei tanévben indított iskolaújság első számát mutatta be és adta közkézre, melyben interjúkat olvashattunk intézményünk vezetőivel, illetve megjelentek cikkek Irinyi professzor életével, munkásságával kapcsolatban is. A hétre a koronát a pénteki napon Czár Krisztián kolléga szervezésében, Vajas Viktor közreműködésével, a kilencedik alkalommal megrendezésre került Szumó Robot Esztár Kupa tette fel, amely az országos szintet átlépve, külföldi csapat részvételével öregbítette Irinyi Károly professzorról elnevezett intézményünk hírnevét.

Posted in Egyéb.