Kinterné Szökőcs Beáta oklevél átvétel

Az esztári Irinyi Károly Általános Iskola és AMI angol nyelv tanára, Kinterné Szökőcs Beáta a 2017/2018-as tanévben csatlakozott a MTA-DE Idegen Nyelvi Oktatási Kutatócsoporthoz. A kutatócsoport olyan angolórán használható, kiegészítő digitális tananyagot fejleszt, melynek fókuszában többek között a gamifikált szókincsbővítés, hallott szövegértés és célnyelvi kommunikáció áll. Beáta feladata eleinte a digitális tananyagot tesztelése volt, mostanra tananyagfejlesztőként is tevékenykedik. Emellett két tanulmánykötetben volt egy-egy cikk társszerzője, több alkalommal, konferenciákon is bemutatta a HANNA digitális tananyagot, az új belépő kollégákat mentorálja. 2020. szeptember 4-én a kiemelkedő munkájáért elismerő oklevelet kapott, melyet Budapesten a Magyar Tudományos Akadémián vehetett át Lovász László volt MTA elnökétől.

Posted in Egyéb.