A GÁBORJÁNI ISKOLA IS BOLDOG ISKOLA LETT

BÁTORSÁG OPTIMIZMUS LELKESEDÉS DERŰ ODAADÁS GONDOSKODÁS SEGÍTŐKÉSZSÉG ÁLLHATATOSSÁG GONDATLANSÁG

     A Jobb Veled a Világ Alapítvány munkatársai úgy gondolták, hogy a jövő nemzedékének életöröm-képességét, életbátorságát fejleszteni és ápolni kell. Ez pedig a Boldogságórákban tud kiteljesedni. A program olyan híres emberekkel működik, mint Prof. Dr. Bagdy Emőke, Bagdi Bella. Az utóbbi személy ötletéből néhány év alatt országos mozgalom lett, melynek a szakmai csapata folyamatosan bővül. A program abból indul ki, hogy „egészségre és boldogságra született emberi lények vagyunk”, akiknek szüksége van a szeretetkapcsolatokra. Életünkben a hit, a remény, az összetartozás, az egymás iránti felelősség elengedhetetlen.

     Tapasztaljuk, hogy napjainkban az érzelmi nevelés alappillére lett munkánknak. Ha a családi szocializáció nem tudja ezt fejleszteni, a mi szerepünk felerősödik. Nekünk pedagógusoknak kell örömteli élet lehetőségéhez eljuttatni a gyerekeket. A gáborjáni iskolások elindultak a boldogságképesség megtanulásának és fejlesztésének útján.

Ennek első mozzanata egy Boldogságóra továbbképzés volt, ami módszertanilag is felkészített arra, hogy felelősségteljesen tudjam tanulóinkat ezen az úton irányítani.

     Bagdi Bella szerint „Boldogságot hozó cselekedetek boldog embereket teremtenek. Boldog emberek pedig boldog családokat, boldog közösségeket és boldog társadalmakat hozhatnak létre.”

A program segítségével növeljük tanulóink boldogságszintjét. El kell fogadnia mindenkinek azt, hogy a boldogság tanulható.

     Arra törekszem, hogy az órák vidámak, élményekben gazdagok legyenek. Sugározniuk kell az életszeretetet. Így lesz a gyerekeknek hitük, hogy mire felnőttek lesznek, képesek lesznek a boldogság érzésére.

     A program a folyamatos felkészülést és nyomon követést feltételezi. Szükség van a kutatások ismeretére, a szakemberek véleményére, mert tudományosan bizonyított, hogy a mentális egészség fenntartásával korunk legádázabb betegsége a depresszió elkerülhető.

A program célja, hogy támpontot adjon a gyerekeknek, hogy hogyan kezeljék a kihívásokat, hogyan birkózzanak meg a problémákkal. Ehhez az kell, hogy testileg és lelkileg egészségesek legyenek, legyen önbizalmuk és igyekezzenek a jobb teljesítményre az iskolában.

     Az órákon számtalan szerep-és szituációs játékot játszunk. Vannak egyéni, páros és csoport munkák, közös és kreatív feladatok. Mindig hallgatunk meditációs zenéket és relaxálni is szoktunk. Legtöbbször körben dolgozunk. Az ének nagyon fontos, amit most a járványhelyzet miatt nem tudunk alkalmazni, pedig sok mindent fejleszt.

        A pozitív pszichológia arra törekszik, hogy megértesse velünk, hogy a normális életünket még teljesebbé tudjuk tenni. Ehhez fejlődnünk kell, változnia kell a felfogásunknak, a szemléletünknek, ezáltal változnak a gyerekek is.

      Az órákat indító mozgásalapú relaxációs gyakorlatok megteremtik a nyugodt óra feltételeit. A befejező meditációk segítenek a lezárásban, segítenek megőrizni azt a pluszt, ami gazdagítja a lelkünket. Az a lényeg, hogy segítsük tanulóinkat ahhoz, hogy minél több nemes érzés költözzön a belső életükbe.

BOLDOGSÁGÓRA AZ ISKOLÁNKBAN

     Szeptember első hetében az osztályomnak beszéltem a boldog iskola programról. Megbeszéltük, hogy mit jelent boldog iskolának lenni, milyen pluszt várhatunk ettől, miért szeretnénk a programban részt venni. A gyerekek pozitívan álltak hozzá, kíváncsian várják mindig a kis boldog perceket, amit együtt élünk meg. A zenéket imádják hallgatni, a mondókákat örömmel tanulják. Az első produktumunk, amit készítettünk, egy emlék befőtt lett, mert oly régen látták egymást és annyi mindenről meséltek egymásnak, úgyhogy ezekből a legkedvesebbet kiválasztották és papírra vetették. Így született meg az első közös boldog emlékünk. Ezen kívül elkészítettünk egy puzzle kirakót, amit egy szívre ragasztottunk fel. Ezeken azt örökítették meg, ami boldoggá teszi őket, ami boldogságot nyújt nekik. Az alkotások alatt végig meditációs zenét hallgattunk. A gyerekek végig mosolyogtak és csendben beszélgettek. Örömmel dolgoztak egymással.

     Tanulóink igénylik, hogy beszélgessünk velük, meghallgassuk őket. Mi irányítjuk őket a változás felé. Akkor boldogok, ha jó hangulatuk van. Ezt a dalokkal és a mondókákkal el tudjuk érni. Igény van erre a gyerekek részéről.

Mindenki elkészítette a saját tükörképét is, amiket kitettük az osztályban.
Ezeknek a feldolgozásoknak jótékony hatásuk van a személyiségük fejlődésére is.

Számukra emlékezetes lett az a feladat, amikor össze kellet gyűjteniük, hogy miért hálásak. Nem is tudták, hogy mennyi mindenük van, ami nem kézzel fogható.

      A program a gyerekek életkori sajátosságaira épít, így a mese feldolgozások központi helyen állnak. A meséket mindig megnézzük, feldolgozzuk és részleteket is játszunk el belőlük.

Mit várok a programtól?

 Azt, hogy a gyerekek képesek legyenek a pozitív érzelmeket előcsalogatni magukból.  Tudjanak szeretni, boldognak és kedvesnek lenni, ismerjék a toleranciát és az együttérzést.

Ezt jelenti Boldog Iskolásnak lenni! 😊

Gáborján, 2020. november 8.

                                                                                                         Magyarné Bene Krisztina

Posted in Egyéb.